Scroll Top

Nhiệm vụ Sư môn mới

Nhiệm vụ sư môn mới sẽ chính thức ra mắt quý Nhân Sĩ trong phiên bản Đại Phá Hóa Cảnh, tham gia làm nhiệm vụ sư môn mới quý nhân sĩ sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn: Trang Bị Sát Tinh, hàng trăm triệu kinh nghiệm hằng ngày...

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: 12/11/2020.
 • Điều kiện: Nhân vật đạt chuyển sinh 8 trở lên.
 • Nhân vật đủ điều kiện có thể đến Chưởng Môn phái mình để nhận nhiệm vụ.

NPC liên quan

Vo Lam II
Chưởng môn tại các Môn Phái

 • Sau khi đủ số điểm sư môn mới nhất định, Nhân vật có thể đến các NPC bán vật dụng tại môn phái mình để đổi phần thưởng trang bị Sát Tinh.
Môn pháiNPC nhận nhiệm vụNPC đổi phần thưởng
Thiếu Lâm Huyền Từ Tổ Văn Đạt
Dương Môn Xa Thái Quân Dương Bài Phong
Cái Bang Long Tại Thiên Vưu Tri Vị
Võ Đang Tử Hạc Chân Nhân Yên Như
Ngũ Độc Bạch Doanh Doanh Tần Quang
Minh Giáo Phương Lạp Phương Thất Phật
Thúy Yên Sài Hoàng Nhi Hà Hài
Đường Môn Đường Môn Lão Lão Đường Thiên Hải
Nga My Chân Như Sư Thái Diệp Tử Hinh
Côn Lôn Chu Bất Hoặc Mai Bất Dung
 • Có thể xem điểm danh vọng sư môn hiện tại thông qua tin tức nhân vật F3.

Vo Lam II

Nội dung & Cách tham gia

 • Mỗi ngày người chơi có thể hoàn thành 40 lần nhiệm vụ sư môn mới, 20 lần nhiệm vụ đầu tiên được nhận gấp đôi phần thưởng.
 • Có thể sử dụng Vong Ưu Đơn trả nhiệm vụ có thể tăng gấp đôi phần thưởng bình thường ( nhân đôi phần thưởng cả 20 phần thưởng đầu).
 • Khi trả nhiệm vụ bằng Vong Ưu Đơn sẽ có xác xuất nhận được 1 Sư Môn Gia Thưởng Lệnh.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 trong ngày sẽ nhận thêm 1 Sư Môn Gia Thưởng Lệnh ( sử dụng nhận 3400 điểm danh vọng sư môn).
 • Khi hoàn thành cộng dồn 100 nhiệm vụ sẽ nhận thêm 1 Sư Môn Gia Thưởng Lệnh ( sử dụng nhận 3400 điểm danh vọng sư môn).
 • Nhân vật đủ điều kiện có thể đến Chưởng Môn phái mình để nhận nhiệm vụ.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ có thể sử dụng phím F11 để kiểm tra nhiệm vụ đang làm. 

Vo Lam II

 • Mỗi ngày có thể hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụ, trong đó 20 nhiệm vụ đầu phần thưởng sẽ được nhân đôi.

Vo Lam II

 • Lưu ý:
  • Nhân vật có thể bỏ qua nhiệm vụ, sẽ mất 100 vàng, khi bỏ qua nhiệm vụ sẽ thay đổi thành nhiệm vụ khác và không bị mất nhiệm vụ, nhân vật vẫn có thể làm đủ 40/40 nhiệm vụ trong ngày.
  • Mỗi ngày sử dụng tối đa 16 Sư Môn Gia Thưởng Lệnh.

Chi tiết nhiệm vụ

 • Bao gồm 2 loại nhiệm vụ: Thu thập và Thí luyện.
Nhiệm vụ Thu thập
Tên vật phẩm thu thậpSố lượng
Huân chương anh hùng 5
Hào Hiệp Lệnh 5
Thái Nhất Đồng Quyển 2
Thái Nhất Thiết Quyển 1
Thiết Tinh cấp 4 2
Đôn Hoàng Huyền Thiết 1
Đô Hoàng Huyền Tinh 1
Đôn Hoàng Hổ Phách 1
Đôn Hoàng Mã Não 1
Hiệp Nghĩa Chi Chứng 20
Đồng Tế Chi Nguyện 1
Huy Nguyệt Thạch 1
Mảnh Thiên Thạch 2
Thiên Thạch 2
Quân Công Chương 1
Mảnh Cơ Quan Mặc Gia 5
Huyết Bồ Đề 1
Chí Dương Hoàn 5
Nhiệm vụ Thí luyện tiêu diệt quái
Bản đồQuái cần tiêu diệtSố lượng diệt
Thất Lạc Nhai Nhai Thượng Sơn Tặc 20
Nguyệt Đàn Hộ Pháp 20
Lưu Vong Ác Đồ 20
Tinh Đàn Hộ Pháp 20
Giang Hồ Tiêu Tiểu 20
Nhật đàn Hộ Pháp 20
Thần Đàn Hộ Pháp 20
Quỳnh Kết Mao Ngưu Cao Nguyên 20
Thương Ưng 20
Thiên Long Tự Trường Mao Tượng 20
Hoàng Tộc Phản Quân 20
Hưng Khánh Chất Tử Phản Quân 20
Tinh Đàn Giáo Chúng 20

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ

 • Mỗi ngày có thể hoàn thành 40 nhiệm vụ, 20 nhiệm vụ đầu sẽ được x2 phần thưởng, qua ngày reset số lần nhiệm vụ.
 • Khi hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ nhận được tất cả phần thưởng sau:
  • 1020 điểm danh vọng sư môn mới.
  • 5.000.000 kinh nghiệm.
 • Khi hoàn thành 20 nhiệm vụ đầu tiên trong ngày sẽ nhận nhân đôi phần thưởng:
  • 2040 điểm danh vọng sư môn mới.
  • 10.000.000 kinh nghiệm.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ trả nhiệm vụ bằng 1 vong ưu đơn sẽ nhận được nhân 2 tất cả phần thưởng.

  Ví dụ: Khi hoàn thành 20 nhiệm vụ đầu tiên trong ngày nếu trả nhiệm vụ bằng 1 Vong ưu đơn sẽ nhận nhân đôi phần thưởng như sau:

  • 4080 điểm danh vọng sư môn.
  • 20.000.000 kinh nghiệm.

Vo Lam II
Vong ưu đơn sẽ được bán trên ngự các với giá 17 xu

Công thức đổi trang bị sát tinh bằng điểm danh vọng sư môn

Nguyên liệuĐiểm danh vọng sư mônNâng cấp thành công nhận
1 Nón Ẩm Huyết 2.500.000 1 Nón Sát Tinh (Lệnh bài)
1 Áo Ẩm Huyết 2.500.000 1 Áo Sát Tinh (Lệnh bài)
1 Quần Ẩm Huyết 2.500.000 1 Quần Sát Tinh (Lệnh bài)
1 Ngọc Bội Ẩm Huyết bất kỳ 4.500.000 1 Ngọc Bội Tinh (Lệnh bài)
1 Vũ Khí Ẩm Huyết 5.800.000 1 Vũ Khí Sát Tinh (Lệnh bài)
 • Lưu ý:
  • Khi nâng cấp thành công sẽ nhận được trang bị lệnh bài sát tinh là khóa.
  • Ngoài ra mỗi ngày nhân vật có thể dùng 1 Thiên cang lệnh hoặc 1 thiên môn kim lệnh để đổi : 60,000 điểm danh vọng sư môn tại NPC đổi trang bị sát tính.