Về trang đầu

Giảm Giá Tín Vật Bang Hội

Từ 20-02-23

Quý nhân sĩ Võ Lâm 2 thân mến,

Nhằm tạo thêm cơ hội giúp quý nhân sĩ mau chóng nâng cao công lực, dễ dàng đương đầu trước những thử thách mới, từ ngày 02/03/2023, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành giảm giá Tín Vật Bang Hội cấp 21 - 25, chi tiết như sau:

Thời gian

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày  02/03/2023

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Quản Gia Bang Hội
 • Vị trí: Biện Kinh (176/175).
 • Chức năng:
  • Nhận các nhiệm vụ hàng ngày.
  • Mở cửa hàng cống hiến Bang hội.
  • Nâng cấp tín vật Bang hội.

Vo Lam II

Giảm giá Tín Vật Bang Hội từ cấp 21 - 25

 • Tín Vật Bang Hội cấp 21 - 25 có thể mua tại cửa hàng Quản Gia Bang Hội.
 • Khi mua Tín Vật Bang Hội cấp 21 - 25 sẽ tiêu hao Hiệp Nghĩa Chi Chứng, Vàng, điểm cống hiến, Thiên Cang Lệnh, Thiên Môn Kim Lệnh và Tín Vật Bang Hội cấp thấp hơn trước đó.
Cấp Tín VậtGiá cũGiá mớiThuộc tính hỗ trợ
21
 • Tín Vật cấp 20
 • 18.000 điểm cống hiến
 • 18.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tín Vật cấp 20
 • 15.000 điểm cống hiến
 • 15.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 310
 • Kháng tất cả 92
 • Tăng sát thương 350
 • Tăng sinh lực 30.000
 • Điểm vô cụ 50
22
 • Tín Vật cấp 21
 • 22.000 điểm cống hiến
 • 22.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tín Vật cấp 21
 • 18.000 điểm cống hiến
 • 18.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 320
 • Kháng tất cả 99
 • Tăng sát thương 400
 • Tăng sinh lực 35.000
 • Điểm vô cụ 70
23
 • Tín Vật cấp 22
 • 26.000 điểm cống hiến
 • 26.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tín Vật cấp 22
 • 20.000 điểm cống hiến
 • 20.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 6 Thiên Cang Lệnh
 • 6 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 330
 • Kháng tất cả 106
 • Tăng sát thương 450
 • Tăng sinh lực 40.000
 • Điểm vô cụ 90
24
 • Tín Vật cấp 23
 • 30.000 điểm cống hiến
 • 30.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tín Vật cấp 23
 • 24.000 điểm cống hiến
 • 24.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 7 Thiên Cang Lệnh
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 340
 • Kháng tất cả 113
 • Tăng sát thương 500
 • Tăng sinh lực 45.000
 • Điểm vô cụ 110
25
 • Tín Vật cấp 24
 • 34.000 điểm cống hiến
 • 34.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tín Vật cấp 24
 • 28.000 điểm cống hiến
 • 28.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 8 Thiên Cang Lệnh
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 350
 • Kháng tất cả 120
 • Tăng sát thương 600
 • Tăng sinh lực 60.000
 • Điểm vô cụ 150

Vo Lam II

Hình minh họa Tín Vật cấp 25