Phần Thưởng

  • Các phần thưởng vật phẩm ingame sẽ được GM trao trực tiếp cho Đội Trưởng.
  • Danh sách phần thưởng sẽ được công bố trước khi bắt đầu giải đấu.
  • Đối với phần thưởng Xu trong game: Trao thưởng trực tiếp vào tài khoản mỗi thành viên.
  • Trong quá trình trao thưởng Xu Võ Lâm II vào tài khoản thành viên, nếu sự cố xảy ra việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại việc này.
  • Thời gian dự kiến trao thưởng: Sau khi kết thúc giải đấu 2 tuần.
  • Danh mục phần thưởng sẽ được đăng tải công khai trên trang chủ: volam2.zing.vn.
  • Trong quá trình trao thưởng vào tài khoản thành viên, nếu có sự cố xảy ra, việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại.
Hạng giảiThưởng tiền mặtXu Võ Lâm IITrang bị
Vô Địch 15.000.000 VNĐ 200.000 4 bộ Kim Xà cấp 6 +0
Á Quân 10.000.000 VNĐ 120.000 4 bộ Kim Xà cấp 5 +15
Hạng Ba 5.000.000 VNĐ 80.000 4 bộ Kim Xà cấp 5 +13
Hạng Tư - 40.000 -
Khuyến Khích - 20.000 -
Khuyến Khích - 20.000 -
  • Lưu ý: Phần thưởng Kim Xà có thể tùy chọn và chưa được dưỡng thành.