Về trang đầu

Lên Nhanh Hóa Cảnh 230 Mạch

Từ 16-06-22

Bắt đầu từ phiên bản Di Châu Hoán Cảnh, với tính năng hỗ trợ tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 230 mạch, quý Nhân Sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất của Võ Lâm, chinh phục hóa cảnh, bôn tẩu giang hồ.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 07/07/2022.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 98 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Hỗ trợ nhanh chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.
  • Tăng chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.
 • Hỗ trợ nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 lên hóa cảnh 230 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 200 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 210 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 215 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 220 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 225 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 230 mạch.

Tăng Chuyển Sinh 10 Cấp 98 lên Chuyển Sinh 10 Cấp 99

Nội dung hỗ trợVật phẩm tiêu hao

Tăng chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.

5.000 Vàng.

Lên Nhanh Chuyển Sinh 10 Cấp 99 Hóa Cảnh 230 Mạch

Điều kiệnVật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 199 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 10 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 200 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 200 mạch tới hóa cảnh 209 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 210 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 210 mạch tới hóa cảnh 214 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 20 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 215 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 215 mạch tới hóa cảnh 219 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 25 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 220 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 220 mạch tới hóa cảnh 224 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 30 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 225 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 225 mạch tới hóa cảnh 229 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 35 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 230 mạch.
 • Lưu ý:
  • Khi thăng cấp 10 cấp 98 lên 10 cấp 99 thành công, kinh nghiệm trên người nhân vật vẫn được giữ lại.
  • Mỗi lần tăng cấp 10 cấp 98 lên 10 cấp 99 thành công, nhân vật sẽ được reset lại điểm tiềm năng.