Trang chủ

Mã Mời
Về trang đầu

Điều Chỉnh Môn Phái

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm cân bằng các môn phái trên giang hồ võ lâm hiện tại, giúp sở trường của các phái được phát huy tốt hơn, bản cập nhật Thanh Long Thần Dũng sẽ tiến hành điều chỉnh chiêu thức, thuộc tính của các môn phái như sau:

Điều chỉnh kỹ năng hệ phái

Môn pháiNội dung điều chỉnh
Thiếu Lâm Tục Gia Kỹ năng Thiếu Trảm Ma Đao Pháp, Nhiên Mộc Đao Pháp khi tấn công sẽ có tỷ lệ 20% xóa hiệu ứng hỗ trợ của đối phương
Thiếu Lâm Thiền Tông Kỹ năng Vô Tướng Thần Công
tăng thêm điểm triệt tiêu sát thương ngoại công
Đường Môn Kỹ năng Hàm Sa Xạ Ảnh tăng phản đòn sát thương độc khoảng 5 lần
Cái Bang Ô Y Kỹ năng Diệu Thủ Quyết vẫn có tác dụng như cũ và được thêm tác dụng giảm 15 điểm thể lực của địch.
Kỹ năng Thâu Long Chuyển Phụng vẫn có tác dụng như cũ và được thêm tác dụng giảm 10 điểm thể lực của địch.
Võ Đang Đạo Gia Kỹ năng Vô Ngã Tâm Pháp sẽ có thể tồn tại cùng lúc với Yêu Cổ, 1 điểm nội lực triệt tiêu 6.5 sát thương.
Lưu ý: Kỹ năng Vô Ngã Tâm Pháp sẽ không bị giải trừ bởi các môn phái khác.
Kỹ năng Bát Quái Kiếm Khí tăng 50% sát thương lên quái
Kỹ năng Thuần Dương Kiếm điều chỉnh 1.000 sát thương duy trì (trước đây là 200)
Kỹ năng Thuần Dương Kiếm tầng 1 điều chỉnh 1.000 sát thương duy trì (trước đây là 200)
Kỹ năng Thuần Dương Kiếm tầng 2 điều chỉnh 1.400 sát thương duy trì (trước đây là 280)
Kỹ năng Triền Mộng Kiếm Ý giảm thời gian giãn cách còn 10 giây
Võ Đang Tục Gia Kỹ năng Thiếu Âm Quyết tăng hiệu quả định thân lên kẻ địch, tăng 3 giây hiệu quả định thân, giãn cách chiêu tăng thành 5 giây
Kỹ năng Tàn Ảnh Quyết giảm thời gian giãn cách còn 25 giây
Kỹ năng Thượng Thanh Vô Cực Công tăng 10% sát thương
Dương Môn Thương Kỵ Kỹ năng Dương Gia Chiến Định Quyết tăng thêm phòng thủ ngoại công
Kỹ năng Đào Hải Thương tăng 10% sát thương
Kỹ năng Thiên Hoành Thương tăng 10% sát thương
Ngũ Độc Tà Hiệp Kỹ năng Ngũ Độc Đao Pháp tấn công kèm độc tăng 26%
Điều chỉnh tăng sinh lực cho thi phù: Kỹ năng Thao Thi Thuật sinh lực thi tăng thêm khoảng 50%
Điều chỉnh tăng lực tấn công cho thi phù: Kỹ năng Ngự Thi Thuật lực tấn công của thi tăng thêm khoảng 70%
Côn Lôn Thiên Sư Kỹ năng Dương Sa Quyết tăng sinh lực 8.000
Kỹ năng Bạo Lôi Phù tăng thêm 50% sát thương lên quái
Kỹ năng Huyền Phong Truyền Ý Quyết tầng 1 hấp thụ sát thương nội ngoại công tăng đến 10.000
Kỹ năng Huyền Phong Truyền Ý Quyết tầng 2 hấp thụ sát thương nội ngoại công tăng đến 20.000
Minh Giáo Thánh Chiến Cửa hàng sư môn và 3vs3 có thể mua thuốc hồi phục nộ khí
(5 vàng/cái - sử dụng tăng 10 nộ khí - giãn cách 3 phút)
Minh Giáo Trận Binh Ngũ Linh Tán Nguyên: Điều chỉnh mỗi quang cầu có tỷ lệ 50% xóa một hiệu ứng hỗ trợ của kẻ địch
Ngũ Linh Tán Nguyên: Hóa Thực Thành điều chỉnh chiêu 1 thành choáng 1 giây
Ngũ Linh Tán Nguyên: Vạn Ban Quy Nguyên điều chỉnh chiêu 2 thành choáng 2 giây
Minh Giáo Huyết Nhân Giãn cách chiêu thức Truy Hồn Ấn chỉnh thành 90 giây
Kỹ năng Hủ Thương Ấn tăng sát thương khoảng 450%, thời gian giãn cách 180 giây, thời gian duy trì tăng đến 15 giây
Thời gian xuất chiêu Băng Huyết Ấn chỉnh thành 1.5 giây
Thúy Yên Linh Nữ Kỹ năng Hoàn Thần Thuật điều chỉnh hồi sinh lực xxx điểm thành hồi 20% sinh lực. Giãn cách chiêu chỉnh thành 90 giây
Kỹ năng Đào Hoa Chương điều chỉnh lại hiệu quả sát thương
Tăng sát thương Đinh Phúc của kỹ năng Điêu khoảng 30%

Giáng Linh Thuật Bạn Đồng Hành

Khi sử dụng Giáng Linh Thuật, hệ thống sẽ nhắc nhở:

  • Tỷ lệ tăng giới hạn sinh lực ở cấp 1 là 1%, cứ 1 cấp tăng thêm 1%.
  • Tỷ lệ tăng nội ngoại công ở cấp 1 là 1%, cứ 1 cấp tăng thêm 1%.

Điều chỉnh hệ số sinh lực

Điều chỉnh hệ số sinh lực liên quan đến Gân Cốt. Khi tăng 1 điểm Gân Cốt sẽ nhận thêm 10 điểm sinh lực so với trước đó (áp dụng cho tất cả môn phái). Ví dụ:

  • Nga Mi Phật Gia hiện tại 1 điểm Gân Cốt tăng 10 sinh lực. Sau khi điều chỉnh 1 điểm Gân Cốt sẽ tăng 20 sinh lực.
  • Thiếu Lâm Tục Gia hiện tại 1 điểm Gân Cốt tăng 20 sinh lực. Sau khi điều chỉnh 1 điểm Gân Cốt sẽ tăng 30 sinh lực.

Cập nhật thêm Vô Cụ vào chiêu nhập môn

Thuộc tính Vô Cụ sẽ được bổ sung vào chiêu nhập môn của tất cả môn phái.

Tùy từng môn phái mà điểm Vô Cụ của chiêu nhập môn sẽ khác nhau.

Vo Lam II

Tăng giới hạn tiềm năng Đả Thông Kinh Mạch

Tăng thêm giới hạn tiềm năng khi đả thông kinh mạch Võ Tôn và Võ Hoàng:

  • Võ Tôn: Đả thông kinh mạch Võ Tôn hiện tại có thể tăng tối đa 1.800 tiềm năng, sau điều chỉnh có thể tăng tối đa đến 2.200 điểm tiềm năng.
  • Võ Hoàng: Đả thông kinh mạch Võ Tôn hiện tại có thể tăng tối đa 2.000 tiềm năng, sau điều chỉnh có thể tăng tối đa đến 2.500 điểm tiềm năng.