Thể Lệ

Để giúp quý nhân sĩ võ lâm thuận tiện hơn trong việc theo dõi và tham gia giải đấu, Ban Tổ Chức (BTC) xin gửi đến nhân sĩ thể lệ thi đấu Bang Hội Tinh Anh (BHTA) 21. Mời quý nhân sĩ cùng xem qua:


Điều kiện tham gia

 • Tài khoản thi đấu là tài khoản ZingID.
 • Cam kết chấp hành đúng các quy định của giải đấu.
Vòng Loại
 • Thời gian bang hội bắt đầu đăng ký báo danh tham gia vòng server: Sau bảo trì ngày 03/05/2019; Kết thúc: 24h00 ngày 08/05/2019.
 • Tất cả các Bang hội đẳng cấp 05 trở lên đều có thể tham gia Vòng Loại.
 • Chỉ có Bang chủ đạt cấp độ Chuyển Sinh 10 trở lên, đã vào môn phái, cùng Quốc tịch với máy chủ và phải tại vị 01 ngày mới có thể đại diện Bang hội đăng ký báo danh.
 • Thành viên đạt Chuyển Sinh 8 cấp 94 trở lên.
 • Phí báo danh: 5 Hoàng Kim Đại Hồng Bao.
 • Lưu ý: Sau khi đăng ký hoàn tất, Bổn Trang sẽ tiến hành kiểm tra, nếu Bang hội nào không đáp ứng những điều kiện trên sẽ bị loại ngay lập tức.
 • Thời gian báo danh: Từ ngày 03/05 - 08/05/2019.
 • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Hổ Sứ

Vị trí: Thành Đô (240/219).

Chức năng:

 • Báo danh tham gia Vòng Loại.
 • Đăng ký tham dự Bang Hội Tinh Anh 21.
 • Xem tình hình báo danh Bang hội.
Vòng Chung Kết
 • 16 Bang hội có số lượng điểm bình chọn cao nhất xét trên tất cả các máy chủ (điều kiện tối thiểu 3.000 điểm) sẽ tham gia Vòng Chung Kết.
 • Một máy chủ có thể có nhiều Bang hội cùng tham gia giải Bang Hội Tinh Anh 21.

Phương thức thi đấu

Vòng Loại: Ủng hộ Bang hội
 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 10/05 - 24h00 ngày 13/05/2019.
 • Đối tượng: Tất cả nhân vật tham gia ủng hội Bang hội phải đạt cấp độ 79 trở lên.
 • Lưu ý:
  • Không phân biệt Quốc tịch nhân vật khi tiến hành đăng ký tham gia ủng hộ Bang hội.
  • Khi tham gia báo danh nhận và nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ thì nhân sĩ phải có cùng Quốc tịch với máy chủ tham gia Bang Hội Tinh Anh 21.
  • Ví dụ: Nhân vật A tham gia Bang Hội Tinh Anh 21 ở máy chủ X thì phải có Quốc tịch X mới có thể báo danh và nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ.
 • Công thức bình chọn nhận điểm tích lũy:
  • Công thức bình chọn nhận điểm tích lũy sẽ cập nhật trang chủ trước 1 tuần khi công bố.
  • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Hổ Sứ

Vị trí: Thành Đô (240/219).

Xuất hiện các lựa chọn:

 • Ta muốn ủng hộ cho Bang hội 01.
 • Ta muốn ủng hộ cho Bang hội 02.
 • ...
 • Xem tình hình ủng hộ Bang hội.
Vòng Chung Kết

Điều kiện:

 • Thành viên trong Bang hội đăng ký tham gia BHTA 21 phải cùng Quốc Tịch với Bang chủ
 • Bang hộ tham gia thi đấu phải có đầy đủ 17 hệ phái trong 1 trận đấu
 • Mỗi Bang hội tham gia thi đấu chỉ được phép đăng ký tối đa là 05 nhân vật cho mỗi hệ phái. Ví dụ: 05 Côn Lôn Thiên Sư, 05 Nga My Phật Gia, 05 Thúy yên Vũ Tiên ...
 • Mỗi bang hội có tối đa 2 nhân vật có quân hàm và trang bị Nguyên Soái. Trường hợp Bang hội có nhiều hơn 2 nhân vật có trang bị Nguyên Soái trong 1 trận đấu sẽ bị xử thua ngay lập tức.
 • Mỗi bang hội tham gia phải có ít nhất 17 hệ phái, nếu không đủ 17 hệ phái khi đăng ký sẽ bị loại khỏi giải đấu.
 • Mỗi máy chủ được quyền đăng ký nhiều Bang hội tham gia thi đấu.
 • Bang Hội phải có ít nhất 28 thành viên tham gia nộp tinh anh lệnh kỳ trở lên thì mới chính thức bước vào giai đoạn bốc thăm thi đấu chung kết. Nếu không đù 28 thành viên nộp tinh anh lệnh kỳ sẽ bị loại khỏi giải đấu.
 • Lưu ý: Để chuẩn bị tốt hơn cho ngày lấy dữ liệu nhân vật vào máy chủ Đấu Trường - ngày 21/05/2019, thành viên tham gia Bang Hội Tinh Anh 21 cần lưu ý các điểm sau:
  • Để nhân vật được lấy toàn bộ dữ liệu vào Đấu Trường, quý nhân sĩ nên chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc, trang bị và các vật phẩm hỗ trợ trước ngày 21/05/2019.
  • Các loại Sâu: Mỗi nhân vật Cổ Sư chỉ nhận 01 lần duy nhất/trận đấu tại NPC Thái Thú - Biện Kinh (hành trang nhân vật phải trống từ 31 ô trở lên mới nhận được Sâu).
  • Tất cả các loại phong thi phù sẽ bị xóa bỏ. Mỗi thành viên phái hiệp độc sẽ đặc quyền nhận 100 Lãnh Hương Lăng và 100 Hoàng Hổ Vương cho mỗi trận đấu.
  • Các Danh Hiệu và nhẫn Hằng Nga, Hậu Nghệ sẽ nhận 01 lần cho suốt mùa giải (trong Đấu Trường).
  • Nhân sĩ có số điểm cống hiến bang hội ít hơn 500 điểm sẽ nhận lại được 500 điểm cống hiến bang hội tại NPC Thái Thú Biện Kinh trong đấu trường (Nhân sĩ có nhiều hơn 500 điểm cống hiến bang hội sẽ không nhận được)
  • Hỗ trợ nhân sĩ nhận các danh hiệu tại NPC Thái Thú Biện Kinh trong đấu trường: Đô thống, Tiên Phong, Tướng Quân, Nguyên Soái, Nhất Nhất Đại Hiệp và Vip Phong hiệu Phá Quân.
  • Các danh hiệu đại sư Huynh, đại sư tỷ, nhị sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, tam sư tỷ, du hiệp, ưng dương, chiến cuồng sẽ bị xóa tại server đấu trường
  • Các danh hiệu liên server đổi tại Tụ Bảo Thương Nhân: Thiên Xu Phong Thưởng, Thiên Toàn Phong Thưởng, Thiên Cơ Phong Thưởng, Thiên Quyền Treo Thưởng, Ngũ Hằng Treo Thưởng cũng sẽ bị xóa tại server đấu trường.
  • Ngoài ra, để hỗ trợ thật tốt giải đấu, đồng đạo có thể sử dụng các vật phẩm sau:
Vật phẩmGhi chú
Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn Phục hồi sinh lực và nội lực ngay lập tức.

Lưu ý: Nhân sĩ nên lưu ý về hạn sử dụng của ngựa chiến Dương Môn Thương Kỵ, Cung Kỵ, ngoại trang, trang bị, vũ khí... khi lấy thông tin nhân vật thi đấu và sao chép dữ liệu nhân vật vào Đấu Trường.

 • Như vậy để việc lấy dữ liệu thành công, chỉ cần trong ngày 21/05/2019 tất cả vật phẩm, trang bị, quý nhân sĩ vui lòng mặc trên người, để trong hành trang và rương đầy đủ. Dữ liệu này sẽ sử dụng trong suốt mùa giải Bang Hội Tinh Anh 21.
 • Chỉ tiến hành hỗ trợ giải quyết các khiếu nại về việc lấy dữ liệu nhân vật vào Đấu Trường trong ngày 21/05/2019. Sau thời gian này, BTC sẽ từ chối giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu kiện liên quan đến việc lấy dữ liệu nhân vật sau ngày kiểm tra 21/05/2019.

Báo danh và nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ:

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 16/05/2019 - 24h00 ngày 19/05/2019.
 • Nơi nhận: NPC Long Hổ Sứ - Thành Đô (240/219).
 • Đối tượng: Bang chủ của Bang đại diện máy chủ (Bang chủ phải tại vị 07 ngày mới có thể nhận Tinh Anh Lệnh Kỳ).
 • Số lượng: Mỗi Bang hội chỉ có thể nhận tối đa 42 Tinh Anh Lệnh Kỳ (42 thành viên thi đấu). Bao gồm 40 Tinh Anh Lệnh Kỳ và 2 Tinh Anh Soái Kỳ (dành cho 2 nhân vật mang trang bị Nguyên Soái).

Cách thức nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ đăng ký danh sách tham dự:

 • Đối tượng: Tất cả các nhân vật Chuyển Sinh 8 cấp 94 trở lên, gia nhập Bang hội ít nhất 03 ngày và có Tinh Anh Lệnh Kỳ trong hành trang.
 • Số lượng: Mỗi nhân vật chỉ có thể đăng ký 01 lần, tối đa 01 Bang hội có thể đăng ký 42 lần tương ứng với 42 thành viên tham dự.
 • Lưu ý đặc biệt về 2 thành viên nộp Lệnh Kỳ Soái của mỗi Bang: 2 thành viên nộp lệnh kỳ nguyên soái mặc định khi vào đấu trường sẽ có quân hàm nguyên soái và có thể mặc được tất cả các trang bị nguyên soái có trong hành trang và có thể sử dụng được danh hiệu nguyên soái.
 • Ví dụ: Ở server thật nhân vật đang sở hữu trang bị nguyên soái nhưng không chưa có quân hàm nguyên soái, nếu nhân vật có nộp tinh anh lệnh kỳ nguyên soái thì khi vào đấu trường sẽ mặc định nhận được quân hàm nguyên soái và có thể mặc được trang bị nguyên soái và có thể sử dụng được danh hiệu nguyên soái.
 • Mỗi bang tham gia giải đấu có thể có tối đa 4 thành viên có thể kích hoạt danh hiệu nguyên soái: 2 thành viên đăng ký bằng tinh anh lệnh kỳ soái, khi vào đấu trường sẽ mặc định có quân hàm nguyên soái và 2 thành viên đang có quân hàm nguyên soái tại server real hiện tại.
 • Ví dụ: 2 nhân vật trong bang đăng ký bằng tinh anh lệnh kỳ soái, trong đó có 1 nhân vật đang là soái tại server đó và 1 nhân vật chưa có quân hàm nguyên soái, như vậy khi vào đấu trường cả 2 nhân vật đều có quân hàm nguyên soái và có thể mặc được trang bị nguyên soái và kích hoạt được danh hiệu nguyên soái.

 • Trong 40 thành viên nộp bằng Tinh Anh Lệnh Kỳ thường, nếu đang là Nguyên Soái thì khi vào Đấu Trường vẫn có thể sử dụng quân hàm Nguyên Soái bình thường nhưng không thể mặc được trang bị Nguyên Soái.
 • Một số lưu ý khác:
  • Danh sách đã đăng ký không thể bổ sung, chỉnh sửa, vì vậy các Bang chủ phải cân nhắc trước khi giao Tinh Anh Lệnh Kỳ cho thành viên tham gia.
  • Bang Chủ cân nhắc kỹ khi giao lệnh kỳ Soái cho các thành viên. Những nhân vật có Lệnh Kỳ Soái sẽ không bị xóa trang bị Nguyên Soái khi tiến hành copy vào server đấu trường. Các thành viên không có lệnh kỳ Soái sẽ bị xóa trang bị Nguyên Soái trong đấu trường.
  • Sau khi đăng ký thành công, mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 Võ Lâm Thập Nhị Sứ.
 • NPC và vật phẩm liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Hổ Sứ

Vị trí: Thành Đô (240/219).

Chức năng:

 • Thông tin liên quan về giải đấu BHTA 21.
 • Phát Tinh Anh Lệnh Kỳ trong thời gian diễn ra hoạt động.
 • Nhận Tinh Anh Lệnh Kỳ và ghi nhớ thông tin nhân vật khi nộp thành công Tinh Anh Lệnh Kỳ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tinh Anh Lệnh Kỳ

Tính chất:

 • Có thể: Giao dịch, bán tại cửa hàng được 0 đồng.
 • Không thể: Ném ra, bày bán, xếp chồng.
 • Độ nặng bằng 48.

Hạn tồn tại: 72 giờ kể từ lúc nhận.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tinh Anh Soái Kỳ

Tính chất:

 • Có thể: Giao dịch, bán tại cửa hàng được 0 đồng.
 • Không thể: Ném ra, bày bán, xếp chồng.
 • Độ nặng bằng 48.

Hạn tồn tại: 72 giờ kể từ lúc nhận.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Lâm Thập Nhị Sứ

Tính chất:

 • Có thể bán tại cửa hàng được 0 đồng.
 • Không thể: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng.
 • Độ nặng bằng 1.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để hiện ra bảng dòng chọn.

Hạn tồn tại: 24h00 ngày 30/06/2019.

Phần thưởng: Vòng sáng hào quang.

Lưu ý đặc biệt cách thức đăng ký dành cho thành viên & Nguyên Soái:

Khi đăng ký sẽ có 2 dòng chọn
Dòng chọnNội dung
DÒNG 1
Thành viên thường

Nhân sĩ có Tinh Anh Lệnh Kỳ nộp cho NPC và đăng ký tham gia giải đấu (không cần tổ đội với Bang chủ).

DÒNG 2
Nguyên Soái
 • B1:  Bang chủ lựa chọn trong Bang hội tối đa 2 nhân vật có trang bị Nguyên Soái, đồng thời có công trạng lớn hơn 1.200.000 hoặc phải có quân hàm Nguyên Soái để đăng ký.
 • B2: 2 Nguyên Soái phải có Tinh Anh Lệnh Kỳ.
 • B3: TỔ ĐỘI với Bang chủ (lưu ý đặc biệt).
 • B4: Nguyên Soái nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ cho NPC để đăng ký tham gia.

Lưu ý: Nếu Nguyên Soái không tổ đội với Bang chủ khi đăng ký sẽ bị xóa toàn bộ trang bị Soái. BTC sẽ không giải quyết các trường hợp nếu làm sai quy tắc.

 • Nếu Bang chủ là Nguyên Soái phải chọn DÒNG 2 (không cần tổ đội).
 • Nếu Bang chủ KHÔNG PHẢI là Nguyên Soái thì chọn DÒNG 1.

Cách thức thi đấu:

 • Quy tắc Tống Liêu dựa trên bản đồ thi đấu:
  • Trên/trái: Tống.
  • Dưới/phải: Liêu.
 • Pham vi: Bao gồm 16 đội được chọn từ Vòng Loại.
 • Quy tắc xếp trận: BTC sẽ có thông báo trên trang chủ thời gian bốc thăm trước 02 ngày.
 • Bản đồ thi đấu: Pháo Đài Chiến.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Thể thức thi đấu: Double Elimination.
 • Sơ đồ thi đấu:

Võ Lâm II
Ảnh minh họa - Click vào ảnh để xem rõ hơn

 • Theo quy định của thể thức Double Elimination, tại trận chung kết 6.1, đội thắng 5.1 (thuộc nhánh thua) muốn Vô Địch thì phải thắng đối thủ (đội thắng 3.1) 2 trận liên tiếp. Trong khi đó, đội thắng 3.1 do đang ở nhánh thắng nên chỉ cần chiến thắng 1 lần duy nhất.
 • Ví dụ: Tại trận thi đấu 6.1:
  • Nếu đội thắng 3.1 giành chiến thắng sẽ lập tức lên ngôi Vô Địch.
  • Nếu đội thắng 5.1 giành chiến thắng. Cả 2 đội sẽ tiếp tục thi đấu lượt đấu thứ 2. Đội thắng 5.1 phải chiến thắng luôn cả trận này mới có thể đăng quang ngôi Vô Địch.
  • Nếu đội thắng 3.1 đoạt được chiến thắng ở lượt 2 cũng sẽ lập tức lên ngôi Vô Địch.

Một số quy tắc thi đấu

 • Quy tắc báo danh Pháo Đài Chiến:
  • Số thành viên báo danh tối đa ở mỗi phe là 42 người.
  • Không có giới hạn chênh lệch báo danh giữa 2 phe.
 • Quy tắc xuất hiện và số lượng Rương Sát Khí:
  • Tổng số rương Sát khí là 10, được xuất hiện tại 2 vị trí. Vị trí 01: 06 rương (xuất hiện trực tiếp), vị trí 02: Xuất hiện Boss (khi tiêu diệt Boss sẽ xuất hiện 4 rương sát khí đồng thời Bang tiêu diệt Boss nhận 100 điểm tích lũy).
  • Tổng số đợt ra Rương Sát Khí: 4 đợt. Được chia ở những khắc sau: 3060, 90,120/135.
 • Quy tắc chiếm Pháo đài và xác định điểm thắng thua:
  • Ban đầu Pháo Đài sẽ ở trạng thái trung lập.
  • Phe kết thúc Pháo đài trung lập thì Pháo đài sẽ đầy máu ại và thuộc sở hữu của phe đó.
  • Phe nào muốn chiếm được Pháo đài của đối phương thì buộc phải kết thúc Pháo đài của đối phương.
  • Phe chiếm Pháo đài đầu tiên sẽ nhận được 100 điểm tích lũy.
  • Phe chiếm giữ Pháo đài ở thời điểm kết thúc trận đấu sẽ được cộng thêm ngay lập tức 100 điểm vào tổng điểm tích lũy chiến trường.
  • Trong suốt quá trình diễn ra chiến trường, cho dù 2 đội tham gia không đủ số lượng thành viên cũng phải thi đấu đến hết trận đấu để xác định được đội chiến thắng cuối cùng.
  • Kết thúc chiến trường đội nào có điểm tích lũy chiến trường cao hơn đội đó sẽ giành chiến thắng tại trận đấu đó.
 • Quy tắc thông báo và quy ước thời gian:
  • Tổng thời gian của chiến trường Pháo đài chiến là 135 đơn vị thời gian.
  • Thời gian chiếm lĩnh Pháo đài được tính theo đơn vị thời gian trong chiến trường.
  • Cứ mỗi 20 giây/1 lần hệ thống sẽ thông báo tình hình thời gian chiếm Pháo đài của 2 bên.
  • Cứ mỗi 60 giây hệ thống sẽ thông báo số người hiện có trong chiến trường.
 • Các loại quái trong chiến trường:
  • Các loại quái trong chiến trường Pháo đài chiến ở trạng thái trung lập và sẽ tấn công cả 2 phe.
  • NPC tăng sát khí: Rương Trấn Phái chỉ xuất hiện trong những khoảng thời gian nhất định tại 2 vị trí trên bản đồ thi đấu.
  • Đấu Hồn sẽ không được cấp cho các thành viên.
  • Lưu ý: Nhân vật bắt buộc phải nhấn vào Rương Trấn Phái và trong vòng 5 giây sau đó mới có thể nhận được Sát khí. Trong trường hợp nhân vật đang nhấn vào Rương Sát Khí nhưng chịu tác động tấn công của phe địch thì bắt buộc phải nhấn lại.
  NPC
  Võ Lâm Truyền Kỳ II Võ Lâm Truyền Kỳ II Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Lưu ý khi thi đấu:
  • Không được sử dụng các loại thuốc Tống Liêu, các loại thuốc Tống Liêu trong hành trang của nhân vật sẽ bị xóa khi vào Đấu Trường.
  • Chỉ được phép sử dụng các loại thuốc hỗ trợ thông thường như: Bánh Bột Vàng, Minh Nguyệt Dạ, Tây Bắc Vọng, Bánh Ít Bát Bảo...
  • Khi vào bản đồ thi đấu, tất cả sát khí sẽ bị xóa bỏ.
  • Trong khi thi đấu, nhân vật đánh bại người khác, không tăng sát khí.
  • Điểm sát khí không tăng theo thời gian trong khi thi đấu.
  • 05 giây sau khi nhấn vào Bảo Rương, nhân vật sẽ được 10 Sát khí/01 rương (trong quá trình nhấn và nhận Sát khí từ rương nếu nhân vật bị sát thương vật lý tác động thì phải nhấn lại từ đầu). Thời hạn tồn tại rương sát khí là 2 phút.
   1. Tổng số rương Sát khí là 10, được xuất hiện tại 2 vị trí. Vị trí 01: 06 rương, vị trí 02: 04 rương.

Nhân vật & Bang hội thi đấu

Nhân vật thi đấu
 • Nhân vật: Nhân vật trong tài khoản mà nhân sĩ đăng ký, nhân vật sẽ được BTC copy vào Đấu Trường để thi đấu.
 • Một Bang hội có tối đa 42 thành viên thi đấu.
 • Chỉ tiến hành lấy dữ liệu nhân vật 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra giải đấu Bang Hội Tinh Anh 21.
 • Không cho phép nhân vật sử dụng Thế Thân Phù trong trận đấu.
 • Nhân vật không được phép mang Đấu Hồn, Thế Thân Phù vào máy chủ Đấu Trường (nếu có, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ Đấu Hồn mang theo). 
 • Lưu ý: Đấu Hồn sẽ không được cấp cho các thành viên tham gia giải đấu.
Quy tắc đặt tên Bang hội
 • Quy tắc đặt tên bang hội sẽ được thông báo trên trang chủ khi đã có danh sách các Bang hội vượt qua Vòng Loại.

Trang bị vật phẩm & các tính năng liên quan

 • Nhân sĩ có thể tự do giao dịch các vật phẩm và trang bị với các thành viên khác trong Đấu Trường.
 • Các trang sức chuyển sinh (Hằng Nga, Hậu Nghệ) sẽ bị xóa bỏ trong khi copy nhân vật vào Đấu trường. Nhân vật sẽ nhận lại các trang bị này (không hạn sử dụng) trong Đấu trường một lần duy nhất.
 • Vũ khí Sư môn sẽ bị xóa khi tiến hành lấy dữ liệu nhân vật.

Lịch thi đấu

Lịch trình Vòng Loại
Giai đoạnThời gianGhi chú
Đăng ký báo danh tham gia giải đấu 03/05 - 24h00 ngày 08/05/2019

Bang chủ các Bang hội đăng ký báo danh tham gia Vòng Loại tại Long Hổ Sứ.

Bắt đầu ủng hộ Bang hội 10/05 - 24h00 ngày 13/05/2019

Tất cả các nhân vật thỏa các điều kiện có thể sử dụng vật phẩm để bình chọn để ủng hộ Bang hội.

Vật phẩm sử dụng bao gồm: Xu Vật Phẩm, Vàng hoặc các vật phẩm khác (công bố chi tiết sau)

Công bố kết quả bình chọn

Thông báo tại trang chủ VLTK II

14/05/2019

Bổn Trang sẽ chọn 16 Bang hội, cụ thể: điểm bình chọn cao nhất và tối thiểu là 3.000

Mỗi máy chủ có thể có nhiều bang hội cùng tham gia Bang Hội Tinh Anh 21

Kết quả được công bố tại trang chủ.

Nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ 16/05 - 24h00 ngày 19/05/2019

Thời gian các thành viên tham gia giải đấu tiến hành báo danh nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ

Lấy dữ liệu nhân vật vào Đấu Trường Từ 06h00 - 24h00
ngày 21/05/2019

Lấy thông tin, dữ liệu tất cả nhân sĩ tham gia BHTA 21 vào đấu trường.

Kiểm tra nhân vật tại đấu trường 1 Từ 09h00 - 15h00
ngày 22/05/2019

Tất cả các nhân sĩ tham gia thi đấu BHTA 21 vào đấu trường 1 để kiểm tra nhân vật.

Trao Bang hội tại Đấu Trường 1 Từ 09h00 - 15h00
ngày 22/05/2019

Tiến hành trao bang cho các bang chủ các bang hội tham gia thi đấu BHTA 21.

Bốc thăm chia bảng 26/05/2019

Tiến hành bốc thăm chia bảng thi đấu mùa giải BHTA 21.

Vòng Chung Kết
 • Lịch thi đấu: dự kiến vào thứ 7 và Chủ Nhật từ ngày 01/06/2019 - 09/06/2019.
 • BTC sẽ cập nhật lịch thi đấu lên website ít nhất trước 02 ngày thi đấu.

Quy tắc xác định thắng thua

 • Chỉ thi đấu 1 trận duy nhất, không có lượt đi - lượt về (áp dụng cho cả Vòng Loại và Vòng Chung Kết của giải đấu).
 • Đội thắng 1 trận sẽ là đội chiến thắng chung cuộc.
Vòng Loại
 • Mỗi máy chủ có thể có nhiều Bang Hội tham gia Bang Hội Tinh Anh 21.
 • Kết thúc thời gian ủng hộ Bang hội hệ thống sẽ chọn ra 16 Bang hội có số điểm bình chọn cao nhất từ trên xuống (và có số điểm tích lũy từ 3.000 điểm trở lên) trên toàn máy chủ để tham gia Bốc Thăm Tham Dự Bang Hội Tinh Anh 21.
 • Trường hợp không đủ 16 Bang hội, BTC vẫn tiến hành giải đấu bình thường với những hình thức thi đấu và thể lệ phù hợp (thông báo tại Trang chủ VLTK II).
Vòng Chung Kết

Việc xác định thắng thua sẽ dựa trên kết quả thông báo của hệ thống, trường hợp sau trận đấu có kiện cáo, BTC sẽ căn cứ các ghi nhận của log hệ thống để xác định kết quả. Quyết định của BTC có giá trị cao nhất.

Đội ngũ GM (Game Master)

 • Danh sách GM do BTC công bố trên Trang chủ.
 • Hỗ trợ những thắc mắc của game thủ trong Đấu Trường liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, thủ tục, luật lệ thi đấu. Các vấn đề khác GM không được phép trao đổi với game thủ.
 • Các GM không thể gây ra hoặc nhận sát thương từ bất cứ phe nào trong trận chiến.
 • GM không ảnh hưởng tới bất kỳ chiêu thức nào của hai phe thi đấu.
 • GM có thể nhận ảnh hưởng từ các chiêu thức hỗ trợ của phe cùng bên.
 • Mọi phát ngôn của GM chỉ có tính chất tham khảo.
 • GM không làm ảnh hưởng tới số lượng thành viên tham gia thi đấu của hai đội.
 • Thành viên của các đội và đội trưởng buộc phải tuân theo các hướng dẫn của GM và sự điều động của GM trong trường hợp cần thiết.

Giải quyết khiếu nại và tranh chấp liên quan

 • Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, BTC chỉ hỗ trợ giải quyết khiếu nại nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Được thực hiện bởi chủ tài khoản là Bang chủ (hoặc người được chủ tài khoản là Bang chủ ủy quyền bằng văn bản) của Bang tham gia trận đấu bị khiếu kiện (danh sách đội trưởng căn cứ vào log đăng ký tham gia giải đấu).
 • Đơn khiếu nại bằng văn bản được gửi trực tiếp đến bộ phận Hỗ trợ  khách hàng của công ty VNG trong thời hạn 16h làm việc tính từ thời điểm kết thúc trận đấu bị khiếu nại thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng online của VNG.
 • Khiếu nại có liên quan trực tiếp đến trận đấu mà đội đó tham dự.
 • Các trường hợp khiếu nại không đáp ứng các điều kiện nói trên sẽ không được BTC hỗ trợ giải quyết.
 • Sau khi nhận được yêu cầu BTC sẽ giải quyết khiếu nại của Bang hội. Trong trường hợp khiếu nại phức tạp, thời hạn nói trên có thể được kéo dài theo quyết định của BTC.
 • Các quyết định đưa ra dựa theo ghi nhận của hệ thống và được đăng tải công khai trên Trang chủ để đảm bảo tính công bằng của giải đấu. Quyết định giải quyết của BTC là quyết định cuối cùng.
 • Các trường hợp mất điện, ngắt kết nối mạng của các đội tham chiến tại thời điểm đang diễn ra trận đấu do yếu tố khách quan, không liên quan đến nhà phát hành trò chơi, BTC sẽ không can thiệp và không giải quyết các khiếu nại.
 • Nếu xảy ra các sự cố khách quan nằm ngoài mong muốn của BTC dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu như: Sự cố đường truyền kết nối từ ISP đến VNG, các trục trặc về hệ thống cung cấp dịch vụ trò chơi, thiên tai, chiến tranh, BTC sẽ công bố trên Trang chủ của trò chơi và sẽ tổ chức thi đấu lại tại một thời điểm khác (sự cố mất đường truyền kết nối từ ISP đến VNG và các trục trặc về hệ thống cung cấp dịch vụ trò chơi sẽ được BTC xác định và thông báo lên trang chủ của trò chơi trước, trong hoặc sau trận đấu).
 • Lưu ý: Giờ làm việc được xác định là từ 08h30 đến 17h00 các ngày trong tuần trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định.

Các trường hợp xử phạt và mức phạt

 • Tận dụng lỗi game: Đội có bất kỳ thành viên nào lợi dụng lỗi game thì đội đó bị xử thua trận và thành viên đó bị loại khỏi giải đấu. Việc xác định hình thức lợi dụng lỗi game thông qua hình chụp kết hợp kiểm tra dữ liệu.
 • Hành vi hack, cheat: Đội nào có bất kỳ thành viên nào sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game thì đội đó bị xử thua trận và thành viên đó bị loại khỏi giải đấu. Việc xác việc sử dụng phần mềm thứ 3 thông qua hình chụp, log ghi nhận của hệ thống.
 • Đối với những hành vi thiếu văn hoá:
  • Đối với thành viên văng tục, xúc phạm nhân vật khác: Cấm thành viên đó tham gia thi đấu ngay tại thời điểm đó và 1 trận tiếp theo.
  • Xúc phạm GM và Ban tổ chức: Khoá tài khoản, cấm thi đấu vĩnh viễn. Trường hợp cả Bang hội phạm lỗi: Loại cả Bang hội ra khỏi giải đấu.
  • Trường hợp cả Bang hội phạm lỗi: Loại cả Bang hội ra khỏi giải đấu.
 • Bàn luận xúc phạm chính trị, tôn giáo, chia rẽ dân tộc: Cấm thi đấu giải đồng thời khoá tài khoản server ngoài 1 tuần để cảnh cáo.
 • Các trường hợp gian dối về thông tin cá nhân: Đội nào có thành viên làm giả giấy tờ, thông tin cá nhân để tham dự giải, BTC sẽ loại thành viên/ đội đó ra khỏi giải đấu.
 • Các trường hợp khác:
  • Các trường hợp mất điện, ngắt kết nối mạng và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến các Đội đang thi đấu đối với các trận đấu thi đấu trực tiếp tại phòng máy. Tùy vào tình hình thực tế, BTC sẽ đưa ra quyết định thắng/thua hoặc tổ chức lại trận đấu. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, các bên tuần thủ, chấp hành và không khiếu nại.
  • Đối với các trận đấu online, trường hợp mất điện, ngắt nối mạng hoặc yếu tố khách quan khác làm ảnh hưởng tới các đội đang thi đấu thì BTC không giải quyết khiếu nại, thắc mắc. Kết quả trận đấu được dựa vào log hệ thống hoặc giám sát GM.
  • Trong quá trình diễn ra giải đấu, nếu xảy ra sự cố lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC thì BTC có quyền đơn phương quyết định cho dừng giải đấu mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. BTC sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định và thông báo công khai trên website.

Phần thưởng

Hạng 1
 • 2 Bộ trang bị Vô Song Chiến Thần +0
 • 1 Bộ trang bị Uy Hổ Tướng Quân +0 (Không bao gồm vũ khí)
 • 1 cặp nhẫn Vô Cực – Minh Tinh
 • 84 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 84 Thiên Cang Lệnh
 • 5 bộ Kim xà 6 +13 ( tự chọn)
 • 10.000 Xu Võ Lâm 2 (mỗi thành viên)
 • 1 Siêu cúp hạng 1
Hạng 2
 • 1 Bộ trang bị Vô Song Chiến Thần +0
 • 1 Bộ trang bị Uy Hổ Tướng Quân +0 (Không bao gồm vũ khí)
 • 1 cặp nhẫn Thiên Địa – Nhật Nguyệt
 • 42 Thiên Cang Lệnh
 • 42 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 4 bộ Kim xà 6 +10 ( tự chọn)
 • 8.000 Xu Võ Lâm 2 (mỗi thành viên)
Hạng 3
 • 1 Bộ trang bị Thiên Hạ Vô Song +0
 • 1 cặp nhẫn Thiên Địa – Nhật Nguyệt
 • 3 bộ Kim xà 6 +0 ( tự chọn)
 • 5.000 Xu Võ Lâm 2 (mỗi thành viên)
Hạng khuyến khích (3 giải)
 • 3 bộ Kim xà 6 +0 ( tự chọn)
 • 8 Phục Sinh Đơn (đã luyện 100/100)
 • 2.000 Xu Võ Lâm 2 (mỗi thành viên)

Quy tắc trao thưởng

 • Các vật phẩm hỗ trợ cho giải đấu sẽ được GM trao trực tiếp cho các nhân vật và được công bố vào thời điểm ngay trước khi bắt đầu giải đấu.
 • Đối với phần thưởng Xu ingame: Trao thưởng trực tiếp vào tài khoản mỗi thành viên.
 • Thời gian dự kiến trao thưởng cả Vòng Loại và Vòng Chung Kết: Sau khi kết thúc giải đấu 2 tuần.
 • Danh mục phần thưởng sẽ được đăng tải công khai trên Trang chủ: volam2.zing.vn.
 • Trong quá trình trao thưởng vào tài khoản thành viên, nếu sự cố xảy ra, việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại việc này.