Scroll Top

Lôi Đài Liên Server 3vs3

Kể từ bản cập nhật Lôi Đài Rực Lửa ngày 11/11/2016, tính năng Lôi Đài Liên Server 3vs3 sẽ được điều chỉnh nội dung hoàn toàn mới, mang lại trải nghiệm kịch tính, hấp dẫn và phần thưởng phong phú hơn bao giờ hết.

Thời gian cập nhật & điều kiện tham gia

 • Thời gian cập nhật: Từ 14/11/2016.
 • Điều kiện tham gia: CS 10 cấp 99 hóa cảnh 279 mạch trở lên.
 • Giới hạn: Có thể tham gia 12 trận/ngày.
 • NPC tham gia: Đặc Sứ Đại Hội Tỷ Võ (Biện Kinh - 174/176)

Vo Lam II

Chi tiết hoạt động

Thời gian hoạt động
 • Hoạt động diễn ra vào lúc 21h00 - 22h00 hàng ngày.
 • Từ tuần 1 đến tuần 3 và 5 ngày đầu của tuần thứ 4 trong tháng, nhân sĩ có thể tham gia tính năng 3vs3 bình thường với thời gian như trên.
 • Riêng 2 ngày cuối cùng của tuần thứ 4 sẽ là ngày nghỉ, không thể tham gia 3vs3.
 • Ví dụ: Ngày 14/11 là ngày mở hoạt động đầu tiên thì từ 14/11 - 09/12, quý nhân sĩ có thể tham gia 3vs3 bình thường. Ngày 10/12 và 11/12 sẽ là ngày nghỉ. Ngày 12/12 sẽ bắt đầu tháng thi đấu mới.
Hình thức thi đấu
 • Cách thức thi đấu không khác biệt nhiều với 3vs3 trước đây:
Hình ảnh Tham gia

Võ Lâm II

  Vào lúc 21h00, nhân sĩ đến gặp Đặc Sứ Đại Hội Tỷ Võ để báo danh tham gia thi đấu.
  Võ Lâm II Nếu chưa tham gia tổ đội, nhân sĩ có thể nhấn vào nút "Tham gia", hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân sĩ cùng 2 thành viên khác vào 1 đội để thi đấu
  Võ Lâm II Nếu đã tham gia tổ đội, đội trưởng nhấn vào nút "Tham gia" để tiến hành thi đấu
  Võ Lâm II

  Cứ 5 phút sẽ tiến hành 1 lượt đấu, bao gồm:

  • 4 phút thi đấu.
  • 30 giây chuẩn bị.
  • 10 giây kết thúc.
  • 20 giây chuẩn bị bên ngoài Đấu Trường.
  Võ Lâm II Đội nào tiêu diệt hết 3 thành viên của đối thủ sẽ giành được chiến thắng
  Võ Lâm II Kết quả trận đấu được thông báo như hình bên
  • Dựa vào điểm tích lũy nhân vật để xếp hạng thành tích.
  • Bảng Xếp Hạng gồm 2 loại: Tại server và liên server.
  • Chỉ xếp hạng 100 nhân vật có điểm tích lũy cao nhất.

  Phần thưởng

  Điểm tích lũy quý
  • Mỗi ngày, nhân vật thi đấu giành được số trận thắng theo quy định thì sẽ nhận được điểm tích lũy quý. Chi tiết như sau:
  Số trận thắng Điểm tích lũy quý
  12 4
  11 4
  10 3
  9 3
  8 2
  7 2
  6 1
  5 1
  Phần thưởng kinh nghiệm và Mảnh Tu Chân
  • Nhóm Đại Hiệp:
   • Điểm kinh nghiệm = Cấp nhân vật * Cấp nhân vật * 120 * Số trận thắng.
   • Mảnh Tu Chân Yếu Quyết (khóa) = Số trận thắng * 12
   • Ví dụ: Nhân vật Chuyển Sinh 9 cấp 99 khi thắng 10 trận sẽ nhận được:
   • Điểm kinh nghiệm = 99 * 99 * 120 * 10 = 11.761.200 điểm.
   • Mảnh Tu Chân Yếu Quyết (khóa) = 10 * 12 = 120 mảnh.
  Phần thưởng Lễ Bao Võ Lâm

  Vo Lam II

  • Nhân vật chiến thắng đến 4 trận sẽ nhận được 1 Lễ Bao Võ Lâm.
  • Nhân vật chiến thắng đến 8 trận sẽ nhận được 1 Lễ Bao Võ Lâm Hào Kiệt.
  • Sau khi kết thúc hoạt động mỗi ngày có thể đến Đặc Sứ Đại Hội Tỷ Võ nhận thưởng.
  • Mở Lễ Bao Võ Lâm miễn phí:
   • 10.000.000 kinh nghiệm.
   • 1 Phiếu Điểm Liên Đấu (khóa).
   • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày, khóa) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày, khóa)
  1 Huân Chương Anh Hùng 1 Vé Tiếu Y Bạc (khóa)
  1 Vé Tiêu Y Đồng (khóa) 1 Linh Đồ Giới Chỉ (khóa)
  1 Thảo Phạt Lệnh (khóa) 1 Thiên Thạch (khóa)
  1 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa) 1 Mảnh Thiên Thạch (khóa)
  1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4 (khóa) 1 Luyện Lô Thiết cấp 4 (khóa)
  • Mở Lễ Bao Võ Lâm tiêu phí 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần mở:
   • 20.000.000 kinh nghiệm.
   • 2 Phiếu Điểm Liên Đấu (khóa).
   • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày)
  1 Huân Chương Anh Hùng (khóa) 1 Vé Tiếu Y Bạc
  1 Vé Tiêu Y Đồng 1 Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn
  1 Linh Đồ Giới Chỉ 1 Lôi Viêm Thạch
  1 Vàng 5 Vàng
  10 Vàng 1 Sách Đồng Hành cấp 5 ngẫu nhiên
  • Mở Lễ Bao Võ Lâm Hào Kiệt miễn phí:
   • 20.000.000 kinh nghiệm.
   • 2 Phiếu Điểm Liên Đấu (khóa).
   • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày, khóa) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày, khóa)
  1 Huân Chương Anh Hùng (khóa) 1 Vé Tiếu Y Bạc (khóa)
  1 Vé Tiêu Y Đồng (khóa) 1 Linh Đồ Giới Chỉ (khóa)
  1 Thảo Phạt Lệnh (khóa) 1 Thiên Thạch (khóa)
  1 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa) 1 Mảnh Thiên Thạch (khóa)
  1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4 (khóa) 1 Luyện Lô Thiết cấp 4 (khóa)
  5 Vàng -
  • Mở Lễ Bao Võ Lâm Hào Kiệt tiêu phí 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần mở:
   • 40.000.000 kinh nghiệm.
   • 4 Phiếu Điểm Liên Đấu (khóa).
   • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày)
  1 Huân Chương Anh Hùng (khóa) 1 Vé Tiếu Y Bạc
  1 Vé Tiêu Y Đồng 1 Thảo Phạt Lệnh
  1 Linh Đồ Giới Chỉ 1 Lôi Viêm Thạch
  1 Thiên Thạch 1 Mảnh Thiên Thạch
  1 Trứng Tây Vực Thần Bí (khóa) 1 Trứng Thú Cưng Siêu Cấp
  5 vàng 10 Vàng
  20 Vàng -

  Cửa hàng Đại Hội Tỷ Võ

  • Sử dụng Phiếu Điểm Liên Đấu có thể đổi các phong hiệu quý giá.
  • Phiếu Điểm Liên Đấu có được từ Lễ Bao Võ Lâm và Lễ Bao Võ Lâm Hào Kiệt.
  • Nhân vật có thể gặp Đặc Sứ Đại Hội Tỷ Võ để mở cửa hàng đổi phong hiệu.

  Vo Lam II

  Vo Lam II

  Vo Lam II