Trang chủ

Clip
Về trang đầu

Cập Nhật Khác

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ngoài những tính năng và hệ phái mới, phiên bản mới Nhậm Kiếm Tranh Hùng cũng sẽ có những cập nhật liên quan về các tính năng hiện tại. Chi tiết như sau:

Thời gian cập nhật

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.

Luyện Linh Kiếm Côn Lôn Kiếm Tôn

 • Khi gia nhập hệ phái Côn Lôn Kiếm Tôn người chơi sẽ nhận được 2 vật phẩm Linh Kiếm và Lò Luyện Kiếm.
 • Đồng thời, đệ tử Côn Lôn Kiếm Tôn còn nhận miễn phí 200 Thiết Tinh cấp 1 và 100 Thiết Tinh cấp 2 tại NPC Vân Hi Hòa (201/201) Côn Lôn Phái.

 • Để nâng cấp Linh Kiếm người chơi nhấp phải vào Lò Luyện Kiếm sau đó đưa Linh Kiếm vào giao diện nâng cấp.
 • Khi nâng cấp Linh Kiếm sẽ tiêu hao Thiết Tinh cấp 1, Thiết Tinh cấp 2, Thiết Tinh cấp 3 và Thiết Tinh cấp 4 tùy theo cấp của Linh Kiếm.

 • Khi nâng cấp Linh Kiếm từ cấp 98 lên 99 người chơi cần tiêu hao vật phẩm Võ Hồn Chi Huyết. Võ Hồn Chi Huyết có thể mua tại NPC Mã Bất Dung tại Côn Lôn.

 • Lưu ý: Cấp Linh Kiếm phụ thuộc vào cấp trùng sinh của nhân vật, để nâng cấp Linh Kiếm lên cấp 99 cần nhân vật đạt được cảnh giới Tứ Linh Phục Sinh 4 (Chuyển Sinh 9).
 • Nâng cấp Linh Kiếm sẽ giúp tăng sát thương của Linh Kiếm.

Cập nhật khác

 • Tăng sát thương skill Vô ảnh cước của phái Thiếu Lâm Võ Tăng lên 10%.
 • Tối ưu hóa hệ thống cùng phiên bản mới.
 • Bổ sung nội dung Tiến Cấp Mật Tịch cho 2 hệ phái mới là Côn Lôn Kiếm Tôn và Đường Môn Nhậm Hiệp.