Về trang đầu

Cân Bằng Môn Phái

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm cân bằng các môn phái trên giang hồ hiện tại, giúp sở trường của các phái được phát huy tốt hơn, kể từ bản cập nhật Hào Khí Tranh Hùng tháng 11/2019, thập đại môn phái võ lâm sẽ được điều chỉnh cân bằng hệ thống chiêu thức kỹ năng. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 07/11/2019.
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh kỹ năng một số hệ phái như bảng dưới.
Tên Môn PháiTên Kỹ NăngNội Dung Điều Chỉnh
Thiếu Lâm Tục Gia Trảm Ma Đao Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Phong Ma Côn Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Vô Thường Côn Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cái Bang Tịnh Y Túy Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Bá Vương Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Lục Hợp Quyền Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Có tỷ lệ 15% khiến đối phương bị choáng trong 1 giây: tăng thành 30% khiến đối phương bị choáng trong 2 giây.

Lên tầng: Hoành Tảo Lục Hợp: Có tỷ lệ 30% khiến đối phương bị choáng trong 1 giây: tăng thành 40% khiến đối phương bị choáng trong 2 giây.
Vô Song Hỗn Động Trấn Nhạc Trưởng Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Cái Bang Ô Y Yếu Quyết cao cấp: Định Cái Bang côn pháp Khi dùng khu xà côn pháp và đả cẩu bổng pháp tấn công giảm sẽ có 10% khiến đối địch bị choáng 2 giây. Bây giờ giảm còn 5% khiến đối địch bị choáng 2 giây.
Thâu Long Chuyển Phụng Học lén võ công đối phương: chỉ có thể học tối đa 4 skill cùng một lúc
Giãn cách xuất chiêu 10 giây, tăng thêm 10 giây lên thành 20 giây
Võ Đang Đạo Gia Bát Quái Kiếm Khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Thái Ất Tam Thanh Kiếm Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Tích Dương Kiếm Khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Võ Đang Tục Gia Thiếu Dương Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Dương Gia Thương Kỵ Dương Gia Bôn Lang Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Giãn cách xuất chiêu 4 giây, giảm 1 giây xuống còn 3 giây
Dương Gia Thiên Hoành Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Bích Nguyệt Phi Tinh Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Dương Gia Đảo Hải Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Phá Phong Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Thúy Yên Linh Nữ Bách Hoa Tâm Kinh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Lạc Hoa Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Côn Lôn Thiên Sư Ngũ Lôi Chính Pháp Phù Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Giãn cách xuất chiêu 55 giây, giảm 5 giây xuống còn 50 giây
Cuồng Lôi Phù Giãn cách xuất chiêu 5 giây, giảm 1 giây xuống còn 4 giây
Côn Lôn Kiếm Tôn Hồi Phong Kiếm Canh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Minh giáo Thánh Chiến Dương Viêm Bạo Giãn cách xuất chiêu 60 giây, giảm 5 giây xuống còn 55 giây
Chích Phong Tuyền Giãn cách xuất chiêu 20 giây, giảm 5 giây xuống còn 15 giây
Thiên Kiếp Phần Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 4 lần (400%)
Vô Song Hồi Phong Trảm Nhật Côn Giãn cách xuất chiêu 90 giây, giảm 5 giây xuống còn 85 giây
Minh giáo Huyết Nhân Hàn Huyết ấn Giãn cách xuất chiêu 30 giây, giảm 5 giây xuống còn 25 giây
Thí cảnh trảo Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Hủ thương ấn Giãn cách xuất chiêu 180 giây, giảm 20 giây xuống còn 160 giây
Truy hồn ấn Giãn cách xuất chiêu 90 giây, giảm 10 giây xuống còn 80 giây
Đoạn cốt trảo Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm bắt thông tin quý giá. Nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc trên con đường hành tẩu giang hồ, nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.