Trang chủ

Clip
Về trang đầu

Môn Phái Mới

CấpChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhân Kiếm Hợp Nhất

Võ công sơ cấp, khi tấn công thường, Linh Kiếm sẽ hợp sức công kích

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Luyện Kiếm-Sí Hàn

Võ công sơ cấp, vũ khí và Linh Kiếm sẽ được ban sức mạnh của băng và lửa

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Côn Hư Kiếm Quyết

Tâm pháp nhập môn, tăng tỷ lệ chính xác, giảm khả năng bị trúng thương

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tàn Vân Kiếm Canh

Võ công sơ cấp, cùng Linh Kiếm tấn công liên tục kẻ địch theo nhiều thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Triệu Hồi Linh Kiếm

Võ công sơ cấp, triệu hồi Linh Kiếm đang ở xa về cạnh bên mình
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Luyện Kiếm-Thiên Minh

Võ công trung cấp, vũ khí và Linh Kiếm được ban sức mạnh của ánh sáng và bóng tối

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kiếm Ý Phản Xạ

Võ công trung cấp, phản đòn một phần và kháng các trạng thái bất lợi phải chịu

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đoạn Thủy Kiếm Canh

Võ công trung cấp, tấn công theo hình chữ thập với sát thương dọc và ngang
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Luyện Kiếm-Phong Cận

Võ công cao cấp, vũ khí và Linh Kiếm được ban sức mạnh của sinh và tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bạo Lôi Kiếm Canh

Võ công cao cấp, cùng Linh Kiếm tấn công cực mạnh và liên tục theo nhiều thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hồi Phong Kiếm Canh

Võ công cao cấp, phóng Linh Kiếm tạo thành luồng gió lốc tấn công kẻ địch

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kiếm Thủ Không Minh

Võ công cao cấp, Linh Kiếm bảo vệ bản thân và đồng đội, giảm sát thương phải chịu
Trấn Phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vạn Kiếm Hóa Vũ Trận

Võ công trấn phái mạnh mẽ, kiếm ý như mưa bay về phía kẻ địch, sát thương cực lớn

Hình ảnhTên Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Luyện Kiếm-Thiên Minh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Luyện Kiếm-Phong Cận
Võ Lâm Truyền Kỳ II Luyện Kiếm-Sí Hàn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Linh Kiếm Triệu Hồi
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bạo Lôi Kiếm Canh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đoạn Thủy Kiếm Canh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tàn Vân Kiếm Canh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hồi Phong Kiếm Canh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kiếm Thủ Không Minh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kiếm Ý Phản Xạ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Nhân Kiếm Hợp Nhất