Về trang đầu

Kinh Mạch Võ Thần

Từ 01-11-22

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sau thời gian dày công nghiên cứu, cuối cùng Nhạc Bất Quần tại Hoa Sơn cũng đã khám phá và tu luyện thành công cảnh giới kinh mạch tầng 7 - Võ Thần hoàn toàn mới. Các cao thủ võ lâm còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chân đến lĩnh ngộ, khai thông kinh mạch Võ Thần để nâng cao thực lực, đẩy sức mạnh lên mức tuyệt đỉnh.

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 10/11/2022.
 • Điều kiện: Nhân vật đã kích hoạt cảnh giới kinh mạch tầng 6 - Võ Thánh.
 • Cập nhật tỷ lệ thành công kích hoạt tầng 4 và 5Nâng tỷ lệ nâng cấp thành công kinh mạch tầng 4 và 5 lên 50%.
 • Cập nhật tỷ lệ thành công kích hoạt tầng 6Nâng tỷ lệ nâng cấp thành công kinh mạch tầng 6 lên 30%.

NPC liên quan

NPC
Võ Lâm II
Nhạc Bất Quần
Hoa Sơn 209/193

Cách thức thực hiện

VLTK2

 • Nhân vật đạt điều kiện yêu cầu, đã kích hoạt kinh mạch tầng 6 - Võ Thánh có thể đến gặp NPC Nhạc Bất Quần tại Hoa Sơn (đi từ Phượng Tường qua) để kích hoạt kinh mạch tầng 7 - Võ Thần.

VLTK2

 • Để kích hoạt kinh mạch tầng 7 - Võ Thần sẽ cần tiêu hao 4 Thiên Cang Lệnh và 4 Thiên Môn Kim Lệnh.

VLTK2

 • Sau khi kích hoạt thành công, tất cả danh hiệu kinh mạch tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6 sẽ bị xóa bỏ, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu mới của kinh mạch tầng 7 - Võ Thần.
 • Tác dụng của danh hiệu Võ Thần: Tăng Vô Cục 10 +5000 sinh lực (ẩn danh hiệu cũng có tác dụng)

Tác dụng Huyệt Vị Võ Thánh

VLTK2

 • Giới hạn chân khí tối đa tăng thành 1.050.000 điểm.
 • Tích lũy tiềm năng tối đa tăng lên 300 điểm thành 3300 điểm (tiềm năng nhân vật có thể tăng tối đa 3300 điểm.
 • Kích hoạt kich mạch lên tầng 7 tăng rất nhiều thuộc tính sức mạnh cho nhân vật.

Đả thông Huyệt Vị Võ Thánh

VLTK2

 • Để đả thông mỗi kinh mạch huyệt vị tầng 7 Võ Thần sẽ cần tiêu hao 3 kinh mạch kim nhân và số điểm chân khí bằng với số điểm kích hoạt kinh mạch tầng 6.
 • Tỷ lệ thành công mỗi kinh mạch huyệt vị tầng 7 Võ Thần sẽ là 15%, dưới đây là tỷ lệ kích hoạt thành công của 7 tầng kinh mạch.
Tầng kinh mạch Tỷ lệ thành công
Tầng 1 100%
Tầng 2 100%
Tầng 3 100%
Tầng 4 50%
Tầng 5 50%
Tầng 6 30%
Tầng 7 15%

Nguồn gốc Kinh Mạch Kim Nhân

NPC
Võ Lâm II
Thương Nhân Bảo Rương
(Giữa các thành thị)

Quý Nhân Sĩ có thể đến NPC Thương Nhân Bảo Rương để đổi Kinh Mạch Kim Nhân với công thức sau:

 • Ta muốn mua 1 Kinh Mạch Kim Nhân: Tiêu Hao 1800 vàng.
 • Ta muốn mua 3 Kinh Mạch Kim Nhân: Tiêu Hao 1 Thiên Cang Lệnh.
 • Ta muốn mua 3 Kinh Mạch Kim Nhân: Tiêu Hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lưu ý: Kinh Mạch Kim Ngân nhận được là không khóa.