Scroll Top

Trang bị Vô Song Chiến Thần

Thời đại mới của thập đại môn phái đã đến, chiến trường mới đã khai mở, kéo theo đó là những thử thách vô cùng khốc liệt xen lẫn không khí phấn khích của hàng vạn nhân sĩ khắp bốn phương.

Và hôm nay, Thợ Rèn Lưu cùng các học trò cũng như những tiền bối kỳ cựu đã công bố một sự kiện chấn động giang hồ, trang bị Thiên Hạ Vô Song lừng lẫy nay đã có thể nâng cấp thành Vô Song Chiến Thần, đẩy các cuộc chiến lên tầm cao mới, thiên hạ Võ Lâm Truyền Kỳ II chắc chắn sẽ có bước đột phá cực kỳ hấp dẫn.

Thời gian & nội dung

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 22/04/2017.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Vô Song Chiến Thần.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II

Học Trò Thợ Rèn Lưu

  • Vị trí: Tương Dương (176/182).
  • Chức năng: Mở công thức nâng cấp trang bị Thiên Hạ Vô Song thành trang bị Vô Song Chiến Thần.
  • Tỷ lệ thành công 100%.

Công thức nâng cấp

Trang bị nâng cấpNguyên liệuThành phẩm
Thiên Hạ Vô Song Khôi
+10 trở lên
100 Thiên Môn Kim Lệnh Vô Song Chiến Thần Khôi +0
100 Thiên Cang Lệnh
04 Linh Khí Rực Rỡ
10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Thiên Hạ Vô Song Giáp
+10 trở lên
100 Thiên Môn Kim Lệnh Vô Song Chiến Thần Giáp +0
100 Thiên Cang Lệnh
04 Linh Khí Rực Rỡ
10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Thiên Hạ Vô Song Trang
+10 trở lên
100 Thiên Môn Kim Lệnh Vô Song Chiến Thần Trang +0
100 Thiên Cang Lệnh
04 Linh Khí Rực Rỡ
10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn

Lưu ý

 • Vô Song Chiến Thần nhận được khi nâng cấp sẽ có thể giao dịch.
 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Hiệu quả Đại Định Hồn, Tiểu Định Hồn sẽ mất sau khi nâng cấp.
 • Trang bị Vô Song Chiến Thần nhận được sẽ có cùng kiểu hình với trang bị Thiên Hạ Vô Song mang đi nâng cấp.
 • Trang bị Vô Song Chiến Thần sau khi trang bị lên nhân vật sẽ khóa, mở khóa giao dịch sẽ tiêu hao 10 Vạn Năng Phù.
 • Công thức đục lỗ Đá Quý trang bị Vô Song Chiến Thần:
  • Lỗ 1: Cần 8 Đá Quý cấp 2, mỗi loại 2 viên.
  • Lỗ 2: Cần 12 Đá Quý cấp 3, mỗi loại 3 viên.
  • Lỗ 3: Cần 16 Đá Quý cấp 4, mỗi loại 4 viên.

Thuộc tính trang bị Vô Song Chiến Thần

Vo Lam II

 • Thuộc tính dòng 1 & 2: 2 dòng thuộc tính đầu tiên của Vô Song Chiến Thần là cố định.
 • Thuộc tính dòng 3: Công kích nội công tăng 30%. Có thể dùng Tẩy Tâm Thạch 5 để tẩy ngẫu nhiên các thuộc tính sau:
Nội công 30%
Ngoại công 30%
Sát thương 1000
Độc sát 1000
 • Thuộc tính dòng 4: Nội công tăng 120. Có thể dùng Luyện Lô Thiết 5 để tẩy ngẫu nhiên các thuộc tính sau:
Nội Công tăng 120
Thân Pháp tăng 120
Linh Hoạt tăng 120
Gân Cốt tăng 120
Sức Mạnh tăng 120
 • Thuộc tính 3 dòng cuối: Phải mang đủ 3 món trang bị mới có thể kích hoạt.

Vo Lam II