Scroll Top

Trang Bị Phá Hồn

Thiên hạ võ lâm biến chuyển không ngừng, cao thủ từ thập đại môn phái hùng mạnh vẫn đang miệt mài tu luyện, tìm kiếm cho mình những trang bị mạnh mẽ, uy lực nhất nhằm thỏa chí chinh phục giang hồ.

Sau thời gian nghiên cứu, các bậc cao nhân giả kim đã sáng tạo thành công trang bị mới, mang sức mạnh kinh hồn khiếp đảm trời đất mang tên Phá Hồn. Qúy nhân sĩ hãy nhanh tay sở hữu ngay khi có thể để xưng bá thiên hạ!

Thời gian

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 14/07/2021.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Phá Hồn.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II

Đỗ Tứ Nương

  • Vị trí: Tương Dương (180/182).
  • Chức năng: Nâng cấp trang bị Phá Hồn.

Võ Lâm II

Phá Hồn Lệnh

 • Nguồn gốc: Nâng cấp từ nguyên liệu.
 • Có 5 loại: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí
 • Chức năng: Đổi trang bị Phá Hồn tương ứng.

Công thức nâng cấp trang bị Phá Hồn

Nguyên liệu đổiVật phẩm nhận được
 • 1 Trang bị Sát Tinh Nón
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Phá Hồn Lệnh Bài (Nón)
 • 1 Trang bị Sát Tinh Áo
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Phá Hồn Lệnh Bài (Áo)
 • 1 Trang bị Sát Tinh Quần
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Phá Hồn Lệnh Bài (Quần)
 • 1 Trang bị Sát Tinh Trang Sức
 • 25 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 25 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Phá Hồn Lệnh Bài (Trang Sức)
 • 1 Trang bị Sát Tinh Vũ Khí
 • 45 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 45 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Phá Hồn Lệnh Bài (Vũ Khí)

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%
 • Sau khi nâng cấp thành công sẽ nhận được Lệnh Bài Phá Hồn tương ứng Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí có thể tự chọn thuộc tính.
 • Lệnh bài Phá Hồn Nón, áo, quần, trang sức và vũ khí sau khi nâng cấp có thể giao dịch.
 • Sau khi sử dụng lệnh bài Phá Hồn nhận trang bị Phá Hồn sẽ khóa.

Đổi trang bị Phá Hồn

  • Trang bị Phá Hồn gồm 5 món: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí.
  • Nhân vật sở hữu Phá Hồn Lệnh Bài: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí có thể nhấp chuột phải vào lệnh bài để nhận được trang bị Phá Hồn tương ứng và có thể lựa chọn thuộc tính mong muốn.

Vo Lam II
Hình ảnh Trang bị mới Phá Hồn

Thuộc tính Phá Hồn - Nón, Áo, Quần

Trang bị Phá Hồn Nón, Áo, Quần có 4 thuộc tính đầu là cố định:

Trang bị4 thuộc tính cố định đầu tiên
Phá Hồn - Nón Tăng tốc độ xuất chiêu 37%
Tăng sinh lực 20.000
Giảm sát thương bạo kích 90
Điểm vô cụ tăng 25
Phá Hồn - Áo Kháng tất cả 80
Tăng sinh lực 20.000
Giảm sát thương bạo kích 90
Điểm vô cụ tăng 25
Phá Hồn - Quần Giảm thọ thương 16%
Tăng sinh lực 20.000
Giảm sát thương bạo kích 90
Điểm vô cụ tăng 25

Các thuộc tính còn lại tự chọn gồm có:

Thuộc tính thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau

Độc sát tăng 800
Sát thương tăng 800
Công kích ngoại công tăng 40%
Công kích nội công tăng 40%
Sức mạnh tăng 110
Nội công tăng 110
Gân cốt tăng 110
Thân pháp tăng 110
Linh hoạt tăng 110

Thuộc tính thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau

Sinh lực tăng 60%
Nội lực tăng 60%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 6%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 6%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 5%

Thuộc tính thứ 7 - Chọn 1 trong các loại sau

Tránh mọi trạng thái phụ 5%
Khi bị tấn công có thể tăng tốc độ di chuyển 40%
Tăng sinh lực 20.000
Phòng thủ bạo kích tăng 45

Thuộc tính Phá Hồn - Trang Sức

Trang bị Phá Hồn - Trang Sức gồm có Nhẫn và Ngọc Bội.

Nhẫn và Ngọc Bội sẽ có 3 thuộc tính đầu và 2 thuộc tính ẩn là cố định:

3 thuộc tính đầu tiên cố định2 thuộc tính ẩn cố định
Tăng sinh lực 18.000 Tốc độ thi triển võ công tăng 25%
Bạo kích cộng thêm tăng 100 Kháng tất cả 60
Điểm phá địch tăng 20 -

3 thuộc tính tự chọn gồm có:

Thuộc tính thứ 4 - Chọn 1 trong các loại sau:

Độc sát tăng 350
Sát thương tăng 350
Công kích tăng 12%
Sức mạnh tăng 90
Nội công tăng 90
Gân cốt tăng 90
Thân pháp tăng 90
Linh hoạt tăng 90

Thuộc tính thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau:

Sinh lực tăng 45%
Nội lực tăng 45%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 7%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 7%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 6%

Thuộc tính thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau:

Dùng kỹ năng không tính tỷ lệ giãn cách 10%
Xác suất xuất chiêu tăng 7%
Hỗ trợ mật tịch tăng 8%
Chuyển hóa thành nội lực tăng 10%
Giảm thời gian thọ thương 18%
Tăng hiệu quả thương dược 45%
Nội lực tiêu hao 45%
Điểm bạo kích tăng 35

Thuộc tính Phá Hồn - Vũ Khí

Trang bị Phá Hồn Vũ Khí sẽ có 4 lựa chọn quan trọng:

 • Nội công
 • Ngoại công
 • Cầm chuyên dùng
 • Sát thương

Mỗi lựa chọn sẽ có 3 thuộc tính cố định:

Hướng chọn3 thuộc tính cố định nhận được
Nội công Nội công tăng 120
Công kích nội công tăng 60%
Bạo kích cộng thêm tăng 110
Ngoại công Sức mạnh tăng 120
Ngoại công tăng 60%
Bạo kích cộng thêm tăng 110
Cầm chuyên dùng Chọn 120 thân pháp hoặc 120 linh hoạt
Công kích nội công tăng 60%
Bạo kích cộng thêm tăng 110
Sát thương Chọn 120 thân pháp hoặc 120 linh hoạt
Sát thương tăng 1.000
Bạo kích cộng thêm tăng 110

Thuộc tính thứ 4 - Chọn 1 trong các loại sau:

Sức mạnh tăng 120
Nội công tăng 120
Thân pháp tăng 120
Gân cốt tăng 120
Linh hoạt tăng 120
Kháng tất cả 60

Thuộc tính thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau:

Độc sát tăng 1.000
Sát thương tăng 800
Điểm bạo kích tăng 50
Phá địch tăng 35

Thuộc tính thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau:

Giảm ngoại phòng đối phương 20%
Giảm nội phòng đối phương 20%
Giảm nội ngoại phòng đối phương 18%

Lưu ý

 • Chỉ số tấn công cơ bản ngoại công và nội công trên vũ khí trang bị mới Phá Hồn sẽ tăng thêm 10% so với trang bị Sát Tinh.