Cập nhật khác

Cũng tại bản cập nhật Lôi Đài Rực Lửa, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật mới về vị trí NPC và điều chỉnh nội dung một số tính năng hot. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 11/11/2016.

Điều chỉnh vị trí NPC & tính năng

 • Dời NPC tham gia Thái Nhất Tháp sang Tương Dương (175/178).
 • Tạm đóng tính năng Thái Hư. Thời gian mở lại từ sau bảo trì ngày 16/11/2016.
 • Dời NPC tham gia Lương Sơn Bạc sang Biện Kinh (145/178).
 • Danh sách tính năng tại các bản đồ như sau:
Bản đồTính năng
Đại Lý
 • Thiên Môn Trận

Thành Đô

 • Kiếm Đãng Yến Vân
 • Thiên Môn Trận
Biện Kinh
 • Chiến trường Tống Liêu
 • Lương Sơn Bạc
Tương Dương
 • Thái Nhất Tháp
 • Thái Nhất Tháp Anh Hùng
Phượng Tường
 • Vạn Kiếm Trũng
 • Địa Huyền Cung
Dương Châu
 • Tử Quang Các
Tuyền Châu
 • Thái Hư

Cập nhật Thái Nhất Tháp Anh Hùng

 • Thái Nhất Tháp Anh Hùng sẽ mở vào tất cả các ngày trong tuần.
 • Mỗi ngày nhân vật chỉ có thể tham gia Thái Nhất Tháp Anh Hùng 8 lần (kể cả hình thức tham gia miễn phí hoặc tiêu phí Thiên Kiêu Lệnh).

Điều chỉnh Tụ Bảo Bồn

 • Tất cả Tụ Bảo Bồn ở các thành thị sẽ dời về Biện Kinh.
 • Tổng cộng gồm 12 Tụ Bảo Bồn được xếp thành hàng xung quanh cung điện.
 • Tọa độ từ 184/171 đến 188/173.
 • Thay đổi vật phẩm tụ bảo thành Tụ Tài Thạch.

Điều chỉnh cửa hàng Bang hội

 • Cửa hàng Bang hội thay đổi vật phẩm Đồng Tiền Thần Kỳ thành Tụ Tài Thạch.
 • Từ ngày 11/11/2016, Đồng Tiền Thần Kỳ sẽ không thể tụ bảo được nữa.
 • Quý nhân sĩ có thể đổi Đồng Tiền Thần Kỳ thành Tụ Tài Thạch tại Giáo Sĩ Biện Kinh.
1 Đồng Tiền Thần Kỳ = 1 Tụ Tài Thạch
 • Thời gian đổi: Từ ngày 11/11 - 24h00 ngày 18/11/2016.
 • Vật phẩm Tụ Tài Thạch dùng để tụ bảo tại Tụ Bảo Bồn.
 • Tụ Tài Thạch mua từ cửa hàng Bang hội không thể giao dịch.