Phần Thưởng

 • Các phần thưởng vật phẩm ingame sẽ được GM trao trực tiếp cho Đội Trưởng.
 • Danh sách phần thưởng sẽ được công bố trước khi bắt đầu giải đấu.
 • Đối với phần thưởng Xu trong game: Trao thưởng trực tiếp vào tài khoản mỗi thành viên.
 • Trong quá trình trao thưởng Xu Võ Lâm II vào tài khoản thành viên, nếu sự cố xảy ra việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại việc này.
 • Thời gian dự kiến trao thưởng: Sau khi kết thúc giải đấu 2 tuần.
 • Danh mục phần thưởng sẽ được đăng tải công khai trên trang chủ: volam2.zing.vn.
 • Trong quá trình trao thưởng vào tài khoản thành viên, nếu có sự cố xảy ra, việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại.
Hạng giảiPhần Thưởng Xu IngameTrang bị
Vô Địch 250.000

01 Bộ Trang Bị Uy Hổ Tướng +0
5 set kim xà 7 +13

30 Thương Hải Châu cấp 7

Á Quân 150.000

5 set kim xà 7 +0

20 Thương Hải Châu cấp 7

Hạng Ba 100.000

2 set kim xà 7 +0

15 Thương Hải Châu cấp 7

Hạng Tư 50.000 10 Thương Hải Châu cấp 7
Khuyến Khích 25.000 5 Thương Hải Châu cấp 7
Khuyến Khích 25.000 5 Thương Hải Châu cấp 7

Lưu ý:

 • Trang bị Uy Hổ Tướng không kèm theo vũ khí.
 • Phần thưởng Kim Xà có thể tùy chọn và chưa được dưỡng thành.
 • Thương Hải Châu cấp 7 chưa giám định.
 • Tất cả các phần thưởng đều không khóa, chỉ riêng uy hổ tướng là khóa.