Phần Thưởng

I. PHẦN THƯỞNG VÒNG 1

 • Vòng 1 chỉ có thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tham gia.
 • Phần thưởng cho thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ áp dụng từ Vòng 2.

II. PHẦN THƯỞNG VÒNG 2

 • Thí sinh phải đạt tối thiểu 1000 điểm bình chọn mới có thể nhận các phần thưởng thuộc Top 10 Vòng 2.
 • Trường hợp thí sinh thuộc Top 10 không đủ 1000 điểm sẽ không thể nhận thưởng nhưng vẫn có thể vào tiếp Vòng Bán Kết.
 • Tất cả phần thưởng đều không khoá.

Top 10 Nam/Nữ toàn server

 • 1 Bộ Trang Bị Kim Xà 7
 • 2 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định)

Khuyến Khích

 • Tất cả thí sinh đạt đủ 1000 điểm bình chọn nhưng ngoài Top 10 sẽ nhận được 5 Linh Phách Đơn.

III. PHẦN THƯỞNG BÁN KẾT

 • Căn cứ xếp hạng và trao thưởng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Võ Lâm Truyền Kỳ II.
 • Top 1 & Top 2 Nam/Nữ của Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ được tham gia Vòng Chung Kết toàn game để xác định Quán Quân, Á Quân Võ Lâm Truyền Kỳ II và Quán Quân, Á Quân Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Thí sinh phải đạt tối thiểu 2000 điểm bình chọn mới có thể nhận các phần thưởng thuộc Vòng Bán Kết.
 • Trường hợp thí sinh thuộc Top 2 không đủ 2000 điểm sẽ không thể nhận thưởng nhưng vẫn có thể vào tiếp Vòng Chung Kết.
 • Tất cả phần thưởng đều không khoá, trừ trang bị Uy Hổ Tướng.

Top 1 Bán Kết Nam/Nữ

 • 1 Bộ Trang Bị Uy Hổ Tướng (không bao gồm vũ khí)
 • 1 Bộ Văn Sức cấp 4 hoàn mỹ

Top 2 Bán Kết Nam/Nữ

 • 1 Bộ Trang Bị Uy Hổ Tướng (không bao gồm vũ khí)

Khuyến Khích

 • Tất cả thí sinh đạt đủ 2000 điểm bình chọn nhưng ngoài Top 2 sẽ nhận được 10 Linh Phách Đơn

IV. PHẦN THƯỞNG CHUNG KẾT

Quán Quân Nam/Nữ toàn game

 • 200 triệu đồng tiền mặt
 • Quyền Trượng/Vương Miện Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • 1 Bộ Trang Bị Vô Song Chiến Thần +15
 • 1 Bộ Trang Bị Kim Xà 7 +15
 • 1 Bộ Văn Sức cấp 4 hoàn mỹ

Á Quân 1 Nam/Nữ toàn game

 • 100 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • 1 Bộ Trang Bị Vô Song Chiến Thần +15

Á Quân 2 Nam/Nữ toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • 1 Bộ Trang Bị Vô Song Chiến Thần +0

Quán Quân Nam/Nữ của Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • 30 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Á Quân Nam/Nữ của Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • 10 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Giải Miss/Mister Ảnh, Miss/Mister Thân Thiện toàn game

 • 1 Bộ Văn Sức cấp 4 hoàn mỹ cho mỗi giải

V. HÌNH MINH HỌA PHẦN THƯỞNG THƯỞNG

Cập nhật sau

VI. PHẦN THƯỞNG TẶNG HOA (BÌNH CHỌN)

Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.

Lưu ý: Phần thưởng tặng hoa chỉ áp dụng cho Hoa Hồng từ Vòng Bán Kết.

Mỗi lần nộp 1 Hoa Hồng sẽ nhận được:

 • 40.000.000 kinh nghiệm (tối đa nhân vật chỉ nhận được 400 tỷ kinh nghiệm)
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên theo bảng sau:
Danh sách phần thưởng
10.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm
30.000.000 điểm kinh nghiệm
01 Quân Công Chương (7 ngày)
01 Quân Công Đại (7 ngày)
01 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày)
01 Sách Bạn Đồng Hành cấp 6 ngẫu nhiên
01 Chiêu Yêu Kỳ
01 Thôn Nguyệt Lệnh (Kim xà 6)
01 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định)
01 Túi Trang Bị Kim Xà 7
01 Túi Đá Quý cấp 3
01 Túi Đá Quý cấp 4
01 Túi Đá Quý cấp 5
01 Túi Đá Quý cấp 6
01 Trang bị Văn sức Hoàn Mỹ cấp 2 ngẫu nhiên
01 Ngọc Bội Hào Hiệp Vô Hạ
01 Vũ Khí Ẩm Huyết
01 Lệnh Bài Trang sức Sát Tinh
01 Lệnh Bài Vũ Khí Sát Tinh
01 Bách Chiến Kim Giáp
01 Mật Tịch Siêu Cấp 70 (20%-3 phục lục) ngẫu nhiên

Thưởng kinh nghiệm ngẫu nhiên khi nộp Hoa Hồng không giới hạn

Kết thúc Vòng Bán Kết, Top 3 đại hiệp tặng hoa (sử dụng Hoa Hồng để bình chọn cho các thí sinh) nhiều nhất và phải tặng từ 2000 hoa trở lên trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng:

Top 1 tặng hoa

 • 1 Bộ Trang Bị Uy Hổ Tướng (không bao gồm vũ khí)
 • 1 Bộ Văn Sức cấp 4 hoàn mỹ

Top 2 tặng hoa

 • 1 Bộ Trang Bị Uy Hổ Tướng (không bao gồm vũ khí)

Top 3 tặng hoa

 • 1 Bộ Văn Sức cấp 4 hoàn mỹ

Lưu ý: Top 3 đại hiệp tặng hoa (sử dụng Hoa Hồng để bình chọn cho các thí sinh) nhiều nhất và phải tặng từ 2000 hoa trở lên mới có thể nhận thưởng xếp hạng.

Nếu xảy ra trường hợp nhiều nhân vật có số lượng tặng hoa bằng nhau thì hệ thống ưu tiên nhân vật đạt số lượng sớm nhất sẽ giành chiến thắng.