Cập nhật điểm tích lũy ủng hộ của các Bang hội

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Vòng Loại Ủng Hộ Bang Hội đã bắt đầu từ ngày 27/10/2016 vừa qua. Để quý Bang hội kịp thời cập nhật điểm số và chuẩn bị tốt hơn trong việc tham gia giải đấu, Ban Tổ Chức xin cập nhật điểm ủng hộ của các Bang hội hiện tại như sau:

Thời gian ủng hộ Bang hội

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 27/10 - 24h00 ngày 30/10/2016.
 • Nhân vật cấp 79 trở lên.
 • Không phân biệt Quốc tịch/Bang hội của nhân vật tham gia ủng hộ Bang hội.
 • Ví dụ: Nhân vật A không thuộc Bang hội B nhưng ở cùng máy chủ thì vẫn có thể nộp điểm ủng hộ cho Bang hội này.
 • Bang hội phải đạt tối thiểu 2.000 điểm tích lũy mới được tham gia Vòng Chung Kết BHTA 16.

Điểm tích lũy các Bang hiện tại

Bang hộiMáy chủĐiểm tích lũy
ĐạiTống Phục Hổ 39.794
Tàn*Sát Song Ưng 14.408
MãnhHổ Phi Hổ 7.836
Tinh Võ Trí Long 3.139
Master_H Quang Minh Đỉnh 1.510
Heroic Linh Bảo Sơn 1.171
...BMT... Quán Hổ 888
HoàiNiệm Song Long 722
XiaoMei Hoàng Hổ 13
*TânTú* Đại Ưng 4
Đẳng*Cấp Song Ưng 1

Lưu ý về việc sắp xếp cặp đấu online

 • Sau khi Vòng Ủng Hộ Bang hội kết thúc, Ban Tổ Chức sẽ tiến hành sắp xếp cặp đấu.
 • Để tiện lợi cho các đội tham gia, BTC sẽ tiến hành sắp xếp online, không tổ chức bốc thăm offline như các mùa giải trước.
 • Việc sắp xếp các cặp thi đấu sẽ dựa vào điểm cống hiến tích lũy Vòng Loại server mỗi Bang mà BTC tiến hành sắp xếp các cặp đấu như sau:
 • Đối với Bang có điểm tích lũy cao nhất Vòng Loại Server sẽ được sắp xếp cặp đấu với Bang hội có điểm tích lũy thấp nhất, Bang Hội có điểm tích lũy cao thứ 2 sẽ được sắp xếp cặp đấu với Bang hội có điểm tích lũy thấp thứ 2…
 • Ví dụ:
  • Có 8 đội đăng tham gia vòng loại, tất cả các Bang đều có 2.000 điểm tích lũy Vòng Loại trở lên thì dựa trên điểm tích lũy các Bang sẽ sắp xếp điểm tích lũy từ cao xuống thấp theo thư tự như sau:
Điểm tích lũy Vòng LoạiXếp thứ tự
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 1 A
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 2 B
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 3 C
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 4 D
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 5 E
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 6 F
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 7 G
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 8 H
 • Khi đó sắp xếp cặp thi đấu sẽ như sau:
Sắp xếp cặp thi đấu
A vs H
B vs G
C vs F
D vs E
 • Nếu chỉ có 7 bang đăng ký tham gia vòng loại, tất cả các bàng đều có 2000 điểm tích lũy vòng loại trở lên thì dựa trên điểm tích lũy các bang sẽ sắp xếp điểm tích lũy từ cao xuống thấp theo thư tự như sau: Bang hội có điểm tích lũy cao nhất sẽ được ưu tiên thẳng vào vòng tiếp theo, 6 đội còn lại sẽ được xắp xếp thi đấu theo thứ tự như sau:
Điểm tích lũy Vòng LoạiXếp thứ tự
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 1 A
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 2 B
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 3 C
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 4 D
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 5 E
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 6 F
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 7 G
 • Khi đó sắp xếp cặp thi đấu sẽ như sau:
Sắp xếp cặp thi đấu
A vào thẳng vòng kế tiếp
B vs G
C vs F
D vs E
 • Tùy vào tình hình số lượng BTC sẽ linh động tiến hành sắp xếp lịch thi đấu vòng chung kết dựa theo điểm tích Lũy cống hiến vòng loại bang hội.
 • Ví dụ: Nếu chỉ có 6 bang tham gia vòng loại sẽ có thay đổi thể thức thi đấu sang vòng tròn tính điểm: Dựa vào điểm tích lũy vòng loại sẽ tiến hành sắp xếp 2 bảng như sau:
Bảng ABảng B
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 1 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 2
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 3 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 4
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 5 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 6
 • BTC có quyền sắp xếp thay đổi lịch thi đấu, vòng đấu phù hợp với số lượng Bang Hội đăng ký tham gia giải đấu BHTA 16, Quyết định BTC sẽ là quyết định cuối cùng.