x

Kim Xà cấp 9

Từ 21-02-24

Từ phiên bản Kim Xà Khuynh Thế tháng 03/2024, trang bị Kim Xà cấp 9 chính thức ra mắt giang hồ, mang lại nguồn sức mạnh hoàn toàn mới giúp nhân sĩ thỏa chí nâng tầm võ học, xưng bá thiên hạ.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 01/03/2024.

NPC Liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Thương Nhân
Bảo Rương

 • Vị trí: Ở giữa tất cả các thành thị
 • Chức năng:
  • Đổi trang bị Kim Xà 9 và vật phẩm tẩy luyện Kim Xà 9

Nguồn gốc Kim Xà 9

Võ Lâm II

 • Từ NPC Thương Nhân Bảo Rương, nhân vật có thể đổi Túi trang bị Kim Xà 9.
 • Công thức đổi 1 Túi Trang Bị Kim Xà 9:
  • 29 Thiên Môn Kim Lệnh + 29 Thiên Cang Lệnh = 1 Túi trang bị Kim Xà 9
 • Mở túi trang bị Kim Xà 9 sẽ tùy chọn nhận trang bị Kim Xà cấp 9 theo ý muốn.
 • Kim Xà cấp 9 nhận được có thể giao dịch bình thường.
 • Ngoài ra có thể đổi vật phẩm tẩy luyện Kim Xà 9 tại NPC Thương Nhân Bảo Rương như sau:
Nguyên liệu cầnThành phẩm
2 Tẩy Tâm Thạch cấp 8
200 vàng
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 9
2 Luyện Lô Thiết cấp 8
200 vàng
1 Luyện Lô Thiết cấp 9
2 Tụ Linh Quyết
1 Tinh Vẫn Tỏa Linh Thạch Cao (1)
100 vàng
1 Đại Hoang Tỏa Linh Thạch (1) Kim Xà 9
2 Tụ Linh Quyết
1 Tinh Vẫn Tỏa Linh Thạch Cao (2)
100 vàng
1 Đại Hoang Tỏa Linh Thạch (2) Kim Xà 9
2 Tụ Linh Quyết
1 Tinh Vẫn Tỏa Linh Thạch Cao (3)
100 vàng
1 Đại Hoang Tỏa Linh Thạch (3) Kim Xà 9
2 Tụ Linh Quyết
1 Tinh Vẫn Tỏa Linh Thạch Cao (4)
100 vàng
1 Đại Hoang Tỏa Linh Thạch (4) Kim Xà 9
2 Tụ Linh Quyết
1 Tinh Vẫn Tỏa Linh Thạch Cao (5)
100 vàng
1 Đại Hoang Tỏa Linh Thạch (5) Kim Xà 9
2 Tụ Linh Quyết
1 Tinh Vẫn Tỏa Linh Thạch Cao (6)
100 vàng
1 Đại Hoang Tỏa Linh Thạch (6) Kim Xà 9

Thuộc tính Kim Xà 9

 • Kim Xà cấp 9 được chia làm 3 hướng chính: Côn Bằng, Toan Nghê, Chúc Long.
 • Mỗi hướng sẽ có đặc trưng nhất định phù hợp với từng hệ phái.
 • Khi trang bị đủ bộ, các dòng thuộc tính ẩn sẽ được kích hoạt.
 • Như Kim Xà cấp 8, thuộc tính Kim Xà cấp 9 cũng được xác lập một cách ngẫu nhiên.
 • Thuộc tính mở khóa sẽ thêm 2 thuộc tính mới cho Kim Xà 9: Thủ Ngũ Hành và Vô Cụ.
 • Nhân sĩ có thể tham khảo một số hình minh họa về Kim Xà Cấp 9 như bên dưới.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Tăng cấp Kim Xà 9

 • Kim Xà cấp 9 có thể tăng cấp khi dùng Thiết Tinh và Kim Xà cũ.
 • Kim Xà 9 có 12 cấp như Kim Xà 8: mỗi cấp Kim Xà 9 sẽ tiêu hao lượng điểm và số vàng nhất định.
 • Số lượng vàng và Thiết Tinh dùng để tăng cấp Kim Xà cấp 9 gần như tương đương với Kim Xà cấp 8, tiêu tốn 27.557 vàng.

Tẩy luyện Kim Xà 9

Tẩy luyện thường
 • Kim Xà 9 phải dùng Tẩy Tâm Thạch cấp 9 và Luyện Lô Thiết cấp 9 để tẩy luyện.
 • Tẩy Tâm Thạch cấp 9: Dùng để tẩy luyện 3 dòng thuộc tính đầu tiên.
 • Luyện Lô Thiết cấp 9: Dùng để tẩy luyện 3 dòng thuộc tính kế tiếp.
 • Các dòng thuộc tính ẩn (thuộc tính kích hoạt khi mang đủ bộ) không thể tẩy luyện.
 • Thuộc tính sau khi tẩy luyện là ngẫu nhiên.
 • Tẩy Tâm Thạch cấp 9 và Luyện Lô Thiết cấp 9 có thể đổi từ NPC Thương Nhân Bảo Rương.

Võ Lâm II

Tẩy luyện đặc biệt
 • Sử dụng các loại Đại Hoang Tỏa Linh Thạch có thể mở chức năng tẩy luyện Kim Xà 9 đặc biệt.
 • Đại Hoang Tỏa Linh Thạch (1), (2), (3) (4) (5) (6) có thể đổi tại NPC Thương Nhân Bảo Rương.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

 • Mỗi loại Linh Thạch cao kim xà 9 sẽ có trị số dòng thuộc tính nhất định. Khi tẩy luyện đặc biệt, thuộc tính tại dòng đó sẽ được giữ nguyên, 5 dòng thuộc tính còn lại sẽ được tẩy luyện.
 • Ví dụ: Khi dùng Đại Hoang Tỏa Linh Thạch (2) để tẩy luyện, thuộc tính dòng 2 của trang bị Kim Xà 9 sẽ được giữ nguyên, thuộc tính của 5 dòng còn lại sẽ thay đổi.