Scroll Top

Tứ Linh Phục Sinh 3

Khi tam quân Thổ Phồn, Đại Lý, Tây Hạ đều đã sẵn sàng chiến đấu, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II lại đón nhận một cơn địa chấn mới, đó là sự ra mắt Tứ Linh Phục Sinh 3, cảnh giới võ học thượng đỉnh sẽ giúp nhân sĩ thêm phần hưng phấn.

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Từ ngày 09/07/2015.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Nhân vật Chuyển Sinh 7 (Phục Sinh 2) cấp 90 trở lên.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh 3

 • Luyện thành công thành thứ 16 – Tứ Linh Phục Sinh 2 (Chuyển Sinh 7).
 • Có 03 mốc hoàn thành nhiệm vụ.
Nhân vậtNội dung yêu cầu
Đạt Chuyển Sinh 7 cấp 99
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 3).
 • Đạt cảnh giới Võ Tôn (kinh mạch cảnh giới 4).
 • 20 tỷ kinh nghiệm.
 • 04 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 7 cấp 98
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 3).
 • Đạt cảnh giới Võ Tôn (kinh mạch cảnh giới 4).
 • 01 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 04 Thần Tài Bảo Rương.
 • 04 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 7 cấp 97
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 3).
 • Đạt cảnh giới Võ Tôn (kinh mạch cảnh giới 4).
 • 02 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 10 Thần Tài Bảo Rương.
 • 04 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.

Hiệu quả nhận được sau khi Phục Sinh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 3, nhân sĩ nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong hiệu mới: Cửu Ngũ Chí Tôn (ẩn/hiện danh hiệu đều có tác dụng).
Hiệu quả danh hiệu
Tốc độ xuất chiêu tăng 5%
Tăng hiệu quả thương dược 30%
Tăng sinh lực 10.000
Hỗ trợ Mật Tịch tăng 5%
Kháng tất cả tăng 25
 • Ấn Chuyển Sinh.
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90.
 • Nâng cấp Ngự Kiếm.
 • Đổi ngoại trang Âm Hồn mới.
 • Ngoại trang chuyển sinh.
Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2Thuộc tính dòng 3
Long Tử Nón Công kích 16% --- Kháng tất cả 25
Áo Sát thương tăng 100 Phòng thủ bạo kích
tăng 10
Quần Sinh lực, nội lực tăng 15% Giảm sát thương bạo kích 30 điểm
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 8% Điểm hộ giáp phòng ngự
tăng 50
Áo Độ tập trung tăng 13%
Xác suất tấn công chí mạng
tăng 10%
Phòng thủ bạo kích
tăng 10
Quần Hỗ trợ tấn công, phòng thủ tăng 50% Giảm sát thương bạo kích 30 điểm
Hổ Tử Nón Phá phòng thủ của đối phương 16% Giảm thọ thương 15%
Áo Triệt tiêu sát thương nội ngoại công 10% Phòng thủ bạo kích
tăng 10
Quần Sinh lực, nội lực tăng 25% Giảm sát thương bạo kích 30 điểm
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 14% ---
Áo Độ tập trung tăng 11%
Tỷ lệ sát thương tuyệt đối 15%
Phòng thủ bạo kích
tăng 10
Quần Sinh lực, nội lực tăng 15% Giảm sát thương bạo kích 30 điểm

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Đẳng cấpPhần thưởng
79
 • Nhận được bộ Ngoại Trang Âm Hồn miễn phí (thuộc tính theo hướng tu luyện, hạn tồn tại 120 ngày).
 • Có thể nhận Ngoại Trang Chuyển Sinh (Trắng) tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 100 điểm Sư môn của nhân vật).
 • Nhận Ấn Chuyển Sinh mới theo hướng tu luyện.
 • Nhận Phong hiệu Tứ Linh Phục Sinh 3.
 • Được phép Uẩn Linh ngoại trang.
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
86
 • Nhận Ngọc Bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (cần 700 điểm Sư môn, 700 điểm Danh vọng).
88
 • Có thể mua ngoại trang Tứ Linh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương không có chỉ số (hạn tồn tại 30 ngày, giá bán 200 Xu vật phẩm tại Ấn Chuyển Sinh).
89
 • Nhận Khuất Nguyên Bội (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).
90

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
91

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
92

Có thể nâng cấp Ngự Kiếm Phục Sinh 2 (cần 01 Phiêu Vũ + 08 Đại Ngân Phiếu).

Có thể nâng cấp Ngự Kiếm Phục Sinh 3 (cần 01 Thiếu Dương Thất Tinh Kiếm + 1.000 vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Ngự Kiếm là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Ngự Kiếm nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
Điều chỉnh các loại Ấn Chuyển Sinh
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

Nhận thưởng Tứ Linh Phục Sinh 3:

 • Ta muốn nhận ngoại trang Âm Hồn miễn phí 120 ngày (01 lần duy nhất, có thuộc tính theo hướng tu luyện).
 • Ta muốn nhận Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (01 lần duy nhất).
 • Ta muốn mua ngoại trang Tương Kiếm Huan 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiếu Niên Du 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (700 điểm Danh vọng và 700 điểm Sư môn).
 • Ta muốn đổi Khuất Nguyên Bội  hạn tồn tại 30 ngày (1.500 điểm Danh vọng và 1.500 điểm Sư môn).
 • Ta muốn nâng cấp Thú Cưỡi Thần Thú (cần Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).
 • Ta muốn nâng cấp Ngự Kiếm (cần 01 Phiêu Vũ + 08 Đại Ngân Phiếu).

Lưu ý:

 • Nhân vật đã luyện thành công Tứ Linh Phục Sinh mới có thể thao tác các dòng chọn trên.
 • Nhân vật đẳng cấp 86 trở lên có Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng.
 • Nhân vật đẳng cấp 88 trở lên mới có thể mua ngoại trang Tứ Linh, Thiên Âm, Văn Sử và Thiếu Dương.
 • Nhân vật cấp 89 mới có thể mua được Khuất Nguyên Bội.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ.
 • Nhân vật cấp 91 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ.
 • Nhân vật cấp 92 mới có thể nâng cấp Ngự Kiếm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 800 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 800 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 800 Vàng).

Áp dụng nhân vật đã luyện 16 thành Hỗn Nguyên Công. Nhân vật đã luyện 12 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 16 thành vào ngoại trang. Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang.
 • Tướng Quân ngoại trang.
 • Linh Lung ngoại trang.
 • Văn Sử ngoại trang.
 • Thiên Âm ngoại trang.
 • Thiếu Dương ngoại trang.
 • Tứ Linh ngoại trang (hoàng, tử).
 • Thất Tịch ngoại trang.

Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành Uẩn Linh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Điểm tiềm năng mới sau khi Phục Sinh 3

 • Nhân vật được tăng thêm 100 điểm tiềm năng so với Phục Sinh 3.

 • Mở rộng giới hạn + điểm tiềm năng tối đa từ 500 lên 550 điểm.

  Ví dụ: Ở Phục Sinh 2, chỉ số thuộc tính (nội công, sức mạnh, gân cốt, linh hoạt, thân pháp) tối đa của một nhân vật là 500 thì ở Phục Sinh 3 là 550.

CấpHồi Tiên Đơn cần để lên cấpĐiểm tiềm năng sau khi Phục Sinh 3
70 0 10
71 0
72 0
73 0
74 0 12
75 0
76 0 14
77 0
78 0
79 0
80 0
81 0 16
82 0
83 0
84 0
85 0
86 0
87 0
88 0 18
89 1
90 2
91 3
92 4 20
93 5
94 10 29
95 15 36
96 20 43
97 25 52
98 30 65
99 35 87

Lưu ý

 • Sau khi Phục Sinh 3, đẳng cấp nhân vật trở về 10.
 • Xóa bộ ngoại trang Phục Sinh 2 (Thất Tịch) và các bộ ngoại trang đang mặc trên nhân vật.
 • Xóa các loại ngoại trang chuyển sinh, kể cả ngoại trang chuyển sinh mua tại tủ áo Thiên Biến Tiếu (Chuyển Sinh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương, Tứ Linh, Thất Tịch, Âm Hồn).
 • Hồi Tiên Đơn có thể đổi tại Tiệm Danh Vọng Thế Lực.
 • Nhận Thiếu Dương Thất Tinh Kiếm có hạn sử dụng 07 ngày khi Phục Sinh 3 thành công.

Để chinh phục cảnh giới Tứ Linh Phục Sinh 3 một cách dễ dàng hơn, kính mời quý nhân sĩ cùng theo dõi chuỗi nhiệm vụ phục sinh như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 09/07/2015.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 7 (Phục Sinh 2) cấp 90 trở lên và đã gia nhập 1 trong 3 thế lực: Thổ Phồn, Tây Hạ, Đại Lý.
 • NPC liên quan: Trưởng lão Bách Hiểu Sinh (Võ Lâm Minh - 222/196)

Võ Lâm II

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Đến Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh nhận nhiệm vụ “truy tìm Tán Phổ Kham Bố Quốc Vương”.
Võ Lâm II Đến Quỳnh Kết tìm Tán Phổ Kham Bố, giúp đỡ tiêu diệt 100 Bộ Tộc Phản Loạn.
Võ Lâm II Đến Vạn Kiếm Trũng tiêu diệt Boss Nhân Kiếm Diệp Mộng thu thập 10 Bích Ngọc Linh Lung giao cho Lý Đức Dục.
Võ Lâm II Đến Hưng Khánh tìm Lý Đức Dục. Sau đó người chơi quay về thế lực của mình tham gia trồng Cây Thái Hư (Huyễn Cảnh Bí Quả) để thu thập 10 Tiên Ngọc Linh Hoàn giao cho Lý Nguyên Trân.
Võ Lâm II
 • Sau khi thu thập 10 Tiên Ngọc Linh Hoàn người chơi giao cho Lý Nguyên Trân.
Võ Lâm II Thông báo tình hình của Lý Nguyên Trân cho Tán Phổ Kham Bố.
Võ Lâm II Sau đó đến Thiên Long Tự tìm Đoàn Khinh Hầu, giúp đỡ tiêu diệt 100 Hoàng Tộc Phản Quân.
Võ Lâm II
 • Tiếp theo, đến Thiên Long Tự tìm Đoàn Ngọc Nhi. Đoàn Ngọc Nhi nhờ người chơi quay về thế lực của mình tham gia tính năng “Đào kho báu” thu thập 9 Kim Hoa.
Võ Lâm II Người chơi trở về Quỳnh Kết, giao 9 Kim Hoa cho Sa Ca Ninh Bố Vương Tử.
Võ Lâm II Người chơi quay lại Thiên Long Tự thông báo tình hình cho Đoàn Ngọc Nhi
Võ Lâm II
 • Người chơi quay lại Võ Lâm Minh thông báo tình hình cho Bách Hiểu Sinh và ông ấy sẽ yêu cầu tiêu diệt 100 Thiên Âm Giáo Mật Thám và 100 Thiên Âm Giáo Sát Thủ.
Võ Lâm II Sau đó Bách Hiểu Sinh sẽ yêu cầu tham gia tính năng “Trộm kinh thư” để thu thập 6 quyển Nội Công Tâm Kinh.
Võ Lâm II Sau khi thu thập đầy đủ người chơi trở lại Quỳnh Kết giao 6 quyển Nội Công Tâm Kinh cho Sa Ca Ninh Bố Vương Tử.
Võ Lâm II Sau đó người chơi đến Thiên Long Tự tìm Đoàn Ngọc Nhi tìm hiểu tình hình tỷ võ chiêu thân. Tiếp theo, đến Thái Nhất Tháp - Thường hoặc Anh hùng tiêu diệt Gia Luật Phi Hồng thu thập 5 Tổ Yến Bạch Tuyết về giao cho vương tử Sa Ca Ninh Bố Vương Tử.
Võ Lâm II
 • Mang tổ yến giao cho Sa Ca Ninh Bố Vương Tử.
Võ Lâm II Giúp Sa Ca Ninh Bố Vương Tử mang thư giao cho Lý Đức Dực.
Võ Lâm II Lý Đức Dực nhờ người chơi quay lại thế lực của mình tìm Trấn Viễn Tiêu Cục hoàn thành 3 lần vận tiêu và đi tìm quốc vương Đoàn Khinh Hầu.
Võ Lâm II
 • Sau đó người chơi trở về Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh, ông ấy nhờ bạn đến Lương Sơn Bạc tiêu diệt Boss Hành Giả Võ Tòng tìm Mảnh Bản Đồ - Trái.
Võ Lâm II Đem Mảnh Bản Đồ-Trái về giao cho Bách Hiểu Sinh ông ấy sẽ tiếp tục nhờ người chơi đến Địa Huyền Cung tiêu diệt Boss Thiên Âm Thầy Mo tìm Mảnh Bản Đồ - Phải.
Võ Lâm II
 • Đem Mảnh Bản Đồ - Phải về giao cho Bách Hiểu Sinh ông ấy sẽ yêu cầu người chơi tham gia tính năng “Truyên Đạo Tây Vực” để thu thập 5 Tâm Hồn Đơn (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).
Võ Lâm II
 • Đem 5 Tâm Hồn Đơn về giao cho Bách Hiểu Sinh, ông ấy sẽ yêu cầu người chơi vào Chiến Trường Nhạn Môn Quan tiêu diệt 100 kẻ địch.
Võ Lâm II
 • Sau đó người chơi quay về Bách Hiểu Sinh, ông ấy sẽ tiếp tục yêu cầu người chơi tham gia tính năng “Thợ Săn Tiền Thưởng” để  tìm 10 Lệnh Bài Thiên Âm Giáo.
Võ Lâm II Người chơi quay về Bách Hiểu Sinh, ông ấy sẽ nhờ người chơi giao 10 Lệnh Bài Thiên Âm Giáo cho Thiên Âm Thủ Môn Nhân ở vùng ngoài Võ Lâm Minh.
Võ Lâm II Sau khi giao 10 Lệnh Bài Thiên Âm Giáo cho Thiên Âm Thủ Môn Nhân người chơi sẽ vào Thiên Âm Thần Bí Cơ Địa đối thoại với Bách Hiểu Sinh.
Võ Lâm II Bách Hiểu sinh yêu cầu đánh bại 10 Người Thần Bí Thiên Âm Giáo và Hồng Ấn Giáo Chủ tại Thiên Âm Thần Bí Cơ Địa.
Võ Lâm II Sau khi tiêu diệt Người Thần Bí Thiên Âm Giáo và Hồng Ấn Giáo Chủ người chơi đối thoại với Bách Hiểu Sinh ở trong Thiên Âm Thần Bí Cơ Địa để nhận Thư Tiến Cử Phục Sinh.

Lưu ý

 • Các nhiệm vụ thu thập thông qua các tính năng Vượt Ải và Ba Thế Lực đều có xác xuất rơi ra nhất định.
 • Đối với nhiệm vụ vận tiêu và tiêu diệt 100 người chơi đối địch tại Nhạn Môn Quan sẽ được cộng tích lũy và không bị reset khi qua ngày.
 • Tại các nhiệm vụ thu thập và tiêu diệt 100 người chơi đội địch, người chơi có thể bỏ qua nhiệm vụ bằng cách tiêu hao Thiên Môn Kim Lệnh, số lượng Thiên Môn Kim Lệnh tiêu hao tùy theo mức độ của nhiệm vụ.

Chuyển Sinh - Phục Sinh là những cảnh giới võ học mà bất kỳ nhân sĩ nào cũng đều mong muốn đạt được. Tuy nhiên, sau Chuyển Sinh - Phục Sinh, không ít nhân sĩ nhận ra hướng tu luyện của bản thân chưa phù hợp với tình hiện tại và chưa phát huy hết thế mạnh võ công bổn môn.

Chính vì vậy, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật công thức thay đổi hướng Chuyển Sinh - Phục Sinh để nhân sĩ tiện việc lựa chọn hướng đi mới của mình.

Thời gian

 • Bắt đầu: Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 26/12/2013.
 • Kết thúc: Thông báo sau.
 • Nội dung: Có thể thay đổi hướng Chuyển Sinh và Phục Sinh.

Nội dung

NPC liên quanNội dung

Võ Lâm II

Bắc Đẩu Lão Nhân
(182/183 - Tuyền Châu)

Bổ sung dòng chọn:

 • Ta muốn thay đổi hướng Chuyển Sinh (áp dụng cho các nhân vật Chuyển Sinh 1, 2, 3, 4, 5), tiêu hao:
  • 777 Xu vật phẩm.
  • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • Ta muốn thay đổi hướng Phục Sinh (áp dụng cho các nhân vật đã Phục Sinh 1, 2, 3), tiêu hao:
  • 777 Xu vật phẩm.
  • 777 Vàng.
  • 1 Thiên Cang Lệnh.
  • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lưu ý

 • Nhân sĩ cần xóa hết toàn bộ Ngoại trang, Ấn Chuyển Sinh/Phục Sinh và thú cưỡi Chuyển Sinh/Phục Sinh hiện tại.
 • Sau khi thay đổi hướng Chuyển Sinh/Phục Sinh sẽ nhận được Ấn và Ngoại trang phù hợp với hướng Chuyển Sinh/Phục Sinh mà nhân sĩ đã chọn.
 • Sau khi thay đổi hướng Phục Sinh, nhân vật sẽ trở lại cấp 10. Nhân sĩ vui lòng thoát ra và đăng nhập lại để nhân vật trở về đẳng cấp cũ.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể nhân sĩ gần xa. Thân chúc quý nhân sĩ hành tẩu thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn.