21/09: Sao chép dữ liệu nhân vật vào Đấu Trường

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Vào ngày 21/09/2022, Ban Tổ Chức sẽ bắt đầu giai đoạn sao chép dữ liệu nhân vật tham gia vào Đấu Trường giải đấu. Để tiến trình trên diễn ra suôn sẻ hơn, kính mời quý nhân sĩ cùng cập nhật các thông tin quan trọng sau đây:

 • Thời gian lấy dữ liệu nhân vật vào Đấu Trường:
  • Bắt đầu: 09h00 ngày 21/09/2022.
  • Kết thúc: 15h00 ngày 21/09/2022.
 • Thời gian kiểm tra nhân vật tại Đấu Trường 1: 09h00 - 15h00 ngày 22/09/2022.
 • Đường dây nóng hỗ trợ:

0777 564 326

(Chỉ tiếp nhận điện thoại của Đội Trưởng)

Lưu ý


 • Khi lấy dữ liệu vào Đấu Trường, Ban Tổ Chức sẽ xóa bỏ toàn bộ các loại thuốc hỗ trợ chiến trường, Thế Thân Phù, Cửu Chuyển, Đấu Hồn, Mật Tịch Lăng Ba Vi Bộ, Tiêu Dao...
 • Ban Tổ Chức từ chối giải quyết và hỗ trợ các trường hợp hết hạn sử dụng về danh hiệu, ngoại trang, ngựa...
 • Tất cả các nhân vật thuộc tổ đội đã đăng ký thi đấu vui lòng không chuyển server cho đến khi kết thúc thời gian lấy dữ liệu nhân vật vào đấu trường (09h00 - 15h00 ngày 21/09/2022).
 • Bổn trang từ chối giải quyết tất cả các trường hợp đã đăng ký thi đấu nhưng vẫn tiến hành chuyển server trước thời gian lấy dữ liệu nhân vật. 
 • Các danh hiệu Đại Sư Huynh/Sư Tỷ, Nhị Sư Huynh/Sư Tỷ, Tam Sư Huynh/Sư Tỷ, Du Hiệp, Ưng Dương, Chiến Cuồng sẽ bị xóa tại Đấu Trường.
 • Các danh hiệu Liên Server đổi tại Tụ Bảo Thương Nhân: Thiên Xu Phong Thưởng, Thiên Toàn Phong Thưởng, Thiên Cơ Phong Thưởng, Thiên Quyền Treo Thưởng, Ngũ Hằng Treo Thưởng cũng sẽ bị xóa tại server Đấu Trường.
 • Các danh hiệu còn lại không bị xóa bỏ và được sử dụng bình thường tại Đấu Trường.
 • Hỗ trợ nhân sĩ nhận các danh hiệu tại NPC Thái Thú Biện Kinh trong đấu trường: Đô Thống, Tiên Phong, Tướng Quân, Nguyên Soái, Nhất Nhất Đại Hiệp và VIP phong hiệu Phá Quân. Đồng thời các nhân vật đăng ký Nguyên Soái cũng có thể nhận hỗ trợ danh hiệu Nguyên Soái. Các danh hiệu có thể nhận tại NPC Thái Thú Biện Kinh.
 • Hỗ trợ các nhân sĩ vào bang và hỗ trợ Nhân sĩ có số điểm cống hiến Bang hội ít hơn 500 điểm sẽ nhận lại được 500 điểm cống hiến Bang hội tại NPC Thái Thú Biện Kinh trong Đấu Trường (nhân sĩ có nhiều hơn 500 điểm cống hiến Bang hội sẽ không nhận được).
 • Thời gian thi đấu vòng loại: Chủ Nhật ngày 02/10/2022.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ.