Về trang đầu

Tín Vật Cấp 25

Từ 16-06-22

Quý nhân sĩ Võ Lâm 2 thân mến,

Nhằm tạo thêm cơ hội giúp quý nhân sĩ mau chóng nâng cao công lực, dễ dàng đương đầu trước những thử thách mới, từ ngày 07/07/2022, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành mở rộng tín vật bang hội cấp 25, chi tiết như sau:

Thời gian

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày  07/07/2022

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Quản Gia Bang Hội
 • Vị trí: Biện Kinh (176/175).
 • Chức năng:
  • Nhận các nhiệm vụ hàng ngày.
  • Mở cửa hàng cống hiến Bang hội.
  • Nâng cấp tín vật Bang hội.

Giới thiệu tín vật Bang hội

 • Tín Vật Bang Hội có thể mua tại cửa hàng Quản Gia Bang Hội.

Vo Lam II

 • Tăng cấp Tín Vật Bang Hội sẽ tiêu hao Hiệp Nghĩa Chi Chứng, vàng, điểm cống hiến, thiên cang lệnh, thiên môn kim lệnh và Tín Vật Bang Hội cấp thấp hơn trước đó.
Cấp tín vậtThuộc tính hỗ trợ
Tăng phá địchKháng tất cảTăng sát thươngSinh lựcĐiểm Vô Cụ
1 10 1 20 - -
2 20 3 20 - -
3 30 5 20 - -
4 40 7 30 - -
5 50 14 30 - -
6 60 16 30 - -
7 70 18 30 - -
8 80 20 50 - -
9 90 22 50 - -
10 100 29 70 - -
11 120 31 70 - -
12 140 33 80 - -
13 160 40 100 - -
14 180 43 120 - -
15 200 50 150 - -
16 220 57 180 12.000 -
17 240 64 210 16.000 -
18 260 71 240 18.000 -
19 280 78 270 20.000 -
20 300 85 300 25.000 -
21 310 92 350 30.000 50
22 320 99 400 35.000 70
23 330 106 450 40.000 90
24 340 113 500 45.000 110
25 350 120 600 60.000 150

Ra mắt Tín Vật Bang Hội từ cấp 21 - 25

 • Tín Vật Bang Hội cấp 21 - 25 có thể mua tại cửa hàng Quản Gia Bang Hội.
 • Khi mua Tín Vật Bang Hội cấp 21 - 25 sẽ tiêu hao Hiệp Nghĩa Chi Chứng, vàng, điểm cống hiến, thiên cang lệnh, thiên môn kim lệnh và Tín Vật Bang Hội cấp thấp hơn trước đó.
Cấp Tín VậtTiêu hao để sở hữuThuộc tính hỗ trợ
21
 • Tín Vật cấp 20
 • 18.000 điểm cống hiến
 • 18.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 310
 • Kháng tất cả 92
 • Tăng sát thương 350
 • Tăng sinh lực 30.000
 • Điểm vô cụ 50
22
 • Tín Vật cấp 21
 • 22.000 điểm cống hiến
 • 22.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 320
 • Kháng tất cả 99
 • Tăng sát thương 400
 • Tăng sinh lực 35.000
 • Điểm vô cụ 70
23
 • Tín Vật cấp 22
 • 26.000 điểm cống hiến
 • 26.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 330
 • Kháng tất cả 106
 • Tăng sát thương 450
 • Tăng sinh lực 40.000
 • Điểm vô cụ 90
24
 • Tín Vật cấp 23
 • 30.000 điểm cống hiến
 • 30.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 340
 • Kháng tất cả 113
 • Tăng sát thương 500
 • Tăng sinh lực 45.000
 • Điểm vô cụ 110
25
 • Tín Vật cấp 24
 • 34.000 điểm cống hiến
 • 34.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 350
 • Kháng tất cả 120
 • Tăng sát thương 600
 • Tăng sinh lực 60.000
 • Điểm vô cụ 150

Vo Lam II