Về trang đầu

Hóa Cảnh 9, 10, 11

Từ 01-11-22

Từ bản cập nhật mới Huyết Mạch Thần Thông Kinh Nghiệm Hóa Cảnh sẽ chính thức mở tầng 9, 10, 11 giúp các cao thủ giang hồ có thể chuyển hóa lượng kinh nghiệm của bản thân trở thành nguồn sức mạnh vô song, xưng bá Võ Lâm.

Thời gian và điều kiện kích hoạt tính năng

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 10/11/2022.
 • Điều kiện kích hoạt tính năng:
  • Nhân vật đã kích hoạt hóa cảnh tầng 9.
  • Mỗi tầng hóa cảnh sẽ yêu cầu tiêu hao số Linh Phách Đơn và Hồi Tiên Đơn nhất định.
  • Hóa cảnh tần 9, 10, 11: Thời gian giãn cách mở kích hoạt 1 mạch hóa cảnh là 4 ngày. Thời gian tính bắt đầu từ ngày 10/11/2022.

Cấp hóa cảnh, tầng tinh tú và tác dụng

 • Số cấp hóa cảnh: 11 cấp hóa cảnh
 • Số tầng tinh tú: 3 tầng
 • Số kinh mạch hóa cảnh: 10 kinh mạch
 • Tác dụng khi tăng 10 kinh mạch:
Cấp kinh mạch Tên kinh mạch Tác dụng tăng kinh mạch
1 Tù Ngưu Tăng sinh lực 3000
2 Nhai Xế Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng 50 điểm
3 Trào Phong Tăng vô cụ 25 điểm
4 Bồ Lao Tấn công ngũ hành Mộc tăng 8 điểm, phòng thủ ngũ hành Kim tăng 8 điểm
5 Toan Nghê Tấn công ngũ hành Thổ tăng 8 điểm, phòng thủ ngũ hành Mộc tăng 8 điểm
6 Bá Hạ Tấn công ngũ hành Thủy tăng 8 điểm, phòng thủ ngũ hành Thổ tăng 8 điểm
7 Bệ Ngạn Tấn công ngũ hành Hỏa tăng 8 điểm, phòng thủ ngũ hành Thủy tăng 8 điểm
8 Phụ Hí Tấn công ngũ hành Kim tăng 8 điểm, phòng thủ ngũ hành Hỏa tăng 8 điểm
9 Li Vẫn Tăng ngoại công 2%, tăng nội công 2%
10 Thanh Long Tăng phá địch
Thuộc tính hỗ trợ khi tăng 11 cấp hóa cảnh

Khi tăng đủ 11 cấp hóa cảnh, nhân vật sẽ được cộng trực tiếp tất cả các hỗ trợ đặc biệt sau:

 • Tăng 108.000 sinh lực.
 • Tăng ngoại công 72%, tăng nội công 72%.
 • Tăng 1140 điểm phá địch.
 • Tăng 1500 điểm vô cụ.
 • Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng: 1800 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Mộc tăng 288 điểm, thủ ngũ hành Kim tăng 288 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Thổ tăng 288 điểm, thủ ngũ hành Mộc tăng 288 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Thủy tăng 288 điểm, thủ ngũ hành Thổ tăng 288 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Hỏa tăng 288 điểm, thủ ngũ hành Thủy tăng 288 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Kim tăng 288 điểm, thủ ngũ hành Hỏa tăng 288 điểm.

Hình minh họa nhân vật đạt hóa cảnh 360 mạch


Nguyên liệu cần để tăng cấp hóa cảnh

Cấp
hóa cảnh
Tầng
tinh tú
Linh Phách Đơn tiêu hao khi tăng từng kinh mạch Hồi Tiên Đơn tiêu hao khi tăng từng kinh mạch
0 1 2 5
0 2 4 10
0 3 6 15
1 1 3 6
1 2 5 11
1 3 7 16
2 1 4 7
2 2 6 12
2 3 8 17
3 1 5 8
3 2 7 13
3 3 9 18
4 1 6 9
4 2 8 14
4 3 10 19
5 1 7 10
5 2 9 15
5 3 11 20
6 1 8 11
6 2 10 16
6 3 12 21
7 1 9 12
7 2 11 17
7 3 13 22
8 1 10 13
8 2 12 18
8 3 14 23
9 1 11 14
9 2 13 19
9 3 15 24
10 1 12 15
10 2 14 20
10 3 16 25
11 1 13 16
11 2 15 21
11 3 17 26