Cập Nhật Quan Trọng Chia Bảng Online BHTA 25

12-05-21

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Quá trình đăng ký tham gia Bang Hội Tinh Anh 25 vẫn diễn ra. Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid 19, mùa giải BHTA25 lần này, Ban Tổ Chức sẽ tiến hành sắp xếp bảng đấu theo hình thức online, không tổ chức bốc thăm offline như các mùa trước.

Lưu ý về việc sắp xếp bảng đấu online BHTA 25

 • Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid 19, BTC sẽ tiến hành sắp xếp online, không tổ chức bốc thăm offline như các mùa giải trước.
 • Việc sắp xếp các cặp thi đấu sẽ dựa vào tổng số điểm tích lũy ủng hộ Bang Hội Vòng Loại server mà BTC tiến hành sắp xếp các cặp đấu như sau:
 • Đối với Bang có điểm tích lũy cao nhất Vòng Loại Server sẽ được sắp xếp cặp đấu với Bang hội có điểm tích lũy thấp nhất, Bang Hội có điểm tích lũy cao thứ 2 sẽ được sắp xếp cặp đấu với Bang hội có điểm tích lũy thấp thứ 2…
 • Ví dụ:
  • Có 8 đội đăng tham gia vòng loại, tất cả các Bang đều có 3.000 điểm tích lũy Vòng Loại trở lên thì dựa trên điểm tích lũy các Bang sẽ sắp xếp điểm tích lũy từ cao xuống thấp theo thư tự như sau:
Điểm tích lũy Vòng LoạiXếp thứ tự
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 1 A
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 2 B
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 3 C
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 4 D
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 5 E
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 6 F
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 7 G
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 8 H
 • Khi đó sắp xếp cặp thi đấu sẽ như sau:
Sắp xếp cặp thi đấu
A vs H
B vs G
C vs F
D vs E
 • Nếu chỉ có 7 bang đăng ký tham gia vòng loại, tất cả các bàng đều có 2000 điểm tích lũy vòng loại trở lên thì dựa trên điểm tích lũy các bang sẽ sắp xếp điểm tích lũy từ cao xuống thấp theo thư tự như sau: Bang hội có điểm tích lũy cao nhất sẽ được ưu tiên thẳng vào vòng tiếp theo, 6 đội còn lại sẽ được xắp xếp thi đấu theo thứ tự như sau:
Điểm tích lũy Vòng LoạiXếp thứ tự
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 1 A
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 2 B
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 3 C
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 4 D
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 5 E
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 6 F
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 7 G
 • Khi đó sắp xếp cặp thi đấu sẽ như sau:
Sắp xếp cặp thi đấu
A vào thẳng vòng kế tiếp
B vs G
C vs F
D vs E
 • Tùy vào tình hình số lượng BTC sẽ linh động tiến hành sắp xếp lịch thi đấu vòng chung kết dựa theo điểm tích Lũy cống hiến vòng loại bang hội.
 • Ví dụ: Nếu chỉ có 9 bang tham gia vòng loại sẽ có thay đổi thể thức thi đấu sang vòng tròn tính điểm: Dựa vào điểm tích lũy vòng loại sẽ tiến hành sắp xếp 3 bảng như sau:
Bảng ABảng BBảng C
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 1 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 2 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 3
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 5 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 6 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 4
Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 9 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 8 Bang hội có điểm tích lũy cao thứ 7
 • BTC có quyền sắp xếp thay đổi lịch thi đấu, vòng đấu phù hợp với số lượng Bang Hội đăng ký tham gia giải đấu BHTA 25, Quyết định BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
 • Các Bang chủ nhớ theo dõi LỊCH THI ĐẤU để kịp thời giúp Bang Hội chuẩn bị cho BHTA25 tốt nhất.