x

Kinh Mạch Động Minh

Từ 25-10-23

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thời đại mới ngày càng khốc liệt, cảnh giới võ công mới cũng được các cao nhân khai phá thành công. Kể từ phiên bản mới, kinh mạch tầng 8 Động Minh sẽ chính thức cập bến cộng đồng cao thủ giang hồ. Hãy nhanh tay khám phá ngay những đỉnh cao võ học hoàn toàn mới nhé!

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 03/11/2023.
 • Điều kiện: Nhân vật đã kích hoạt cảnh giới kinh mạch tầng 7 - Võ Thần.

NPC liên quan

NPC
Võ Lâm II
Nhạc Bất Quần
Hoa Sơn 209/193

Cách thức thực hiện

VLTK2

 • Nhân vật đạt điều kiện yêu cầu, đã kích hoạt kinh mạch tầng 7 - Võ Thần có thể đến gặp NPC Nhạc Bất Quần tại Hoa Sơn (đi từ Phượng Tường qua) để kích hoạt kinh mạch tầng 8 - Động Minh.

VLTK2

 • Để kích hoạt kinh mạch tầng 8 - Động Minh sẽ cần tiêu hao 4 Thiên Cang Lệnh và 4 Thiên Môn Kim Lệnh.

VLTK2

 • Sau khi kích hoạt thành công nhân vật sẽ nhận được danh hiệu mới của kinh mạch tầng 8 - Động Minh.
 • Tác dụng của danh hiệu Động Minh: Tăng Vô Cụ 20 +10.000 sinh lực (ẩn danh hiệu cũng có tác dụng).

Tác dụng Huyệt Vị Động Minh

VLTK2

 • Giới hạn chân khí tối đa tăng thành 1.200.000 điểm.
 • Tích lũy tiềm năng tối đa tăng lên 300 điểm thành 3600 điểm (tiềm năng nhân vật có thể tăng tối đa 3600 điểm.)
 • Kích hoạt kich mạch lên tầng 8 tăng rất nhiều thuộc tính sức mạnh cho nhân vật.

Đả thông Huyệt Vị Động Minh

VLTK2
Tẩy Trần Đan

 • Để đả thông mỗi kinh mạch huyệt vị tầng 8 Động Minh sẽ cần tiêu hao 3 Tẩy Trần Đan và số điểm chân khí bằng với số điểm kích hoạt kinh mạch tầng 7.
 • Tỷ lệ thành công mỗi kinh mạch huyệt vị tầng 8 Động Minh sẽ giống với tỷ lệ kích hoạt mỗi kinh mạch huyệt vị tầng 7 Võ Thần.
Tầng kinh mạchTỷ lệ thành công
Tầng 1 100%
Tầng 2 100%
Tầng 3 100%
Tầng 4 50%
Tầng 5 50%
Tầng 6 30%
Tầng 7 15%
Tầng 8 15%

Nguồn gốc Tẩy Trần Đan

NPC
Võ Lâm II
Thương Nhân Bảo Rương
(Giữa các thành thị)

Quý Nhân Sĩ có thể đến NPC Thương Nhân Bảo Rương để đổi Tẩy Trần Đan với công thức sau:

 • Đổi 1 Tẩy Trần Đan: Tiêu Hao 1 Kinh Mạch Kim Nhân + 1000 vàng.
 • Ta muốn mua 3 Tẩy Trần Đan: Tiêu Hao 1 Thiên Cang Lệnh.
 • Ta muốn mua 3 Tẩy Trần Đan: Tiêu Hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lưu ýTẩy Trần Đan nhận được là không khóa.