Điều chỉnh môn phái

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm cân bằng các môn phái trên giang hồ hiện tại, giúp sở trường của các phái được phát huy tốt hơn, kể từ bản cập nhật Uy Hổ Lệnh tháng 03/2019, thập đại môn phái võ lâm sẽ được điều chỉnh cân bằng hệ thống chiêu thức kỹ năng. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 07/03/2019.
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh kỹ năng một số hệ phái như bảng dưới.
Tên Môn PháiTên Kỹ NăngNội Dung Điều Chỉnh
Thiếu Lâm Tục Gia Trảm Ma Đao Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Đạt Ma Vũ Kinh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%, giảm thời gian giãn cách chiêu từ 6 giây còn 4 giây
Phong Ma Côn Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Vô Thường Côn Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Cái Bang Tịnh Y Túy Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Bá Vương Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Lục Hợp Quyền Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cái Bang Ô Y Đả Cẩu Bổng Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Khu Xà Côn Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Võ Đang Đạo Gia Vô Ngã Tâm Pháp Mỗi điểm nội lực kháng được 6.5 sát thương tăng lên thành 9 điểm sát thương, lên tầng Thiên địa vô ngã kháng thêm 1.5 sát thương tăng lên thành 2 điểm sát thương
Bát Quái Kiếm Khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Liệt Diệm Kiếp Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Thái Ất Tam Thanh Kiếm Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Tích Dương Kiếm Khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Võ Đang Tục Gia Thiếu Dương Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Thất Tinh Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Thương Kỵ Dương Gia Bôn Lang Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Dương Gia Thiên Hoành Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Bích Nguyệt Phi Tinh Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Dương Gia Đảo Hải Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Dương Gia Phá Phong Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Ngũ Độc Tà Hiệp Tà Độc Công Độc Phong lục M: Khiến cương thi kèm theo phản đòn tấn công 10% giảm còn 5%
Thất Khiếu Bất: Khiến cương thi kèm theo phản đòn tấn công 25% giảm còn 10%
Thi Liệt Ma Công Lực đánh cương thi từ 20% tăng lên thành 30%
Phòng ngự cương thi từ 20% tăng lên thành 30%
Côn Lôn Thiên Sư Thiên Lôi Phù Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Ngũ Lôi Chính Pháp Phù Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cuồng Lôi Phù Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm bắt thông tin quý giá. Nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc trên con đường hành tẩu giang hồ, nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.