Scroll Top

Mật Tịch Siêu Cấp 90

Cùng chào đón bản cập nhật Phá Hồn Xuất Trận vào tháng 07/2021, hệ thống Mật Tịch tại Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới, ra mắt Mật Tịch Siêu Cấp 90 đầy uy lực cho cao thủ giang hồ.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 14/07/2021.
 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
 • NPC: Nhà Sưu Tầm Mật Tịch (Phương Tường 221/195)
 • Chức năng:
  • Đổi mật tịch siêu cấp 90
  • Đổi mảnh mật tịch siêu cấp 90

Công thức đổi Mật Tịch Siêu Cấp 90

Tiêu haoVật phẩm nhận
5 Thiên Cang lệnh + 5 Thiên Môn Kim Lệnh 1 Mật tịch siêu cấp 90 ngẫu nhiên
100 Mảnh mật tịch siêu cấp 90 1 Mật tịch siêu cấp 90 ngẫu nhiên
600 vàng 1 Mảnh mật tịch siêu cấp 90 ngẫu nhiên
6.000 vàng 10 Mảnh mật tịch siêu cấp 90 ngẫu nhiên

Lưu ý:

 • Mảnh mật tịch siêu cấp 90 và Mật tịch siêu cấp 90 nhận được là không khóa.
 • Mật tịch siêu cấp 90 nhận được là ngẫu nhiên của các hệ phái khác nhau.

Chi tiết Mật Tịch Siêu Cấp 90

 • Mật tịch siêu cấp 90 có tác dụng như mật tịch cao cấp 70: có thể luyện tăng chỉ số, tiến cấp mật tịch, nhận tiến cập mật tịch cũ, có tối đa 4 phụ lục, tối đa 10 thành...
 • Mật tịch siêu cấp mới sẽ được cộng thêm các thuộc tính mới tùy vào chỉ số các thành mật tịch. Các thuộc tính này sẽ được cộng trực tiếp vào nhân vật khi trang bị lên người nhân vật, chi tiết như sau:
Số Thành Mật Tịch Siêu Cấp 90Thuộc tính được cộng thêm
1 05 Điểm Vô Cụ 05 Điểm Phá Địch 10 Kháng Tất Cả
2 10 Điểm Vô Cụ 10 Điểm Phá Địch 20 Kháng Tất Cả
3 15 Điểm Vô Cụ 15 Điểm Phá Địch 30 Kháng Tất Cả
4 20 Điểm Vô Cụ 20 Điểm Phá Địch 40 Kháng Tất Cả
5 25 Điểm Vô Cụ 25 Điểm Phá Địch 50 Kháng Tất Cả
6 30 Điểm Vô Cụ 30 Điểm Phá Địch 60 Kháng Tất Cả
7 35 Điểm Vô Cụ 35 Điểm Phá Địch 70 Kháng Tất Cả
8 40 Điểm Vô Cụ 40 Điểm Phá Địch 80 Kháng Tất Cả
9 45 Điểm Vô Cụ 45 Điểm Phá Địch 90 Kháng Tất Cả
10 50 Điểm Vô Cụ 50 Điểm Phá Địch 100 Kháng Tất Cả
 • Mật tịch siêu cấp 90 sẽ có các chỉ số cơ bản như sau:
  • Phái nội công: Chỉ số mật tịch : 1, 20, 20, 20. Số bảng phụ lục là 3.
  • Phái ngoại công: Chỉ số mật tịch: 20, 1, 20, 20. Số bảng phụ lục là 3.
 • Hình ảnh minh họa một số Mật Tịch Siêu Cấp 90:

Vo Lam II

Vo Lam II