27/09: Bắt đầu copy dữ liệu nhân vật vào Đấu Trường

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Vào ngày 27/09/2018, Ban Tổ Chức sẽ bắt đầu giai đoạn sao chép dữ liệu nhân vật tham gia vào Đấu Trường giải đấu. Để tiến trình trên diễn ra suôn sẻ hơn, kính mời quý nhân sĩ cùng cập nhật các thông tin quan trọng sau đây:

 • Thời gian lấy dữ liệu nhân vật vào Đấu Trường:
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 27/09/2018.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 27/09/2018.
 • Thời gian kiểm tra nhân vật tại Đấu Trường 1: 09h00 - 15h00 ngày 28/09/2018.
 • Đường dây nóng hỗ trợ:

0375 496 814

(Chỉ tiếp nhận điện thoại của Đội Trưởng)

Lưu ý


 • Khi lấy dữ liệu vào Đấu Trường, Ban Tổ Chức sẽ xóa bỏ toàn bộ các loại thuốc hỗ trợ chiến trường, Thế Thân Phù, Cửu Chuyển, Đấu Hồn, Mật Tịch Lăng Ba Vi Bộ, Tiêu Dao...
 • Ban Tổ Chức từ chối giải quyết và hỗ trợ các trường hợp hết hạn sử dụng về danh hiệu, ngoại trang, ngựa...
 • Tất cả các nhân vật thuộc tổ đội đã đăng ký thi đấu vui lòng không chuyển server cho đến khi kết thúc thời gian lấy dữ liệu nhân vật vào đấu trường (Sau bảo trì ngày 27/09 đến 24h00 ngày 27/09/2018).
 • Bổn trang từ chối giải quyết tất cả các trường hợp đã đăng ký thi đấu nhưng vẫn tiến hành chuyển server trước thời gian lấy dữ liệu nhân vật. 
 • Tất Cả Các loại Phong Thi Phù sẽ bị xóa bỏ, Ngũ Độc Tà Hiệp sẽ đặc quyền nhận được Lãnh Hương Lăng và Hoàng Hổ Vương vào mỗi ngày thi đấu (số lượng 100 phong thi phù/1 ngày thi đấu).
 • Thi phù của Ngũ Độc Tà Hiệp khi đã bắt và thuộc sở hữu của nhân vật, khi lấy dữ liệu vào Đấu Trường sẽ được giữ nguyên, không bị xóa bỏ.
 • Các danh hiệu Đại Sư Huynh/Sư Tỷ, Nhị Sư Huynh/Sư Tỷ, Tam Sư Huynh/Sư Tỷ, Du Hiệp, Ưng Dương, Chiến Cuồng sẽ bị xóa tại Đấu Trường.
 • Các danh hiệu Liên Server đổi tại Tụ Bảo Thương Nhân: Thiên Xu Phong Thưởng, Thiên Toàn Phong Thưởng, Thiên Cơ Phong Thưởng, Thiên Quyền Treo Thưởng, Ngũ Hằng Treo Thưởng cũng sẽ bị xóa tại server Đấu Trường.
 • Các danh hiệu còn lại không bị xóa bỏ và được sử dụng bình thường tại Đấu Trường.
 • Hỗ trợ hiệu Phá Quân cho tất cả nhân sĩ tại Đấu Trường, đồng thời đội trưởng các tổ đội cũng có thể nhận hỗ trợ danh hiệu Nguyên Soái. Các danh hiệu có thể nhận tại NPC Thái Thú Biện Kinh.
 • Hỗ trợ các nhân sĩ vào bang và hỗ trợ Nhân sĩ có số điểm cống hiến Bang hội ít hơn 500 điểm sẽ nhận lại được 500 điểm cống hiến Bang hội tại NPC Thái Thú Biện Kinh trong Đấu Trường (nhân sĩ có nhiều hơn 500 điểm cống hiến Bang hội sẽ không nhận được).

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Trong quá trình kiểm tra nếu có bất cứ vấn đề gì xin vui lòng liên hệ hot line 0375 496 814 (chỉ tiếp nhận số điện thoại từ đội trưởng).