Trang chủ

Clip
Về trang đầu

Văn Sức cấp 3

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Văn Sức - Loại trang bị ngũ hành độc đáo từ khi ra mắt đến nay đã mang lại cho bao anh hùng nghĩa sĩ nguồn sức mạnh kỳ diệu, giúp các thách thức trên giang hồ trở nên dễ chịu hơn và các trận chiến tranh tài cũng từ đó trở nên hấp dẫn, kịch tính.

Nay, sơn hà xã tắc đang lâm nguy, 2 hệ phái mới cũng bất ngờ xuất hiện, trang bị Văn Sức cũng cần phải được nâng cấp để thích ứng với thời đại mới. Bổn Trang xin giới thiệu đến quý nhân sĩ trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 sẽ ra mắt từ phiên bản lần này.

Thời gian cập nhật

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.

Giới thiệu Văn Sức cấp 3

 • Trang bị Văn Sức cấp 3 chỉ có Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3.
 • Nguồn gốc: Nâng cấp từ NPC Hoa Thánh Lạc Phi.
 • Mở Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 sẽ nhận được trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3có thể tùy chọn thuộc tính.
 • Một số hình ảnh trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3.

Cách nâng cấp Văn Sức cấp 3

NPC Liên quan
Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Đại Sứ Hoạt Động

 • Vị trí: Thành Đô (223/222).
 • Bổ sung dòng chọn nâng cấp:
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (đầu).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (áo).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (quần).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (nhẫn).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (bội).
Công thức nâng cấp
Nguyên liệuThành phẩm
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (đầu)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (đầu)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (đầu)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (áo)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (áo)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (áo)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (quần)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (quần)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (quần)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (nhẫn)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (nhẫn)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (nhẫn)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (bội)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (bội)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (bội)

Lưu Ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp thành công nhận được trang bị Khắc Bản Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3: Đầu, áo, quần, Nhẫn và Ngọc Bội đều có thể giao dịch.
 • Khắc Bản Văn Sức Cấp hoàn mỹ 3 là khóa nhưng khi mở Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 nhận được sẽ có thể giao dịch.
 • Sử dụng Khắc Bản Văn Sức Cấp hoàn mỹ 3 có thể lựa chọn được thuộc tính mong muốn khi nhận Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3.
 • Trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 có thể cường hóa bình thường như Văn Sức cấp 1 và cấp 2 tại NPC Thi Công Xảo Thủ Lưu Thi Anh ở Võ Lâm Minh.