Cập Nhật Khác

Kể từ bản cập nhật Hiệp Lộ Tương Phùng vào tháng 03/2018, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung thêm phần thưởng Kim Xà cấp 4, Kim Xà cấp 5, Phiếu Đổi Ngoại Trang tại các phó bản Vạn Kiếm Trũng, Địa Huyền Cung, Lương Sơn Bạc... và một số cập nhật khác. Chi tiết như sau:

 • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 09/03/2018.
 • Nội dung cập nhật: Xem chi tiết bên dưới.

Lôi Đài Liên Server 3vs3

Điều chỉnh cách nhận và phần thưởng Lễ Bao Võ Lâm như sau:

Vo Lam II

 • Nhân vật chiến thắng đến 2 trận sẽ nhận được 1 Lễ Bao Võ Lâm.
 • Nhân vật chiến thắng đến 6 trận sẽ nhận được 1 Lễ Bao Võ Lâm Hào Kiệt.
 • Sau khi kết thúc hoạt động mỗi ngày có thể đến Đặc Sứ Đại Hội Tỷ Võ nhận thưởng.
 • Mở Lễ Bao Võ Lâm miễn phí:
  • 10.000.000 kinh nghiệm.
  • 1 Phiếu Điểm Liên Đấu (khóa).
  • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày, khóa) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày, khóa)
1 Huân Chương Anh Hùng (khóa) 1 Vé Tiếu Y Bạc (khóa)
1 Vé Tiêu Y Đồng (khóa) 1 Linh Đồ Giới Chỉ (khóa)
1 Thảo Phạt Lệnh (khóa) 1 Thiên Thạch (khóa)
1 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa) 1 Mảnh Thiên Thạch (khóa)
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4 (khóa) 1 Luyện Lô Thiết cấp 4 (khóa)
1 Tụ Linh Quyết (khóa) -
 • Mở Lễ Bao Võ Lâm tiêu phí 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần mở:
  • 20.000.000 kinh nghiệm.
  • 2 Phiếu Điểm Liên Đấu (khóa).
  • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày)
2 Huân Chương Anh Hùng (khóa) 1 Vé Tiếu Y Bạc
1 Vé Tiêu Y Đồng 1 Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn
1 Hào Hiệp Giới Chỉ (khóa) 1 Lôi Viêm Thạch
1 Vàng 5 Vàng
10 Vàng 1 Sách Đồng Hành cấp 5 ngẫu nhiên
1 Tụ Linh Quyết -
 • Mở Lễ Bao Võ Lâm Hào Kiệt miễn phí:
  • 20.000.000 kinh nghiệm.
  • 2 Phiếu Điểm Liên Đấu (khóa).
  • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày, khóa) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày, khóa)
1 Huân Chương Anh Hùng (khóa) 1 Vé Tiếu Y Bạc (khóa)
1 Vé Tiêu Y Đồng (khóa) 1 Linh Đồ Giới Chỉ (khóa)
1 Thảo Phạt Lệnh (khóa) 1 Thiên Thạch (khóa)
1 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa) 1 Mảnh Thiên Thạch (khóa)
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4 (khóa) 1 Luyện Lô Thiết cấp 4 (khóa)
5 Vàng 1 Tụ Linh Quyết
 • Mở Lễ Bao Võ Lâm Hào Kiệt tiêu phí 2 Thiên Kiêu Lệnh/lần mở:
  • 40.000.000 kinh nghiệm.
  • 4 Phiếu Điểm Liên Đấu (khóa).
  • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày)
1 Huân Chương Anh Hùng (khóa) 1 Vé Tiếu Y Bạc
1 Vé Tiêu Y Đồng 1 Thảo Phạt Lệnh
1 Hào Hiệp Giới Chỉ (khóa) 1 Tụ Linh Quyết
1 Thiên Thạch 1 Mảnh Thiên Thạch
1 Trứng Tây Vực Thần Bí (khóa) 1 Trứng Thú Cưng - Siêu
5 vàng 10 Vàng
20 Vàng -

Vo Lam II

Tụ Linh Quyết dùng để ghép Linh Thạch Khóa-Cao (Tẩy luyện Kim Xà cấp 6)

Lương Sơn Bạc

Phần thưởng Rương Đồng
Loại rươngPhần thưởng
Rương Đồng 1

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 1
Thiết Tinh cấp 2 Thiết Tinh cấp 3
Rương Đồng 2

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 1
Thiết Tinh cấp 2 Thiết Tinh cấp 3
Huy Chương Đồng Chế Huy Chương Thiết Chế
Rương Đồng 3

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Huy Chương Đồng Chế Huy Chương Thiết Chế
Huy Chương Ngọc Chế --
Rương Đồng 4

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Huy Chương Đồng Chế Huy Chương Thiết Chế
Huy Chương Ngọc Chế Huy Chương Kim Chế
Huy Chương Mộc Chế Huy Chương Thủy Chế
Huy Chương Hỏa Chế Huy Chương Thổ Chế
Huy Chương Âm Chế -
Rương Đồng 5

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 1
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 2
Huy Chương Đồng Chế Thiết Tinh cấp 3
Huy Chương Thiết Chế Huy Chương Ngọc Chế
Huy Chương Kim Chế Huy Chương Mộc Chế
Huy Chương Thủy Chế Huy Chương Hỏa Chế
Huy Chương Thổ Chế Huy Chương Âm Chế
Rương Đồng 6

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 1
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 2
Huy Chương Đồng Chế Thiết Tinh cấp 3
Huy Chương Thiết Chế Huy Chương Kim Chế
Huy Chương Ngọc Chế Huy Chương Mộc Chế
Huy Chương Hỏa Chế Huy Chương Thủy Chế
Huy Chương Thổ Chế Huy Chương Âm Chế
Huy Chương Du Hiệp Huy Chương Vân Du
Huy Chương Thiết Huyết -
Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ Huy Chương Kim Chế
Cây Bát Nhã Huy Chương Mộc Chế
Cây Tứ Linh Huy Chương Thủy Chế
Bạch Câu Hoàn Huy Chương Hỏa Chế
Đại Bạch Câu Hoàn Huy Chương Thổ Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Huy Chương Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Huy Chương Âm Chế
1 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Du Hiệp
2 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Thiết Huyết
4 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Vân Du
10 Huân Chương Anh Hùng Phiêu Vũ
10 Mảnh Thiên Cang Siêu Quang
20 Mảnh Thiên Cang Bôn Tiêu
100 Mảnh Thiên Cang Đằng Vụ
1 Thiên Cang Lệnh Bạch Mã
Thiên Thạch Tinh Thạch Vô Ngấn Thủy
Bao Mảnh Thiên Thạch nhỏ Đấu Hồn
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch Bánh Ít Bát Bảo
Tiểu Định Hồn Đặc Sản Lương Sơn
Thiên Thạch Linh Thạch Thánh Vật Sư Môn
Đại Định Hồn Mảnh Tu Chân Yếu Quyết
Huy Chương Hiệp Cốt Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Huy Chương Quỷ Phù (kim xà 5) Bàn Long Bích
Huy Chương Đằng Vân (kim xà 5) Da Ma Lang
Phiếu Đổi Ngoại Trang (kim xà 5) Da Địa Long
- Viêm Linh Ti
Phần thưởng Rương Vàng miễn phí & thu phí

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên ngoài những vật phẩm cũ còn bổ sung thêm các vật phẩm mới như sau:

Huy Chương Hiệp Cốt (kim xà 5) Huy Chương Quỷ Phù (kim xà 5)
Huy Chương Đằng Vân (kim xà 5) Phiếu Đổi Ngoại Trang
Phần thưởng Rương Hảo Hán

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên ngoài những vật phẩm cũ còn bổ sung thêm các vật phẩm mới như sau:

Huy Chương Hiệp Cốt (kim xà 5) Huy Chương Quỷ Phù (kim xà 5)
Huy Chương Đằng Vân (kim xà 5) Phiếu Đổi Ngoại Trang

Địa Huyền Cung

Phần thưởng Rương Đồng
Loại rươngPhần thưởng
Rương Đồng 1

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 2
Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 3
Áo Choàng Tạo Bố -
Rương Đồng 2

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 2
Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 3
Áo Choàng Tạo Bố Áo Choàng Cẩm Đoạn
Rương Đồng 3

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 3
Thiết Tinh cấp 1 Áo Choàng Tạo Bố
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Cẩm Đoạn
Rương Đồng 4

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 3
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Tạo Bố
Thiết Tinh cấp 1 Áo Choàng Cẩm Đoạn
Áo Choàng Du Hiệp Áo Choàng Hỏa Vân
Áo Choàng Thiết Huyết Áo Choàng Vân Du
Rương Đồng 5

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 3
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Tạo Bố
Áo Choàng Hỏa Vân Áo Choàng Cẩm Đoạn
Áo Choàng Du Hiệp Áo Choàng Thiết Huyết
Áo Choàng Cẩm Vân -
Rương Đồng 6

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 3
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Tạo Bố
Áo Choàng Hỏa Vân Áo Choàng Cẩm Đoạn
Áo Choàng Du Hiệp Áo Choàng Thiết Huyết
Áo Choàng Vân Du -
Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ Thiên Môn Kim Lệnh
Cây Bát Nhã Áo Choàng Tạo Bố
Cây Tứ Linh Áo Choàng Cẩm Đoạn
Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Hỏa Vân
Đại Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Kim Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Áo Choàng Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Áo Choàng Thủy Chế
1 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Hỏa Chế
2 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Thổ Chế
4 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Âm Chế
10 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Du Hiệp
2 Mảnh Thiên Môn Áo Choàng Thiết Huyết
4 Mảnh Thiên Môn Áo Choàng Vân Du
20 Mảnh Thiên Môn Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) Áo Choàng Hiệp Cốt (kim xà 5)
Áo Choàng Quỷ Phủ (kim xà 5) Áo Choàng Đằng Vân (kim xà 5)
Phiếu Đổi Ngoại Trang -
Phần thưởng các loại Rương còn lại

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên ngoài những vật phẩm cũ còn bổ sung thêm các vật phẩm mới như sau:

Áo Choàng Hiệp Cốt (kim xà 5) Áo Choàng Quỷ Phù (kim xà 5)
Áo Choàng Đằng Vân (kim xà 5) Phiếu Đổi Ngoại Trang

Vạn Kiếm Trũng

Phần thưởng Rương Đồng
Loại rươngPhần thưởng
Rương Đồng 1

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Rương Đồng 2

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Giày Vải Thô Tinh Trí Bổ Hài
Bố Chế Cao Đồng Ngoa -
Rương Đồng 3

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Giày Vải Thô Tinh Trí Bổ Hài
Bố Chế Cao Đồng Ngoa Chiến Hài Kim Chế
Chiến Hài Mộc Chế Chiến Hài Thủy Chế
Chiến Hài Hỏa Chế Chiến Hài Thổ Chế
Chiến Hài Âm Chế Chiến Hài Du Hiệp
Chiến Hài Thiết Huyết Chiến Hài Vân Du
Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ 4 Lôi Hổ Tinh Phách
Cây Bát Nhã Giày Vải Thô
Cây Tứ Linh Tinh Trí Bố Hài
Bạch Câu Hoàn Bố Chế Cao Đồng Ngoa
Đại Bạch Câu Hoàn Chiến Hài Kim Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Chiến Hài Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Chiến Hài Thủy Chế
1 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Hỏa Chế
2 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Thổ Chế
4 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Âm Chế
10 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Du Hiệp
1 Lôi Hổ Tinh Phách Chiến Hài Thiết Huyết
2 Lôi Hổ Tinh Phách Chiến Hài Vân Du
4 Lôi Hổ Tinh Phách 2 Mảnh Thiên Môn
4 Mảnh Thiên Môn 20 Mảnh Thiên Môn
Thiên Môn Kim Lệnh Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) Chiến Hài Hiệp Cốt (kim xà 5)
Chiến Hài Quỷ Phù (kim xà 5) Chiến Hài Đằng Vân (kim xà 5)
Phần thưởng các loại Rương còn lại

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên ngoài những vật phẩm cũ còn bổ sung thêm các vật phẩm mới như sau:

Chiến Hài Hiệp Cốt (kim xà 5) Chiến Hài Quỷ Phù (kim xà 5)
Chiến Hài Đằng Vân (kim xà 5) Phiếu Đổi Ngoại Trang