Scroll Top

Kim Xà cấp 6

Bản cập nhật tháng 03/2018 sẽ chính thức ra mắt trang bị Kim Xà cấp 6 hoàn toàn mới mạnh mẽ hơn, hào nhoáng hơn, giúp hành trình chinh phục võ học thêm gay cấn, hấp dẫn.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 09/03/2018.

Nguồn gốc Kim Xà cấp 6

Võ Lâm II

 • Từ cửa hàng Quản Gia Bang Hội (Biện Kinh - 176/175) có thể đổi Thôn Nguyệt Lệnh.
 • Mở Thôn Nguyệt Lệnh sẽ tùy chọn nhận trang bị Kim Xà cấp 6 theo ý muốn.
 • Kim Xà cấp 6 nhận được có thể giao dịch bình thường.
 • Chí Dương Hoàn dùng để đổi Thôn Nguyệt Lệnh có thể đổi từ Cửa Hàng Bang Hội hoặc tham gia tính năng chiến trường liên server mới Hiệp Lộ Tương Phùng (chi tiết cập nhật sau).

Võ Lâm II

Thuộc tính Kim Xà cấp 6

 • Kim Xà cấp 6 được chia làm 3 hướng chính: Hoan Lăng, Đằng Giao, Khởi Phượng.
 • Mỗi hướng sẽ có đặc trưng nhất định phù hợp với từng hệ phái.
 • Khi trang bị đủ bộ, các dòng thuộc tính ẩn sẽ được kích hoạt.
 • Như Kim Xà cấp nhỏ hơn, thuộc tính Kim Xà cấp 6 cũng được xác lập một cách ngẫu nhiên.
 • Nhân sĩ có thể tham khảo một số hình minh họa về Kim Xà Cấp 6 như bên dưới.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Tăng cấp Kim Xà

 • Kim Xà cấp 6 có thể tăng cấp khi dùng Tinh Thiết và Kim Xà cũ.
 • Mỗi cấp Kim Xà 6 sẽ tiêu hao lượng điểm và số vàng nhất định.
 • Số lượng vàng và Thiết Tinh dùng để tăng cấp Kim Xà cấp 6 gần như tương đương với Kim Xà cấp 5.

Tẩy luyện Kim Xà

Tẩy luyện thường
 • Kim Xà 6 phải dùng Tẩy Tâm Thạch cấp 6 và Luyện Lô Thiết cấp 6 để tẩy luyện.
 • Tẩy Tâm Thạch cấp 6: Dùng để tẩy luyện 3 dòng thuộc tính đầu tiên.
 • Luyện Lô Thiết cấp 6: Dùng để tẩy luyện 3 dòng thuộc tính kế tiếp.
 • Các dòng thuộc tính ẩn (thuộc tính kích hoạt khi mang đủ bộ) không thể tẩy luyện.
 • Thuộc tính sau khi tẩy luyện là ngẫu nhiên.

Võ Lâm II

Tẩy luyện đặc biệt
  • Sử dụng các loại Linh Thạch Cao có thể mở chức năng tẩy luyện Kim Xà 6 đặc biệt.
  • Linh Thạch Cao các loại có thể mua tại cửa hàng Quản Gia Bang Hội.

Võ Lâm II

 • Mỗi loại Linh Thạch Cao sẽ có trị số dòng thuộc tính nhất định. Khi tẩy luyện đặc biệt, thuộc tính tại dòng đó sẽ được giữ nguyên, 5 dòng thuộc tính còn lại sẽ được tẩy luyện.
 • Ví dụ: Khi dùng Linh Thạch Cao (2) để tẩy luyện, thuộc tính dòng 2 của trang bị Kim Xà 6 sẽ được giữ nguyên, thuộc tính của 5 dòng còn lại sẽ thay đổi.