Cân Bằng Môn Phái

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm cân bằng các môn phái trên giang hồ hiện tại, giúp sở trường của các phái được phát huy tốt hơn, kể từ bản cập nhật Giang Hồ Phân Tranh tháng 11/2018, thập đại môn phái võ lâm sẽ được điều chỉnh cân bằng hệ thống chiêu thức kỹ năng. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 15/11/2018.
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh kỹ năng một số hệ phái như bảng dưới.
Tên Môn PháiTên Kỹ NăngNội Dung Điều Chỉnh
Thiếu Lâm Tục Gia Phong Ma Côn Pháp

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%, có 20% khiến kẻ địch định thân 1 giây

Đạt Ma Vũ Kinh

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%

Thiếu Lâm Võ Tăng Vô Ảnh Cước

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 5%

Đại Tu Di Chưởng

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%

Đường Môn
Nhậm Hiệp
Linh Lung Thích

Tỷ lệ xuất hiện Linh Lung Thích tầng 2 giảm 2/3 so với hiện tại.

Cái Bang Tịnh Y Túy Quyền

Giãn cách xuất chiêu 12 giây giảm xuống còn 8 giây, Tăng phạm vi đánh trúng địch của Túy Quyền

Bá Vương Quyền

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%

Lục Hợp Quyền Pháp

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%,

Yếu quyết Cái Bang Chưởng Pháp

Bá Vương Quyền, Lục Hợp Quyền, Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ: phạm vi thi triển tối đa từ 50% tăng lên 80%

Yếu Quyết
Thiên Cân Hạp

Tăng thành 40% tỷ lệ (trước đây là 30%) trong 4 giây khi bị tấn công miễn dịch đánh ngã, choáng, hỗn loạn, ngủ mê.

Cái Bang Ô Y Đả Cẩu Bổng Pháp

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%

Khu Xà Côn

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%

Yếu quyết cao cấp: Định - Cái Bang Côn Pháp

Yếu quyết cao cấp: Định-Cái Bang Côn Pháp - Tỷ lệ choáng 2 giây từ 5% tăng lên 10% khi dùng Khu Xà Côn Pháp và Đả Cẩu Bổng Pháp

Võ Đang Đạo Gia Bát Quái Kiếm Khí

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%

Tích Dương Kiếm Khí

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%, Tầng 2: Trường Hồng quá: Tăng mỗi giây gây 1000 lên thành 3000 sát thương trong 5 giây

Võ Đang Tục Gia Thiếu Dương Quyết

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%

Thượng Phong
Vô Cực Công

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%

Dương Gia
Thương Kỵ
Dương Gia
Bôn Lang Thương

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%,  giảm thời gian giãn cách chiêu từ 6 giây còn 4 giây

Dương Gia
Thiên Hoành Thương

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%,  giảm thời gian giãn cách chiêu từ 10 giây còn 8 giây

Bích Nguyệt
Phi Tinh Thương

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%,  giảm thời gian giãn cách chiêu từ 30 giây còn 24 giây

Dương Gia
Đảo Hải Thương

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%,  giảm thời gian giãn cách chiêu từ 15 giây còn 12 giây

Dương Gia
Phá Phong Thương

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%

Vô Song Trấn Quân Phi Long Thương

Tăng Thời gian giãn cách xuất chiêu từ 120 giây lên 140 giây

Dương Gia
Anh Hùng Khí
 

Điều chỉnh 25 điểm gân cốt tăng 1% hỗ trợ Anh Hùng Khí

Ngũ Độc Tà Hiệp -

Các loại thi của Ngũ Độc Tà Hiệp kế thừa hoàn toàn các thuộc tính của chủ nhân: bạo kích, phòng thủ bạo kích, vô cụ, phá địch, tấn công ngũ hành và phòng thủ ngũ hành

-

Thi phù sẽ không mất hiệu quả phản đòn khi bị Ngũ Linh Tán Nguyên của Minh Giáo Trận Binh đánh vào

Côn Lôn Thiên Sư Thiên Lôi Phù

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%

Ngũ Lôi
Chính Pháp Phù

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%, giảm thời gian giãn cách chiêu từ 60 giây còn 55 giây

Cuồng Lôi Phù

Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%

Minh Giáo Trận Binh Ngũ Linh Tán Nguyên

Giá trị sát thương Kỹ Năng giảm 15%

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm bắt thông tin quý giá. Nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc trên con đường hành tẩu giang hồ, nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.