Scroll Top

Thế Lực 3 Phe

Sau khi thất bại tại Thái Nhất Tháp, Gia Luật Phi Hồng đã bỏ trốn và tham gia cùng Thiên Âm Giáo. Dưới sự giúp đỡ của Hồng Ấn giáo chủ, Gia Luật Phi Hồng đã xua quân quấy phá, liên tục tạo ra những mối bất hòa khiến 3 nước Tây Hạ, Thổ Phồn, Đại Lý nghi ngờ lẫn nhau.

Mâu thuẫn kéo dài không thể giải quyết, một trận chiến giữa 3 cánh quân hùng mạnh chắc chắn sẽ nổ ra. Võ lâm trung nguyên đang đứng trước tình thế vô cùng nguy cấp. Liệu nhân sĩ sẽ đứng về phía ai trong cuộc chiến khốc liệt này để bảo vệ giang sơn xã tắc?

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 09/07/2015.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 5 cấp 90 trở lên.

Cách gia nhập thế lực

Hình ảnhHỗ trợ
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Xa Phu
 • Vị trí: Biện Kinh, Tuyền Châu, Thành Đô.
 • Chức năng: Đưa nhân sĩ đến bản đồ Võ Lâm Minh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cát Khâm Xích Ba
 • Vị trí: Võ Lâm Minh (217/198).
 • Chức năng:
  • Gia nhập thế lực Thổ Phồn.
  • Nhận nhiệm vụ thế lực Thổ Phồn.
  • Đưa nhân sĩ đến bản đồ Quỳnh Kết.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lý Kế Tinh
 • Vị trí: Võ Lâm Minh (220/198).
 • Chức năng:
  • Gia nhập thế lực Tây Hạ.
  • Nhận nhiệm vụ thế lực Tây Hạ.
  • Đưa nhân sĩ đến bản đồ Hưng Khánh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đoạn Hòa Hiền
 • Vị trí: Võ Lâm Minh (220/200).
 • Chức năng:
  • Gia nhập thế lực Đại Lý.
  • Nhận nhiệm vụ thế lực Đại Lý.
  • Đưa nhân sĩ đến bản đồ Thiên Long Tự.

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Thông qua xa phu tại các thành thị, nhân sĩ có thể đến Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh nhận nhiệm vụ “Tin xấu”.
Võ Lâm II
 • Đến Thiếu Lâm tìm Tịnh Thông (210/196).
Võ Lâm II
 • Đến Phục Ngưu Sơn tìm Thi thể Thiếu Lâm chấp sự (170/185).
Võ Lâm II
 • Tại Phục Ngưu Sơn người chơi tiếp tục tìm Hành trang bị thất lạc (185/186).
Võ Lâm II
 • Đến Võ Đang Phái tìm Du Chấn Sinh (226/204).
Võ Lâm II
 • Tại Võ Đang Phái người chơi tiếp tục đối thoại với Yến Như (223/206).
Võ Lâm II
 • Kế đó người chơi đến Cái Bang tìm gặp Tống Nguyên An (195/200).
Võ Lâm II
 • Tống Nguyên An nhờ người chơi đến Tường Vân Động và phát hiện thi thể để tử cái bang (222/226).
Võ Lâm II
 • Người chơi tiến hành tiêu diệt các Hắc Y Nhân ở cái hướng Đông, Tây, Nam, Bắc (thông qua bảng hướng dẫn nhiệm vụ).
Võ Lâm II
 • Người chơi quay về hồi báo với Tống Nguyên An.
Võ Lâm II
 • Tống Nguyên An tiếp tục nhờ người chơi vào Tường Vân Động tiêu diệt Nhãn Kính Xà và Cổ Xà (sau khi tiêu diệt Nhãn Kính Xà thì sẽ dụ được Cổ Xà xuất hiện).
Võ Lâm II
 • Sau đó người chơi quay về hồi báo với Tống Nguyên an, ông ta sẽ yêu cầu người chơi đến Ngũ Độc Giáo tìm Liễu Tân Trúc (200/201).
Võ Lâm II
 • Sau đó người chơi quay về hồi báo với Tống Nguyên an, ông ta sẽ yêu cầu người chơi đến Ngũ Độc Giáo tìm Liễu Tân Trúc (200/201).
Võ Lâm II
 • Tộc trưởng Miêu Lĩnh bảo người chơi đi thăm hỏi Nguyệt Bà Bà (195/198).
Võ Lâm II
 • Nguyệt Bà Bà yêu cầu người chơi vào Yến Tử Động tầng 1 tiêu diệt Hòa Khả Cam (215/224) và đám lâu la của y.
Võ Lâm II
 • Sau đó người chơi quay về Nguyệt Bà Bà phục mệnh, bà ta sẽ bảo người chơi quay về gặp Tộc trưởng Miêu Lĩnh để thăm dò tình hình.
Võ Lâm II Sau đó người chơi quay về Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh.
Võ Lâm II
 • Bách Hiểu Sinh bảo bạn đến Nga My tìm Nghi Thanh sư thái (209/195).
Võ Lâm II Nghi Thanh sư thái nhờ người chơi đến Thanh Thành Sơn đuổi theo đệ tử phái Nga Mi (191/180).
Võ Lâm II
 • Tại Thanh Thành Sơn người chơi tiếp tục tìm gặp Nga My đại sư tỷ (199/175).
Võ Lâm II
 • Nga My đại sư tỷ nhờ người chơi tiêu diệt Ba Người bí ẩn dưới chân núi (198/179).
Võ Lâm II
 • Sau đó người chơi đến Võ Đang Phái hồi báo cho Yên Như.
Võ Lâm II
 • Người chơi quay về Bách Hiểu Sinh báo cáo tình hình, ông ta sẽ yêu cầu người chơi gia nhập một trong Ba Thế Lực để chống lại Thiên âm Giáo.

Hình ảnh minh họa các bản đồ thế lực

Võ Lâm II
Bản đồ Quỳnh Kết

Võ Lâm II
Bản đồ Hưng Khánh

Võ Lâm II
Bản đồ Thiên Long Tự

Tham gia các nhiệm vụ của Thế Lực 3 Phe, nhân sĩ sẽ tích góp được những điểm danh vọng thế lực hữu ích vừa có thể nâng cao đẳng cấp vừa đổi được các phần thưởng bất ngờ.

Danh vọng thế lực

  • Hoàn thành các nhiệm vụ thế lực sẽ nhận được số điểm danh vọng thế lực nhất định.
  • Điểm danh vọng thế lực có thể dùng để đổi vật phẩm tại Tiệm Danh Vọng Thế Lực.

Võ Lâm II
Hình ảnh Tiệm Danh Vọng Thế Lực

 • Điểm danh vọng thế lực tăng đến mốc nhất định sẽ được thăng cấp danh vọng.
 • Sau khi thăng cấp danh vọng, điểm danh vọng thế lực sẽ reset về 0. Đồng thời, nhân sĩ có thể đến NPC của thế lực mình để nhận phần thưởng thăng cấp.
 • Cấp danh vọng càng cao thì có thể mua được nhiều vật phẩm mới.
Cấp danh vọng thế lựcĐiểm danh vòng cần để lên cấp
Bộc Lộ Tài Năng 2.000
Danh Tiếng Thước Khởi 6.000
Công Danh Lớn Lao 12.000
Cựu Phụ Thịnh Danh 20.000
Vạn Người Ngưỡng Mộ 40.000

Độ cống hiến thế lực

 • Khi tham gia các tính năng thế lực, nhân sĩ có cơ hội nhận được các vật phẩm như Châu Báu Tây Hạ, Tơ Lụa Đại Lý, Da Lông Thổ Phồn.
 • Nhân sĩ có thể mang vật phẩm về nộp cho NPC Thế Lực để nhận điểm cống hiến.
 • Mỗi vật phẩm nộp được sẽ nhận được 10 điểm cống hiến thế lực.
 • Điểm cống hiến có thể dùng để đổi phần thưởng tại NPC thế lực.
 • Lưu ý: Vào lúc 07h00 sáng thứ 2 hàng tuần, hệ thống sẽ reset điểm cống hiến về 0.
Điểm cống hiếnPhần thưởng
900
 • 10.000.000 kinh nghiệm
 • 10 Hoán Tiêu Lệnh
1.200
 • 20.000.000 kinh nghiệm
 • 10 Lôi Viêm Thạch
1.500
 • 30.000.000 kinh nghiệm
 • 01 Kim Lăng Tửu
 • 01 hạt giống Thái Hư Bí Quả loại 2
2.100
 • 50.000.000 kinh nghiệm
 • 05 Hào Hiệp Lệnh
 • 20 Lôi Viêm Thạch
5.000
 • 80.000.000 kinh nghiệm
 • 10 Hào Hiệp Lệnh
 • 50 Lôi Viêm Thạch

Tình hình thế sự càng lúc càng nguy biến, để khuếch thanh thế, 3 thế lực từ Tây Hạ, Thổ Phồ, Đại Lý ngày đêm vận chuyển hàng ngàn thần binh bảo giáp cùng vô số châu báu hòng xây dựng lực lượng, tranh giành vị trí thống lĩnh giang hồ.

Đỉnh điểm, vùng đất Thất Lạc Nhai và Thanh Hải Diêm Thương đã vô tình trở thành điểm nóng của việc tranh cướp hàng hóa. Hỡi nhân sĩ võ lâm, hãy gia nhập Tiêu Cục, tham gia tính năng Vận Tiêu để thu về cho phe mình nhiều bảo vật quý giá.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian vận Tiêu: Tất cả thời điểm trong ngày.
 • Thời gian cướp Tiêu: Từ 00h00 - 24h00 mỗi ngày.
 • Điều kiện: Nhân vật đã gia nhập vào 1 trong 3 thế lực mới có thể tham gia nhiệm vụ.

Một số lưu ý quan trọng

 • Nhân vật có điểm kinh nghiệm đạt mức tối đa sẽ không thể nhận được phần thưởng.
 • Hành trang nhân vật không đủ ô trống cần thiết thì nhận thưởng sẽ thất bại.
 • Một số nhân vật dưới cấp 90 (tất cả các cấp chuyển sinh) không thể nhận & trả nhiệm vụ.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Tiêu Đầu
 • Vị trí: Xuất hiện tại các bản đồ sau đây:
  • Quỳnh Kết (216/226).
  • Hưng Khánh (183/165).
  • Thiên Long Tự (203/174).
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vận Tiêu/Cướp Tiêu.
  • Bán Hoán Tiêu Lệnh.
  • Bán Bảo Hiểm Tiêu Xa.
Võ Lâm II
Tiêu Xa
 • Nguồn gốc: Xuất hiện khi nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
 • Tính chất: Miễn dịch mọi trạng thái phụ.
 • Thời gian tồn tại: 30 phút kể từ khi nhận.
 • Chức năng: NPC nhiệm vụ Vận Tiêu/Cướp Tiêu.
Võ Lâm II
Hoán Tiêu Lệnh
 • Nguồn gốc: Phần thưởng nhiệm vụ hoặc mua tại Tiêu Đầu.
 • Tính chất: Có thể bán shop. Không thể giao dịch, vứt bỏ.
 • Công dụng: Đổi ngẫu nhiên 01 Tiêu Xa mới.

Chi tiết nhiệm vụ

Vận Tiêu
  • Hàng ngày, nhân sĩ đến NPC Tiêu Đầu của thể lực để nhận nhiệm vụ.
  • Vào lúc 20h00 - 22h00 mỗi ngày, nếu nhận nhiệm vụ sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
  • Mỗi lần nhận nhiệm vụ Vận Tiêu sẽ tiêu hao 15 điểm tinh lực và một số vàng nhất định.

Võ Lâm II

  • Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được 1 trong 5 loại Tiêu sau đây: Tiêu Xa Thường, Tiêu Xa Quan Trọng, Tiêu Xa Quân Dụng, Tiêu Xa Cơ Mật, Tiêu Xa Hoàng Gia.
  • Nhân sĩ có thể dùng Hoán Tiêu Lệnh để thay đổi loại Tiêu Xa nhận được.
  • Ngoài ra, nhân sĩ có thể mua Bảo Hiểm Tiêu Xa tại Tiêu Đầu để bảo lưu một số phần thưởng Vận Tiêu nhất định nếu gặp thất bại.

Võ Lâm II

  • Nhân sĩ phải hộ tống Tiêu Xa đến NPC Thanh Hải Diêm Thương (Thất Lạc Nhai - 170/204) mới hoàn thành nhiệm vụ.

Võ Lâm II


Lưu ý

 • Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu 03 lần.
 • Mỗi ngày, nhân vật chỉ mua Hoán Tiêu Lệnh được 01 lần duy nhất.
 • Trong quá trình nhiệm vụ, nếu Tiêu Xa bị tiêu diệt hoặc hết thời gian quy định mà vẫn không đến được vị trí của Thanh Hải Diêm Thương thì nhiệm vụ thất bại.
 • Khi Vận Tiêu thất bại, nếu đã mua Bảo Hiểm Tiêu Xa thì nhân sĩ có thể đến THanh Hải Diêm Thương để nhận thưởng bảo hiểm.
 • Lúc 20h00 - 22h00 mỗi ngày được coi là thời gian Quốc Vận. Nếu tham gia Vận Tiêu vào thời gian này, nhân sĩ sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Cướp Tiêu
  • Từ 20h00 - 22h00, nhân sĩ có thể nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu tại NPC Tiêu Đầu.
  • Khi nhận nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ tiêu hao 15 điểm tinh lực.

Võ Lâm II

 • Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân sĩ di chuyển đến các bản đồ của thế lực khác để truy tìm và tiến hành cướp Tiêu.
 • Nếu Cướp Tiêu thành công, nhân sĩ quay về trả nhiệm vụ và nhận thưởng tại Tiêu Đầu.
 • Lưu ý: Mỗi ngày nhân sĩ chỉ được nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu 01 lần.

Phần thưởng Vận Tiêu - Cướp Tiêu

 • Khi vận tiêu thành công, tùy loại Tiêu sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.
 • Nhân sĩ phải trả nhiệm vụ mới nhận được phần thưởng.
Loại TiêuPhần thưởng Vận TiêuPhần thưởng Cướp Tiêu
Tiêu Xa
Thường
 • 10.000.000 kinh nghiệm.
 • 04 vàng.
 • 20 điểm danh vọng thế lực.
 • 01 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 8.000.000 kinh nghiệm.
 • 04 vàng.
 • 15 điểm danh vọng thế lực.
 • 01 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa
Quan Trọng
 • 20.000.000 kinh nghiệm.
 • 08 vàng.
 • 30 điểm danh vọng thế lực.
 • 02 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 16.000.000 kinh nghiệm.
 • 08 vàng.
 • 15 điểm danh vọng thế lực.
 • 02 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa
Quân Dụng
 • 35.000.000 kinh nghiệm.
 • 12 vàng.
 • 20 điểm danh vọng thế lực.
 • 02 Lôi Viêm Thạch.
 • 03 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 02 Hào Hiệp Lệnh.
 • 28.000.000 kinh nghiệm.
 • 12 vàng.
 • 40 điểm danh vọng thế lực.
 • 02 Lôi Viêm Thạch.
 • 03 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 02 Hào Hiệp Lệnh.
Tiêu Xa
Cơ Mật
 • 60.000.000 kinh nghiệm.
 • 24 vàng.
 • 50 điểm danh vọng thế lực.
 • 04 Lôi Viêm Thạch.
 • 03 Hào Hiệp Lệnh.
 • 04 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 48.000.000 kinh nghiệm.
 • 24 vàng.
 • 50 điểm danh vọng thế lực.
 • 04 Lôi Viêm Thạch.
 • 03 Hào Hiệp Lệnh.
 • 04 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa
Hoàng Gia
 • 100.000.000 kinh nghiệm.
 • 48 vàng.
 • 60 điểm danh vọng thế lực.
 • 06 Lôi Viêm Thạch.
 • 04 Hào Hiệp Lệnh.
 • 01 Thiên Kiêu Lệnh (khóa).
 • 05 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 80.000.000 kinh nghiệm.
 • 48 vàng.
 • 60 điểm danh vọng thế lực.
 • 06 Lôi Viêm Thạch.
 • 04 Hào Hiệp Lệnh.
 • 01 Thiên Kiêu Lệnh (khóa).
 • 05 Hoán Tiêu Lệnh.

Phần thưởng mua bảo hiểm

Khi Vận Tiêu thất bại nhưng có mua bảo hiểm, nhân sĩ sẽ nhận lại phần thưởng như sau:

Loại TiêuPhần thưởng bảo hiểm
Tiêu Xa Thường
 • 800.000 kinh nghiệm.
 • 05 điểm danh vọng thế lực.
Tiêu Xa Quan Trọng
 • 1.600.000 kinh nghiệm.
 • 10 điểm danh vọng thế lực.
Tiêu Xa Quân Dụng
 • 2.800.000 kinh nghiệm.
 • 15 điểm danh vọng thế lực.
 • 01 Lôi Viêm Thạch.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.
Tiêu Xa Cơ Mật
 • 4.800.000 kinh nghiệm.
 • 20 điểm danh vọng thế lực.
 • 01 Lôi Viêm Thạch.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.
 • 01 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa Hoàng Gia
 • 8.000.000 kinh nghiệm.
 • 25 điểm danh vọng thế lực.
 • 03 Lôi Viêm Thạch.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.
 • 02 Hoán Tiêu Lệnh.

Phần thưởng hoàn thành nhanh nhiệm vụ

Võ Lâm II

 • Mỗi lần hoàn thành nhanh nhiệm vụ Vận Tiêu sẽ tiêu hao 05 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Lưu ý: Hoàn thành nhanh nhiệm vụ vẫn sẽ tiêu hao điểm Tinh Lực.
 • Nhân vật chỉ được nhận thưởng hoàn thành nhanh 3 lần/ngày.
Phần thưởng hoàn thành nhanh nhiệm vụ
35.000.000 kinh nghiệm
40 điểm danh vọng thế lực
12 vàng
02 Lôi Viêm Thạch
02 Hào Hiệp Lệnh
03 Hoán Tiêu Lệnh

Thế Lực 3 Phe là một chuỗi tính năng hấp dẫn được ra mắt lần đầu tiên tại phiên bản mới. Để có thể tham gia và nhận thưởng hoạt động Trộm Kinh Thư của chuỗi nhiệm vụ 3 phe, nhân sĩ hãy lưu ý các thông tin quan trọng như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Hoạt động diễn ra vào tất cả thời điểm trong ngày.
 • Nhân sĩ phải gia nhập 1 trong 3 thế lực mới có thể tham gia.

Một số lưu ý quan trọng

 • Nhân vật có điểm kinh nghiệm đạt mức tối đa sẽ không thể nhận được phần thưởng.
 • Hành trang nhân vật không đủ ô trống cần thiết thì nhận thưởng sẽ thất bại.
 • Một số nhân vật dưới cấp 90 (tất cả các cấp chuyển sinh) không thể nhận & trả nhiệm vụ.

NPC liên quan

Hình ảnhHỗ trợ
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đạt Tây Ông Tắc
 • Vị trí: Bản đồ Quỳnh Kết (200/228).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ thế lực Thổ Phồn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lý Đức Khánh
 • Vị trí: Bản đồ Hưng Khánh (182/161).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ thế lực Tây Hạ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đoạn Kinh Hầu
 • Vị trí: Bản đồ Thiên Long Tự (197/171).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ thế lực Đại Lý.

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II
 • Người chơi của mỗi thế lực đến NPC tương ứng để nhận nhiệm vụ, khi nhận nhiệm vụ thành công người chơi sẽ tiêu hao 10 điểm tinh lực.
Võ Lâm II
 • Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi sẽ được cử đến bản đồ chỉ định của phe đối địch để trộm lại kinh thư.
Võ Lâm II
 • Tại bản đồ chỉ định sẽ có 9 NPC Người Truyền Đạo.
Võ Lâm II
 • Người chơi tiến hành đối thoại với các NPC Người Truyền Đạo sẽ có xác xuất nhận được Kinh Kim Cang.
Võ Lâm II
 • Nếu sau khi đối thoại với Người Truyền Đạo người chơi không nhận được Kinh Kim Cang thì sẽ xuất hiện các quái ngẫu nhiên.
Võ Lâm II
 • Người chơi thui thập đủ số lượng Kinh Kim Cang thì có thể quay về bản đồ thế lực trả nhiệm vụ và nhận thưởng.
Võ Lâm II Đặc biệt, bắt đầu từ 00h00 mỗi ngày, tại bản đồ trung lập Thất Lạc Nhai sẽ xuất hiện NPC Truyền Giáo Sĩ.
Võ Lâm II Nhân vật tìm được NPC Truyền Giáo Sĩ sẽ nhận được phần thưởng Bách Hiểu Sinh Bí Pháp hoặc Tàng Kiếm Bí Truyền Tâm Kinh vô cùng hấp dẫn.
Võ Lâm II Cứ mỗi 6 tiếng, hệ thống sẽ làm mới NPC Truyền Giáo Sĩ một lần.

Phần thưởng

 • Mỗi lần tìm Kinh Kim Cang không thành công, quái sẽ xuất hiện xung quanh vị trí Người Truyền Đạo, và số bước tìm kiếm sẽ tăng 1.
 • Số bước tìm càng ít thì phần thưởng càng cao.
 • Phần thưởng nhiệm vụ Trộm Kinh Thư được tính như sau:
Số bước tìm kiếmPhần thưởng nhận được
0
 • 10.000.000 kinh nghiệm.
 • 20 điểm danh vọng thế lực.
 • 04 Hào Hiệp Lệnh.
 • 04 vật phẩm độ cống hiến.
1
 • 5.000.000 kinh nghiệm.
 • 20 điểm danh vọng thế lực.
 • 03 Hào Hiệp Lệnh.
 • 04 vật phẩm độ cống hiến.
2
 • 4.000.000 kinh nghiệm.
 • 20 điểm danh vọng thế lực.
 • 02 Hào Hiệp Lệnh.
 • 03 vật phẩm độ cống hiến.
3
 • 3.000.000 kinh nghiệm.
 • 20 điểm danh vọng thế lực.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.
 • 03 vật phẩm độ cống hiến.
4
 • 2.000.000 kinh nghiệm.
 • 10 điểm danh vọng thế lực.
 • 02 vật phẩm độ cống hiến.
5
 • 100.000 kinh nghiệm.
 • 10 điểm danh vọng thế lực.
6
 • 500.000 kinh nghiệm.
 • 10 điểm danh vọng thế lực.

Phần thưởng hoàn thành nhanh nhiệm vụ

Võ Lâm II

 • Mỗi lần hoàn thành nhanh nhiệm vụ sẽ tiêu hao 03 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Lưu ý: Hoàn thành nhanh nhiệm vụ vẫn sẽ tiêu hao điểm Tinh Lực.
Phần thưởng hoàn thành nhanh nhiệm vụ
4.000.000 kinh nghiệm
20 điểm danh vọng thế lực
30 điểm cống hiến thế lực
03 Lôi Viêm Thạch
02 Hào Hiệp Lệnh

Hoạt động Đào Kho Báu vô cùng thú vị trong chuỗi tính năng 3 thế lực sẽ mang đến cho nhân sĩ thật nhiều niềm vui và những phần thưởng hấp dẫn. Chi tiết về các tham gia Đào Kho Báu như thế nào? Kính mời nhân sĩ cùng theo dõi các thông tin sau đây:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Đào kho báu tại thế lực: Tất cả thời điểm trong ngày.
 • Đào kho báu tại bản đồ trung lập: Từ 17h00 - 17h3021h00 - 21h30 mỗi ngày.
 • Điều kiện: Nhân vật đã gia nhập thế lực mới có thể tham gia nhiệm vụ.

Một số lưu ý quan trọng

 • Nhân vật có điểm kinh nghiệm đạt mức tối đa sẽ không thể nhận được phần thưởng.
 • Hành trang nhân vật không đủ ô trống cần thiết thì nhận thưởng sẽ thất bại.
 • Một số nhân vật dưới cấp 90 (tất cả các cấp chuyển sinh) không thể nhận & trả nhiệm vụ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhHỗ trợ
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nãi Đông Quách Nhiếp
 • Vị trí: Thổ Phồn (207/225).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Đào Kho Báu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lý Nguyên Lượng
 • Vị trí: Tây Hạ (190/163).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Đào Kho Báu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đoạn Tâm Di
 • Vị trí: Đoạn Tâm Di (196/172).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Đào Kho Báu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Xẻng Kho Báu
 • Nguồn gốc: Nhận tại NPC Tầm Bảo Nhân (Thất Lạc Nhai - 182/213) và Tiệm Danh Vọng Thế Lực.
 • Chức năng: Tham gia nhiệm vụ Đào Kho Báu.
 • Lưu ý: Xẻng Kho Báu chỉ dùng được ở bản đồ Thất Lạc Nhai.

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Người chơi tiến hành nhận nhiệm vụ Đào Kho Báu tại NPC tương ứng. Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi sẽ tiêu hao 10 tinh lực.
Võ Lâm II
 • Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được 1 Tàng Bảo Đồ.
Võ Lâm II
 • Người chơi tiến hành di chuyến tới bản đồ của các phe đối đich để Đào Tài Nguyên. Sau khi di chuyển tới bản đồ của phe đối địch người chơi nhấp vào Tàng Bảo Đồ sẽ nhận được thông tin của kho báu.
Võ Lâm II
 • Người chơi di chuyển đến vị trí tương ứng của Tàng Bảo Đồ để Đào Kho Báu.
Võ Lâm II
 • Sau khi đào kho báu thành công người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các loại kho báu sau: Kho báu Trân, Phẩm, Kho báu Tì Hưu, Kho báu Di Vật.
Võ Lâm II
 • Ngoài ra người chơi có thể đến bản đồ Thất Lạc Nhai đối thoại với NPC Tầm Bảo Nhân 182/213 để nhận Xẻng Kho Báu.
Võ Lâm II
 • Người chơi nhấp vào Xẻng Kho Báu sẽ nhận được thông tin của Kho Báu. Xẻng Kho Báu sử dụng tối đa 30 lần. Sau 30 lần sử dụng nếu người chơi chưa tìm được Kho Báu thì Xẻng Kho Báu sẽ bị hủy và người chơi phải nhận lại Xẻng Kho Báu Khác.
Võ Lâm II
 • Sau khi đào kho báu từ Xẻng Kho Báu thành công người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các loại kho báu sau: Kho báu Trân Phẩm, Kho báu Tì Hưu, Kho báu Di Vật, Kho báu Kinh Thế.

Phần thưởng

  • Hoàn thành nhiệm vụ đào kho báu sẽ nhận được ngẫu nhiên một số phần thưởng sau:
1.000.000 kinh nghiệm
10 điểm danh vọng thế lực
20 độ cống hiến thế lực
02 Lôi Viêm Thạch
01 Hào Hiệp Lệnh
02 Lôi Viêm Thạch
 • Ngoài ra, tùy theo loại kho báu, nhân sĩ sẽ mở ra được các phần thưởng khác nhau:
Loại Kho BáuPhần thưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kho Báu Trân Phẩm
 • 500.000 kinh nghiệm.
 • 01 Lôi Viêm Thạch.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kho Báu Tì Hưu
 • 1.000.000 kinh nghiệm.
 • 02 Lôi Viêm Thạch.
 • 01 Hoán Tiêu Lệnh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kho Báu Di Vật
 • 2.000.000 kinh nghiệm.
 • 04 Lôi Viêm Thạch.
 • 01 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kho Báu Minh Môn
 • 500.000 kinh nghiệm.
 • 01 Lôi Viêm Thạch.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kho Báu Thiên Long Tự
 • 1.000.000 kinh nghiệm.
 • 02 Lôi Viêm Thạch.
 • 01 Hoán Tiêu Lệnh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kho Báu Quỳnh Kết
 • 2.000.000 kinh nghiệm.
 • 04 Lôi Viêm Thạch.
 • 01 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kho Báu Kinh Thế
 • 4.000.000 kinh nghiệm.
 • 02 Thiên Kiêu Lệnh.
 • 01 Hồi Tiên Đơn.
 • 03 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.

Phần thưởng hoàn thành nhanh nhiệm vụ

Võ Lâm II

 • Mỗi lần hoàn thành nhanh nhiệm vụ sẽ tiêu hao 04 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Lưu ý: Hoàn thành nhanh nhiệm vụ vẫn sẽ tiêu hao điểm Tinh Lực.
Phần thưởng hoàn thành nhanh nhiệm vụ
2.000.000 kinh nghiệm
10 điểm danh vọng thế lực
20 điểm cống hiến thế lực
04 Lôi Viêm Thạch
01 Hào Hiệp Lệnh
01 Hoán Tiêu Lệnh

Huyễn Cảnh Bí Quả - tính năng trồng cây hoàn toàn mới chỉ có tại phiên bản Tam Quân Đại Chiến sẽ mang đến cho nhân sĩ võ lâm những giây phút trải nghiệm thú vị. Chi tiết về hoạt động trồng cây hấp dẫn này bao gồm các nội dung như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ 07h00 - 20h00 hàng ngày.
 • Điều kiện: Nhân sĩ phải gia nhập 1 trong 3 thế lực mới có thể tham gia.

Một số lưu ý quan trọng

 • Nhân vật có điểm kinh nghiệm đạt mức tối đa sẽ không thể nhận được phần thưởng.
 • Hành trang nhân vật không đủ ô trống cần thiết thì nhận thưởng sẽ thất bại.
 • Một số nhân vật dưới cấp 90 (tất cả các cấp chuyển sinh) không thể nhận & trả nhiệm vụ.

NPC liên quan

Hình ảnhHỗ trợ
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cục Bổn Các Quý
 • Vị trí: Bản đồ Quỳnh Kết (211/228).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ thế lực Thổ Phồn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lý Đức Dục
 • Vị trí: Bản đồ Hưng Khánh (175/165).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ thế lực Tây Hạ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đoạn Kinh Nhân
 • Vị trí: Bản đồ Thiên Long Tự (198/174).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ thế lực Đại Lý.

Nhiệm vụ trồng cây

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Người chơi đến NPC để nhận nhiệm vụ Ngọc Phách Chi Tinh. Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên các loại hạt giống.
Võ Lâm II
 • Người chơi mang hạt giống đến vị trí Thái Hư Cổ Thụ để tiến hành gieo trồng.
Võ Lâm II
 • Sau khi gieo hạt giống người chơi cần phải theo dõi và tưới nước để hạt giống trưởng thành.
Võ Lâm II
 • Mỗi lần tưới nước cách nhau 1 tiếng, người chơi cần tưới nước 4 lần để cây trưởng thành.
Võ Lâm II
 • Sau khi cây trưởng thành người chơi nhấp vào Thái Hư Cổ Thụ để nhận các loại phần thưởng Ngọc Phách.
Võ Lâm II
 • Sau đó quay về trả nhiệm vụ Ngọc Phách Chi Tinh. Người chơi có thể dùng Ngọc Phách để nhận thêm được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Nhiệm vụ trộm quả

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II
 • Ngoài ra người chơi có thể nhận nhiệm vụ Bất Tình Chi Tinh, nhiệm vụ trộm Băng Phách của các phe đối địch.
Võ Lâm II
 • Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi tiến vào lãnh địa của thế lực khác phe và bấm vào Thái Hư Cổ Thụ để cướp các loại Ngọc Phách.
Võ Lâm II
 • Sau khi cướp thành công người chơi quay về thế lực của mình để trả nhiệm vụ Bất Tình Chi Tinh.

Hoạt động Thái Hư Hóa Hình Đơn

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II
 • Lúc 14h0020h00, tại bản đồ Thất Lạc Nhai sẽ xuất hiện Thần Du Chân Nhân ở vị trí ngẫu nhiên. Khi đối thoại với Thần Du Chân Nhân người chơi sẽ có thể nhận được Thái Hư Hóa Hình Đơn.
Võ Lâm II
 • Người chơi quay lại Thái Hư Cổ Thụ của thế lực mình và nhấp vào Thái Hư Hóa Hình Đơn để tiến hành trồng và cùng bằng hữu nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng trồng cây
  • Sau khi thu hoạch hạt giống, nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Loại hạt giốngPhần thưởng ngẫu nhiên
Loại 1 Mạch Tà Ngọc Phách (Nhất phẩm)
Hư Không Ngọc Phách (Đặc biệt)
Loại 2 Tú Trạch Ngọc Phách (Nhị phẩm)
Mặc Tà Ngọc Phách (Nhất phẩm)
Loại 3 Băng Tâm Ngọc Phách (Tam phẩm)
Tú Trạch Ngọc Phách (Nhị phẩm)
  • Mỗi lần tưới nước trồng cây, nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:
Loại hạt giốngPhần thưởng
Loại 1 2.000.000 kinh nghiệm
01 Hào Hiệp Lệnh
20 độ cống hiến
Loại 2 1.000.000 kinh nghiệm
01 Lôi Viêm Thạch
10 độ cống hiến
Loại 3 500.000 kinh nghiệm
  • Hoàn thành và trả nhiệm vụ trồng cây, nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng:
3.000.000 kinh nghiệm
01 Hào Hiệp Lệnh
02 Lôi Viêm Thạch
10 điểm danh vọng thế lực
Phần thưởng đổi Ngọc Phách

Nhân sĩ có thể dùng Ngọc Phách để đổi các phần thưởng tại NPC nhiệm vụ như sau:

Loại hạt giốngPhần thưởng
Hư Không Ngọc Phách
(Đặc biệt)
8.000.000 kinh nghiệm
02 Lôi Viêm Thạch
01 Hào Hiệp Lệnh
01 Võ Lâm Minh Thư Biểu Dương
Mặc Tà Ngọc Phách
(Nhất phẩm)
4.000.000 kinh nghiệm
02 Lôi Viêm Thạch
01 Hào Hiệp Lệnh
Tú Trạch Ngọc Phách
(Nhị phẩm)
3.000.000 kinh nghiệm
01 Lôi Viêm Thạch
Băng Tâm Ngọc Phách
(Tam phẩm)
2.000.000 kinh nghiệm
01 Lôi Viêm Thạch
Phần thưởng nhiệm vụ trộm cây

Hoàn thành và trả nhiệm vụ trộm cây, nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng:

3.000.000 kinh nghiệm
01 Hào Hiệp Lệnh
02 Lôi Viêm Thạch
10 điểm danh vọng thế lực
Phần thưởng Thái Hư Hóa Hình Đơn
  • Hoàn tất trồng Thái Hư Hóa Hình Đơn sẽ nhận được phần thưởng như bảng dưới.
  • Lưu ý: Nhân sĩ phải nhấp vào cây mới có thể nhận thưởng.
3.000.000 kinh nghiệm
01 Hào Hiệp Lệnh
10 Lôi Viêm Thạch
10 điểm danh vọng thế lực
  • Ngoài ra, Nhân sĩ cũng có thể nhấp vào cây Thái Hư Hóa Hình Đơn (mỗi cây cho phép tối đa 30 nhân sĩ nhận thưởng) đã trồng để nhận phần thưởng hấp dẫn như sau:
3.000.000 kinh nghiệm
01 Hào Hiệp Lệnh
02 Lôi Viêm Thạch
01 Châu Báu Tây Hạ
01 Tơ Lụa Đại Lý
01 Da Lông Thổ Phồn

Phần thưởng hoàn thành nhanh nhiệm vụ

Võ Lâm II

Võ Lâm II

 • Mỗi lần hoàn thành nhanh (bỏ qua) nhiệm vụ sẽ tiêu hao lượng Thiên Kiêu Lệnh như sau:
  • Ngọc Phách Chi Tinh (trồng cây): Tiêu hao 06 Thiên Kiêu Lệnh.
  • Bất Tình Chi Tinh (trộm cây): Tiêu hao 02 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Nhân vật chỉ nhận thưởng nhiệm vụ trồng cây tối đa 03 lần/ngày.
 • Lưu ý: Hoàn thành nhanh nhiệm vụ vẫn sẽ tiêu hao điểm Tinh Lực.
 • Phần thưởng khi hoàn thành nhanh (bỏ qua) nhiệm vụ như sau:
Ngọc Phách Chi TinhBất Tình Chi Tinh
10.000.000 kinh nghiệm 3.000.000 kinh nghiệm
10 điểm danh vọng thế lực 10 điểm danh vọng thế lực
10 điểm cống hiến thế lực 02 Lôi Viêm Thạch
04 Lôi Viêm Thạch 01 Hào Hiệp Lệnh
02 Hào Hiệp Lệnh -

Thế Lực 3 Phe là một chuỗi tính năng hấp dẫn được ra mắt lần đầu tiên tại phiên bản mới. Để có thể tham gia và nhận thưởng hoạt động Truyền Đạo Tây Vực của chuỗi nhiệm vụ 3 phe, nhân sĩ hãy lưu ý các thông tin quan trọng như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian: Hoạt động diễn ra vào 3 đợt mỗi ngày như sau:
Đợt 1Đợt 2Đợt 3
11h00 - 11h15 17h00 - 17h15 21h00 - 21h15
 • Điều kiện: Nhân sĩ phải gia nhập 1 trong 3 thế lực mới có thể tham gia.

Một số lưu ý quan trọng

 • Nhân vật có điểm kinh nghiệm đạt mức tối đa sẽ không thể nhận được phần thưởng.
 • Hành trang nhân vật không đủ ô trống cần thiết thì nhận thưởng sẽ thất bại.
 • Một số nhân vật dưới cấp 90 (tất cả các cấp chuyển sinh) không thể nhận & trả nhiệm vụ.

NPC liên quan

Tại các bản đồ thế lực như Quỳnh Kết, Hưng Khánh, Thiên Long Tự sẽ có 9 NPC Người Truyền Đạo phân bố đều trên khắp bản đồ.

Võ Lâm II

Nội dung hoạt động

  • Đến thời gian hoạt động, tại NPC Người Truyền Đạo sẽ xuất hiện Điểm Củi Lửa.

Võ Lâm II

  • Thời gian tồn tại của Điểm Củi Lửa là 15 phút.
  • Mỗi 3 phút, Điểm Củi Lửa sẽ tạo ra 05 Võ Lâm Minh Thánh Vật.
  • Nhân sĩ nhấp vào Võ Lâm Minh Thánh Vật sẽ nhận được phần thưởng.
  • Trong thời gian truyền đạo, nhân sĩ có thể sử dụng Tàng Kiếm Bí Truyền Tâm Kinh và Bách Hiểu Sinh Bí Pháp sẽ nhận được những phần thưởng bất ngờ.
  • Thời gian sử dụng Tàng Kiếm Bí Truyền Tâm Kinh và Bách Hiểu Sinh Bí Pháp là 3 phút.
  • Vào lúc 21h15 mỗi ngày, ngẫu nhiên 1 trong 3 bản đồ thế lực sẽ xuất hiện Boss.

Võ Lâm II

 • Boss xuất hiện ở bản đồ của thế lực nào thì nhân sĩ thuộc thế lực đó phải bảo vệ Boss.
 • Nhân sĩ từ các thế lực khác sẽ tham gia tiêu diệt Boss.
 • Thời gian để bảo vệ/tiêu diệt Boss là 15 phút.

Võ Lâm II

Phần thưởng

Phần thưởng Võ Lâm Minh Thánh Vật

Nhấp vào Võ Lâm Minh Thánh Vật sẽ nhận được ngẫu nhiên các phần thường sau:

 • 1.000.000 kinh nghiệm.
 • 01 Kim Lăng Tửu.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.
 • 01 Tàng Kiếm Bí Truyền Tâm Kinh.
 • 01 Bách Hiểu Sinh Bí Pháp.
 • 01 Châu Báu Tây Hạ.
 • 01 Da Lông Thổ Phồn.
 • 01 Tơ Lụa Đại Lý.
Phần thưởng Tàng Kiếm Tâm Kinh

Nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

 • 4.000.000 kinh nghiệm.
 • 01 Kim Lăng Tửu.
 • 01 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 02 Lôi Viêm Thạch.
 • 01 Võ Lâm Minh Tín Vật.
 • 02 Châu Báu Tây Hạ.
 • 02 Da Lông Thổ Phồn.
 • 02 Tơ Lụa Đại Lý.
Phần thưởng Bách Hiểu Sinh Bí Pháp

Nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

 • 8.000.000 kinh nghiệm.
 • 02 Kim Lăng Tửu.
 • 02 Hoán Tiêu Lệnh.
 • 01 Hào Hiệp Lệnh.
 • 01 Võ Lâm Minh Thư Biểu Dương.
 • 03 Châu Báu Tây Hạ.
 • 03 Da Lông Thổ Phồn.
 • 03 Tơ Lụa Đại Lý.
Phần thưởng tiêu diệt Boss

Khi bảo vệ/tiêu diệt Boss thành công, Boss sẽ rơi ra các túi phần thưởng và chỉ phe bảo vệ/tiêu diệt thành công mới có thể nhặt được. Danh sách phần thưởng như sau:

Phần thưởng bảo vệ/tiêu diệt BossPhần thưởng nhặt túi Boss
01 Hào Hiệp Lệnh 03 Thiên Kiêu Lệnh
Độ cống hiến tăng 20 điểm 10 Võ Lâm Minh Tín Vật
8.000.000 kinh nghiệm 05 Hào Hiệp Lệnh

Tính năng Thợ Săn Tiền Thưởng sẽ là nơi các cao thủ võ lâm thi triển võ nghệ và đoạt lấy những bảo vật danh chấn giang hồ. Để tham gia tính năng mới một cách trọn vẹn hơn, quý nhân sĩ hãy lưu ý các nội dung như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian: Hoạt động diễn ra vào 2 đợt mỗi ngày như sau:
Đợt 1Đợt 2
16h00 - 16h30 22h00 - 22h30
 • Điều kiện: Nhân sĩ phải gia nhập 1 trong 3 thế lực mới có thể tham gia.

Một số lưu ý quan trọng

 • Nhân vật có điểm kinh nghiệm đạt mức tối đa sẽ không thể nhận được phần thưởng.
 • Hành trang nhân vật không đủ ô trống cần thiết thì nhận thưởng sẽ thất bại.
 • Một số nhân vật dưới cấp 90 (tất cả các cấp chuyển sinh) không thể nhận & trả nhiệm vụ.

NPC liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
 • Vị trí: Thất Lạc Nhai (173/204).
 • Chức năng:
  • Truyền tống vào bản đồ Thiên Âm Thánh Địa.
  • Phát thưởng hoạt động.

Nội dung hoạt động

  • Khi đến thời gian quy định, người chơi đối thoại với NPC Khô Mộc Đại Sự (173/204 – Thất Lạc Nhai) để vào bản đồ Thiên Âm Giáo.
  • Khi vào bản đồ sẽ nhận được 8 Huy Hiệu Võ Lâm Minh trong hành trang.

Võ Lâm II

  • Sau khi người chơi bị đánh bại, sẽ hồi sinh ở điểm ngẫu nhiên trên bản đồ, đồng thời tổn thất một nửa Huy Hiệu Võ Lâm Minh (Tối đa không được nhiều hơn 16 cái, tối thiểu không được ít hơn 1 cái), phần huy hiệu bị mất đó sẽ chuyển sang cho người tiêu diệt.

Võ Lâm II

  • Trong bản đồ, mỗi 10 phút thì sẽ tạo mới 3 NPC (220/213 - 227/201 - 229/200) dùng để nộp Huy Hiệu Võ Lâm Minh, NPC tồn tại 2 phút sẽ biến mất. Người chơi phải sở hữu hơn 8 cái Huy Hiệu Võ Lâm Minh mới có thể nộp số lượng dư. Hệ thống ghi nhận số lượng Huy Hiệu Võ Lâm Minh tích lũy được trong trận đó.

Võ Lâm II

  • Sau khi hết thời gian thi đấu, người chơi có thể đến bản đồ Thất Lạc Nhai để ra ngoài.

Võ Lâm II

Phần thưởng

 • Hệ thống sẽ phát thưởng dựa theo số lượng Huy Hiệu Võ Lâm Minh đã nộp hoặc còn trong hành trang nhân vật.
 • Nếu nhân vật đã nộp Huy Hiệu cho NPC sẽ phát thưởng dựa trên số huy hiệu đã nộp.
 • Nếu nhân vật không nộp Huy Hiệu sẽ phát thượng dựa vào số lượng Huy Hiệu còn trong hành trang (không tính 8 Huy Hiệu đã phát).
 • Lưu ý: Trong thời gian hoạt động, nếu rời khỏi bản đồ chiến đấu thì Huy Hiệu Võ Lâm Minh sẽ biến mất hết. Do đó nhân sĩ nên nhận thưởng bằng cách nộp Huy Hiệu để phòng tránh những trường hợp không mong muốn.
Số Huy Hiệu đã nộpPhần thưởng
0 2.000.000 kinh nghiệm
10 danh vọng thế lực
1 - 8 3.500.000 kinh nghiệm
10 danh vọng thế lực
01 Lôi Viêm Thạch
9 - 16 5.000.000 kinh nghiệm
20 danh vọng thế lực
02 Lôi Viêm Thạch
01 Xẻng Kho Báu
17 - 24 10.000.000 kinh nghiệm
20 danh vọng thế lực
01 Lôi Viêm Thạch
02 Hào Hiệp Lệnh
01 Xẻng Kho Báu