Bạn Đồng Hành cấp 6

Bạn Đồng Hành cấp 6 với những thuộc tính hỗ trợ vô cùng uy lực sẽ chính thức góp mặt cùng nhân sĩ giang hồ từ bản cập nhật Lôi Đài Rực Lửa. Chi tiết như sau:

Nguồn gốc Bạn Đồng Hành cấp 6

Nhân sĩ có thể sở hữu Bạn Đồng Hành cấp 6 bằng cách:

  • Luyện Yêu từ các Bạn Đồng Hành cấp thấp.
  • Mở Trứng Thú Cưng Siêu Cấp (phần thưởng Lôi Đài Liên Server 3vs3).

Chi tiết cách Luyện Yêu Đồng Hành cấp 6

  • Thông qua Luyện Yêu, nhân sĩ có thể dùng Bạn Đồng Hành cấp thấp để kết hợp thành Bạn Đồng Hành cấp cao hơn.
  • Tổng cấp của 2 Bạn Đồng Hành mang đi Luyện Yêu sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công.
  • Ví dụ: 2 Bạn Đồng Hành cấp 5 khi mang đi Luyện Yêu sẽ có 10% nhận được Bạn Đồng Hành cấp 6 và 90% nhận được Bạn Đồng Hành cấp 5.
  • Chi tiết tỷ lệ Luyện Yêu như sau:
Tổng cấp của 2 Đồng Hành đem đi luyện yêuTỷ lệ luyện thành công Đồng Hành
Cấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5Cấp 6
2 80% 20%        
3 50% 50%        
4   80% 20%      
5   50% 50%      
6     80% 20%    
7     50% 50%    
8       80% 20%  
9       50% 50%  
10         90% 10%
11         50% 50%
12           100%

Mở Trứng Thú Cưng Siêu Cấp

  • Mở Trứng Thú Cưng Siêu Cấp sẽ có tỷ lệ nhận được Bạn Đồng Hành ngẫu nhiên từ cấp 3 đến cấp 6.

Vo Lam II

Hình minh họa một số Bạn Đồng Hành cấp 6

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II

Đổi sách Đồng Hành cấp 5

Vo Lam II

  • Nhân vật mang 5 sách Đồng Hành cấp 4 cùng 20 vàng đến gặp NPC Lão Đại tại (Dương Châu - 203/192) để tiến hành đổi Sách Đồng Hành cấp 5 ngẫu nhiên.
  • Tên, tác dụng, số điểm tư chất của sách bạn đồng hành cấp 5:
TênCấpThuộc tínhĐiểmTư chất
Chân nguyên hộ thể cấp 5 5 Tăng điểm thủ 40 15
Ích thọ diên dương cấp 5 5 Tăng tỉ lệ sinh lực 10% 20
Cường thân bá thể cấp 5 5 Tăng tỉ lệ thủ 4% 20
Âm phong thực cốt cấp 5 5 Tăng sát thương độc 125 25
Huyền võ vô song cấp 5 5 Tỉ lệ sát thương giảm nửa 6% 35
Ngũ hành vô tương cấp 5 5 Tăng tất cả thuộc tính 12 25
Kim linh phụ thể cấp 5 5 Tăng sức mạnh 30 20
Mộc linh phụ thể cấp 5 5 Tăng thân pháp 30 20
Thủy linh phụ thể cấp 5 5 Tăng nội công 30 20
Hỏa linh phụ thể cấp 5 5 Tăng động sát 30 20
Thổ linh phụ thể cấp 5 5 Tăng gân cốt 30 20
Phá không trảm ảnh cấp 5 5 Tăng tỉ lệ nội ngoại công 10% 25
Tăng sát thương cấp 5 5 Tăng sát thương 75 30
Khinh linh tấn tật cấp 5 5 Tốc độ thi triển 6% 35
Vô hình cổ cấp 5 5 Tăng sát thương cổ độc 200 25
Linh quang nhất thiểm cấp 1 1 Xác suất tăng tấn công tất cả thuộc tính 10 40
Ngưng thần quyết cấp 1 1 Tăng bạo kích 12 40
Kinh đào quyết cấp 1 1 Tăng bạo kích cộng thêm 50 40
Nguyên thủy bạo nộ cấp 1 1 Tăng phá địch 100 40
Thiết bố sam cấp 1 1 Tăng Vô Cự 100 40

Vo Lam II

Bỏ kỹ năng hỗ trợ Bạn Đồng Hành

  • Nhân vật muốn hủy bỏ kỹ năng đã học của Bạn Đồng Hành có thể mang 1 Thiên Kiêu Lệnh đến NPC Lão Đại để tiến hành hủy bỏ kỹ năng.

Vo Lam II