Scroll Top

Kinh nghiệm Hóa Cảnh 6, 7, 8

Từ phiên bản mới Hóa Cảnh Khuynh Thiên Kinh Nghiệm Hóa Cảnh sẽ chính thức mở tầng 6, 7, 8 giúp các cao thủ giang hồ có thể chuyển hóa lượng kinh nghiệm của bản thân trở thành nguồn sức mạnh vô song, xưng bá Võ Lâm.

Thời gian và điều kiện kích hoạt tính năng

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 17/11/2021.
 • Điều kiện kích hoạt tính năng:
  • Nhân vật đã kích hoạt hóa cảnh tầng 6.
  • Mỗi tầng hóa cảnh sẽ yêu cầu tiêu hao số Linh Phách Đơn và Hồi Tiên Đơn nhất định.

Lưu ý khi kích hoạt hóa cảnh tầng mới 6, 7, 8

 • Kích hoạt hóa cảnh tầng 6, 7, 8: Thời gian giãn cách mở kích hoạt 1 mạch hóa cảnh vẫn sẽ là 4 ngày, thời gian tính bắt đầu từ ngày 17/11/2021.
  • Ví dụ: Ngày 17/11/2021 mở hóa cảnh mới tầng 6, 7, 8 thì trong ngày 17/11/2021 nhân vật chỉ kích được tối đa 1 mạch hóa cảnh, phải chờ 4 ngày sau là ngày 21/11/2021 mới mở kích hoạt mạch hóa cảnh tiếp theo. Như vậy phải đủ 40 ngày sau là ngày 27/12/2021 thì mới mở kích hoạt 10 mạch hóa cảnh, tương đương 1 tầng tinh tú.
 • Nhân vật cho dù kích hoạt trước hay sau hóa cảnh tầng mới 6, 7, 8, cũng được kích hoạt tối đa số kinh mạch hóa cảnh theo thời gian mở quy định, thời gian tính từ ngày 17/11/2021.
  • Ví dụ: Nhân vật ngày 17/11/2021 mở hóa cảnh mới 6, 7, 8 nhưng nhân vật mới kích hoạt hóa cảnh tầng 1, vẫn chưa kích hoạt hóa cảnh tầng mới 6, 7, 8 thì 40 ngày sau là ngày 27/12/2021 nhân vật chỉ cần đủ nguyên liệu là vẫn kích hoạt được 10 kinh mạch hóa cảnh tầng mới 6, 7, 8, tương đương 1 tầng tinh tú.
 • Kích hoạt hóa cảnh các tầng 6 trở xuống vẫn không thay đổi, chỉ cần đủ nguyên liệu là có thể kích hoạt bình thường như cũ.

Cấp hóa cảnh, tầng tinh tú và tác dụng

 • Số cấp hóa cảnh: 8 cấp hóa cảnh
 • Số tầng tinh tú: 3 tầng
 • Số kinh mạch hóa cảnh: 10 kinh mạch
 • Muốn tăng 1 cấp hóa cảnh phải tăng 3 tầng tinh tú. Muốn tăng 1 tầng tinh tú phải tăng đủ 10 mạch hóa cảnh. Chi tiết như sau:
Tác dụng khi tăng 8 cấp hóa cảnh

Khi tăng đủ 8 cấp hóa cảnh, nhân vật sẽ được cộng trực tiếp tất cả các hỗ trợ đặc biệt sau:

 • Tăng 81.000 sinh lực.
 • Tăng ngoại công 54%, tăng nội công 54%.
 • Tăng 855 điểm phá địch.
 • Tăng 1125 điểm vô cụ.
 • Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng: 1350 điểm.
 • Tấn công ngũ hành mộc tăng 216 điểm, thủ ngũ hành kim tăng 216 điểm.
 • Tấn công ngũ hành thổ tăng 216 điểm, thủ ngũ hành mộc tăng 216 điểm.
 • Tấn công ngũ hành thủy tăng 216 điểm, thủ ngũ hành thổ tăng 216 điểm.
 • Tấn công ngũ hành hỏa tăng 216 điểm, thủ ngũ hành thủ tăng 216 điểm.
 • Tấn công ngũ hành kim tăng 216 điểm, thủ ngũ hành hỏa tăng 216 điểm.


Tác dụng khi tăng 10 cấp kinh mạch
CấpTên kinh mạch hóa cảnhTác dụng tăng kinh mạch
1  Tù Ngưu  Tăng Sinh Lực 3000
2  Nhai xế  Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng: 50 điểm
3  Trào Phong  Tăng vô cụ: 25 điểm
4  Bồ Lao  Tấn công ngũ hành Mộc tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành kim tăng 8 điểm
5  Toan Nghê  Tấn công ngũ hành Thổ tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành Mộc tăng 8 điểm
6  Bá Hạ  Tấn công ngũ hành Thủy tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành thổ tăng 8 điểm
7  Bệ Ngạn  Tấn công ngũ hành Hỏa tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành thủy tăng 8 điểm
8  Phụ Hí  Tấn công ngũ hành Kim tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành Hỏa tăng 8 điểm
9  Li Vẫn  Tăng ngoại công 2%, Tăng Nội Công 2%
10  Thanh Long  Tăng Phá Địch

Nguyên liệu cần để tăng cấp hóa cảnh

Cấp
hóa cảnh
Tầng
tinh tú
Linh Phách Đơn tiêu hao khi tăng từng kinh mạchHồi Tiên Đơn tiêu hao khi tăng từng kinh mạch
0 1 2 5
0 2 4 10
0 3 6 15
1 1 3 6
1 2 5 11
1 3 7 16
2 1 4 7
2 2 6 12
2 3 8 17
3 1 5 8
3 2 7 13
3 3 9 18
4 1 6 9
4 2 8 14
4 3 10 19
5 1 7 10
5 2 9 15
5 3 11 20
6 1 8 11
6 2 10 16
6 3 12 21
7 1 9 12
7 2 11 17
7 3 13 22
8 1 10 13
8 2 12 18
8 3 14 23