Trang chủ

Clip
Về trang đầu

Máy Chủ Mới

Trên hành trình khám phá vùng đất mới Chiến Hổ, quý nhân sĩ có thể tham gia các hoạt động đua Top hấp dẫn để dễ dàng nhận thưởng những vật phẩm, trang bị huyền thoại cực khủng như Trang Bị Ẩm Huyết, Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3, Thanh Long Tướng - Soái... Đặc biệt còn có phần thưởng hỗ trợ riêng cho 2 phái mới Côn Lôn Kiếm Tôn và Đường Môn Nhậm Hiệp:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian:
  • Đua Top máy chủ: Từ 10h00 ngày 13/07 - 23h59 ngày 13/09/2018. Hoạt động đua Top máy chủ có thể kết thúc sớm nếu đã trao hết phần thưởng.
  • Đăng ký Đua Top Bang hội: Từ ngày 13/07/2018.
  • Đua Top Bang hội: Từ ngày 13/07 - 23h59 ngày 13/09/2018.
  • Trao thưởng đua Top Bang hội: Từ 00h00 - 23h59 ngày 15/09/2018.
 • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân sĩ hành tẩu tại máy chủ Chiến Hổ.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chiến Hổ
(Biện Kinh - 176/178)
 • Thưởng thăng cấp cho tất cả nhân vật.
 • Thưởng thăng cấp dành cho 2 hệ phái mới Côn Lôn Kiếm Tôn và Đường Môn Nhậm Hiệp.
 • Phát thưởng 3 nhân sĩ Chuyển Sinh 9 cấp 90 đầu tiên.
 • Phát thưởng 1 nhân sĩ đạt 5.600.000 điểm công trạng đầu tiên.
 • Phát thưởng 2 nhân sĩ mỗi phe đạt 4.200.000 điểm công trạng trở lên.
 • Phát thưởng Top 1 mỗi hệ phái.
 • Đăng ký và tham gia đua Top Bang hội.
 • Xem điểm cống hiến của các Bang hội.
 • Xem danh sách Bang hội đăng ký tham gia đua Top.
 • Phát thưởng Top 03 Bang hội có điểm cống hiến cao nhất.

Phần thưởng thăng cấp cho tất cả nhân vật

Khi nhân vật đạt được các cấp độ và điều kiện nhất định sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn từ NPC Chiến Hổ. Chi tiết như sau:

Điều kiệnPhần thưởng nhận được
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 5 cấp 90 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 1 bộ Kim Xà Âm Chế.
 • 500 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
 • 1 bộ Yếu Quyết theo hệ phái (không bao gồm các Yếu Quyết cao cấp)
 • 1 bộ Văn Sức Khắc Bản Vỡ cấp 1 (gồm có đầu, áo, quần, nhẫn và ngọc bội)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 6 cấp 95 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 80.000 điểm chân khí.
 • 1 Hòa Thị Bích (7 ngày).
 • 100 Cổ Linh Thạch.
 • 100 Cổ Linh Ngọc.
 • 1 bộ Kim Xà 4 +7 tự chọn.
 • 1.000 Ma Tinh.
 • 800 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
 • 16 Đá Quý cấp 3 (mỗi loại 4 viên).
 • 4 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 1 viên).
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 6 cấp 99 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Tiêu hao 1.000 Xu Vật Phẩm.
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 2 Hòa Thị Bích (7 ngày).
 • 200 Cổ Linh Thạch.
 • 200 Cổ Linh Ngọc.
 • 16 Đá Quý cấp 3 (mỗi loại 4 viên).
 • 12 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 3 viên).
 • 4 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 1 viên).
 • 1.500 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 20 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 16 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6.
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 7 cấp 92 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 1 Phục Sinh Đơn 100/100 (khóa).
 • 1 Trứng Bá Ngạc.
 • 1 Mật Tịch Siêu Cấp 20% theo hệ phái.
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 20 Hồi Tiên Đơn (khóa).
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 7 cấp 95 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 200 Cổ Linh Thạch.
 • 200 Cổ Linh Ngọc.
 • 16 Đá Quý cấp 3 (mỗi loại 4 viên).
 • 12 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 3 viên).
 • 4 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 1 viên).
 • 1.500 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 150 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 16 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6.
 • 30 Hồi Tiên Đơn (khóa).
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 7 cấp 97 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 3.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 300 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 1 Phục Sinh Đơn 100/100 (khóa).
 • 1 Mật Tịch Siêu Cấp 20% theo hệ phái.
 • 40 Hồi Tiên Đơn (khóa).
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 8 cấp 92 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 16 Đá Quý cấp 3 (mỗi loại 4 viên).
 • 16 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 4 viên).
 • 8 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 2 viên).
 • 4 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên).
 • 50 Hồi Tiên Đơn (khóa).
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 8 cấp 96 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 1 Hắc Bạch Kỳ (khóa).
 • Sử dụng Hắc Bạch Kỳ sẽ nhận được 1 Bạn Đồng Hành cấp 6 tư chất 75.
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 9 cấp 92 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Nhận thưởng cần tiêu hao 15 Thiên Môn Kim Lệnh, 15 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 bộ Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 thuộc tính tự chọn (khóa), cụ thể gồm có 5 món như sau:
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 3 (đầu)
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 3 (áo)
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 3 (quần)
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 3 (nhẫn)
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 3 (ngọc bội)

Lưu ý:

 • Nhân vật phải Đả Thông Kinh Mạch mới có thể nhận điểm chân khí.
 • Đối với phần thưởng Chuyển Sinh 6 cấp 95, Chuyển Sinh 6 cấp 99, Chuyển Sinh 7 cấp 92, Chuyển Sinh 7 cấp 95, Chuyển Sinh 7 cấp 97, Chuyển Sinh 8 cấp 92, Chuyển Sinh 8 cấp 96, Chuyển Sinh 9 cấp 90, Chuyển Sinh 9 cấp 92 nhân vật cấp cao hơn vẫn có thể nhận thưởng bình thường.

Phần thưởng dành cho 2 hệ phái mới

Nhân vật phái Côn Lôn Kiếm Tôn và Đường Môn Nhậm Hiệp khi đạt các cấp độ nhất định sẽ có thể đến NPC Chiến Hổ để được nhận các phần quà hấp dẫn. Chi tiết như sau:

Điều kiện cấpPhần thưởng nhận được
 • Chuyển Sinh 5 cấp 94
 • 20.000 điểm chân khí
 • 16 Đá Quý cấp 2 (mỗi loại 4 viên)
 • 1 mật tịch cao cấp 70
 • 1 bộ Yếu Quyết theo hệ phái (không bao gồm Yếu Quyết cao cấp)
 • Chuyển Sinh 6 cấp 94
 • 40.000 điểm chân khí
 • 16 Đá Quý cấp 3 (mỗi loại 4 viên)
 • 100 Cổ Linh Thạch
 • 100 Cổ Linh Ngọc
 • 2.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
 • 50 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa)
 • Chuyển Sinh 6 cấp 99
 • 60.000 điểm chân khí
 • 200 Cổ Linh Thạch
 • 200 Cổ Linh Ngọc
 • 1 Thiên Cang Lệnh (khóa)
 • 16 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6
 • Chuyển Sinh 7 cấp 94
 • 2 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ
 • 16 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 4 viên)
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh (khóa)
 • Chuyển Sinh 8 cấp 94
 • 1 Phục Sinh Đơn (100/100 - khóa)
 • 1 Trứng Bá Ngạc
 • 1 mật tịch siêu cấp 20% theo hệ phái
 • 30 Hồi Tiên Đơn (khóa)

Lưu ý: Tất cả các nhân vật thuộc hệ phái Côn Lôn Kiếm Tôn và Đường Môn Nhậm Hiệp có đẳng cấp chuyển sinh và cấp độ cao hơn điều kiện thì vẫn nhận được phần thưởng bình thường.

Top 1 Nhân vật đạt 5.600.000 điểm công trạng đầu tiên

Điều kiện nhận thưởngPhần thưởng
 • Nhân vật đạt Chuyển Sinh 8 cấp 95.
 • 5.600.000 điểm công trạng trở lên.
 • Đạt quân hàm Nguyên Soái.
 • Tiêu hao 13.000 Xu Vật Phẩm.
 • 1 bộ Thanh Long Nguyên Soái +0.
 • 1 Trứng Bổn Điểu.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4.
 • 16 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 5.
 • Nhận thưởng thành công sẽ tiêu hao 13.000 Xu Vật Phẩm trong hành trang.
 • Phần thưởng bộ trang bị Thanh Long không kèm theo vũ khí.
 • Trang bị Thanh Long nhận được có thuộc tính theo phe, kiểu hình và hệ phái người nhận.
 • Đá Quý nhận được là ngẫu nhiên loại.

Top 2 nhân vật đạt 4.200.000 điểm công trạng trở lên mỗi phe

Điều kiện nhận thưởng:

 • Nhân vật Chuyển Sinh 8 cấp 95 trở lên.
 • Công trạng từ 4.200.000 trở lên.
 • Đạt quân hàm Tướng Quân.
 • Có 9.000 Xu Vật Phẩm.

Phần thưởng Top 2 dành cho mỗi phe Tống - Liêu:

HạngPhần thưởng
Hạng 1 Tống
 • 1 bộ Thanh Long Tướng Quân.
 • 1 Trứng Thần Bí Tây Vực.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4.
 • 08 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 5.
Hạng 2 Tống
 • 1 bộ Thanh Long Tướng Quân.
 • 1 Trứng Thần Bí Tây Vực.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4.
 • 08 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 5.
Hạng 1 Liêu
 • 1 bộ Thanh Long Tướng Quân.
 • 1 Trứng Thần Bí Tây Vực.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4.
 • 08 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 5.
Hạng 2 Liêu
 • 1 bộ Thanh Long Tướng Quân.
 • 1 Trứng Thần Bí Tây Vực.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3.
 • 32 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4.
 • 08 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 5.

Lưu ý

 • Tổng cộng sẽ có 4 phần thưởng chia đều cho Top 2 mỗi phe, 2 phần thưởng phe Tống và 2 phần thưởng phe Liêu.
 • Nhận thưởng thành công sẽ tiêu hao 9.000 Xu Vật Phẩm trong hành trang.
 • Các phần thưởng trang bị Thanh Long Tướng Quân/Nguyên Soái đều theo hệ phái, kiểu hình nhân vật và theo phe.
 • Bộ trang bị Nguyên Soái gồm: Nón, Áo, Quần và 04 loại Ngọc Bội.
 • Bộ trang bị Tướng Quân gồm: Nón, Áo, Quần và 03 loại Ngọc Bội.
 • Phần thưởng trang bị Tướng/Soái không kèm theo vũ khí.
 • 02 loại trang bị trên đều không thể giao dịch.
 • Phải có đủ ô trống trong hành trang mới có thể nhận thưởng:
  • Nguyên Soái: 25 ô hành trang.
  • Tướng Quân: 20 ô hành trang.
 • Giữa 2 mốc đua Top công trạng 5.600.000 và 4.200.000, nhân sĩ chỉ được chọn duy nhất 01 mốc để nhận thưởng. Ví dụ: Nhân sĩ đã nhận thưởng mốc công trạng 4.200.000 sẽ không thể nhận thưởng mốc 5.600.000 và ngược lại.
 • Khi nhận các phần thưởng được phép chọn lựa, nhân sĩ vui lòng chọn ngay.
 • Nếu bảng nhận thưởng bị tắt khi chưa lựa chọn thì các phần thưởng đó sẽ biến mất.

Top 1 mỗi hệ phái

Điều kiện nhận thưởngPhần thưởng
 • Nhân vật đạt Chuyển Sinh 8 cấp 95.
 • 50.000 điểm danh vọng.
 • 50.000 điểm sư môn.
 • 2.800.000 điểm công trạng.
 • Tiêu hao 10.000 Xu Vật Phẩm.
 • 02 Mật Tịch siêu cấp 70 theo hệ phái.
 • 1 Trang bị Ẩm Huyết Nón (khóa).
 • 1 Trang bị Ẩm Huyết Áo (khóa).
 • 1 Trang bị Ẩm Huyết Quần (khóa).
 • Lệnh Bài Vô Hạ Hào Hiệp Vũ Khí (khóa).
 • Phục Sinh Đơn 100/100.
 • Bộ Kim Xà cấp 4 +15.
 • 2 Ngọc Diệu Dương 8%.
 • 1 Thú Cưỡi Bạch Hổ Bảo Bảo.
 • 32 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 8 viên).
 • 16 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 4 viên).
 • 12 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 3 viên).
 • Phần thưởng Mật Tịch Siêu Cấp sẽ theo hệ phái nhân vật.
 • Hành trang phải trống ít nhất 30 ô mới có thể nhận thưởng.
 • Trang bị Ẩm Huyết, Lệnh Bài Vô Hạ Hào Hiệp, ngọc Diệu Dương, Bạch Hổ, Đá Quý không thể giao dịch.
 • Mật Tịch Siêu Cấp, Kim Xà cấp 4, Phục Sinh Đơn có thể giao dịch.

Võ Lâm 2
Ảnh minh họa trang bị Ẩm Huyết

Top 3 Nhân vật Chuyển Sinh 9 cấp 90 đầu tiên

Mỗi nhân vật sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 • 5 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 2 Mật Tịch Siêu Cấp theo hệ phái.
 • 300 Đồng Tế Chi Nguyện.
 • 4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng.

Phần thưởng đua Top Bang hội

Nhân sĩ đến đối thoại với NPC Chiến Hổ để tham gia đua Top Bang hội. Nhân sĩ có thể đóng góp điểm cống hiến cho Bang hội theo những công thức sau đây:

 • 1 điểm cống hiến tiêu hao: 1.000.000 kinh nghiệm + 1 Xu Vật Phẩm.
 • 10 điểm cống hiến tiêu hao: 10.000.000 kinh nghiệm + 10 Xu Vật Phẩm.
 • 100 điểm cống hiến tiêu hao: 100.000.000 kinh nghiệm + 100 Xu Vật Phẩm.
 • Lưu ý:
  • Nhân vật đẳng cấp 90 trở lên và đã học hết chiêu 55 mới có thể tham gia đóng góp.
  • Một nhân vật chỉ có thể đóng góp tối đa 100 điểm/ngày.

Các Bang hội có số điểm cống hiến trên 150.000 và cao nhất, nhì, ba của máy chủ Chiến Hổ tính đến 23h59 ngày 13/09/2018 sẽ nhận được những phần thưởng như sau:

TopDành cho Bang chủDành cho thành viên Bang hội
1
 • 01 bộ trang bị Thanh Long Tướng Quân +0 .
 • 07 Mật Tịch Siêu Cấp 20% (ngẫu nhiên hệ phái).
 • 04 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên).
 • Thú cưỡi Báo Đen Bảo Bảo (khóa, hạn dùng vĩnh viễn).
 • 1.200 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 120 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 200 Thiết Tinh cấp 4 (khóa).
 • 16 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 4 viên).
 • Thú cưỡi Hỏa Hồ (khóa, vĩnh viễn).
2
 • 01 bộ trang bị Hỏa Phụng Tướng Quân +13.
 • 04 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên).
 • 05 Mật Tịch siêu cấp 20% (ngẫu nhiên hệ phái).
 • Thú cưỡi Chiến Hổ (khóa, hạn dùng vĩnh viễn).
 • 800 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 80 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 150 Thiết Tinh cấp 4 (khóa).
 • 8 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 2 viên).
 • Thú cưỡi Hỏa Hồ (khóa, vĩnh viễn).
3
 • 01 bộ trang bị Hỏa Phụng Tướng Quân +0.
 • 04 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên).
 • Thú cưỡi Chiến Hổ (khóa, hạn dùng vĩnh viễn).
 • 600 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 60 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 100 Thiết Tinh cấp 4 (khóa).
 • 4 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 1 viên).
 • Thú cưỡi Hỏa Hồ (khóa, vĩnh viễn).

Lưu ý

 • Các Bang hội có điểm cống hiến từ 150.000 điểm trở lên mới có thể nhận thưởng.
 • Phần thưởng Đua Top Bang Hội chỉ nhận 01 lần duy nhất.
 • Các thành viên trong Bang nhận thưởng phải có đẳng cấp trên cấp 90 và trên Chuyển Sinh 6 (ví dụ Chuyển Sinh 7 nhưng cấp nhỏ hơn 90 cũng không thể nhận thưởng) đã gia nhập môn phái và thời gian gia nhập Bang 02 ngày trở lên.
 • Bang chủ tại vị ít nhất 07 ngày mới có thể nhận thưởng.
 • Thời gian nhận thưởng Top Bang Hội: Từ 00h00 - 23h59 ngày 15/09/2018.
 • Mỗi Bang hội chỉ nhận được 01 trong 03 phần thưởng.
 • Phần thưởng cho các thành viên trong Bang hội chỉ nhận được 1 lần.
 • Phần thưởng bộ trang bị Thanh Long Tướng, Hỏa Phụng Tướng gồm Nón, Áo, Quần và 03 loại Ngọc Bội, không bao gồm vũ khí.
 • Ví dụ: Nhân sĩ trong Bang hạng 1, sau đó rời Bang và vào Bang hạng 2 vẫn không thể nhận được phần thưởng hạng 2.

Lịch trình

Thời gian Ghi chú
10h00
13/07/2018
 • Ra mắt máy chủ mới Chiến Hổ.
 • Bắt đầu hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng.
 • Cho phép lập Bang hội.
 • Cho phép kết hôn.
 • Mở tính năng Thần Tài Bảo Rương.
13/09/2018
 • Cho phép chuyển đổi điểm công trạng.
 • Mở tính năng Bảo Lưu Công Trạng (Triệu Phổ).
 • Cho phép chuyển đổi quốc tịch.
14/09/2018
 • Đăng ký chuyển server từ Chiến Hổ ra máy chủ khác.
16/11/2018
 • Đăng ký chuyển server từ máy chủ khác về Chiến Hổ.