x

Cân Bằng Môn Phái

Từ 22-06-23

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Với mục đích cân bằng các môn phái trên giang hồ hiện tại, chỉ số của một số kỹ năng chiêu thức trong thập đại phái sẽ được điều chỉnh như sau, quý nhân sĩ vui lòng cập nhật và trải nghiệm sức mạnh mới của phái mình ngay sau thời gian bảo trì dưới đây nhé.

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 06/07/2023
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh kỹ năng một số hệ phái như bảng dưới.
Tên môn pháiTên kỹ năngNội dung điều chỉnh
Thiếu Lâm Tục Gia Kim Chung Tráo Kháng choáng tăng 30%
Nhiệm mộc đao pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Đạt Ma Vũ Kinh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Vô Thường Côn Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Nga Mi Phật Gia Ngọc Nữ Kiếm Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cái Bang Tịnh Y Thông Túy Quyền Kháng choáng tăng 30%
Bá Vương Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 5%
Lục Hợp Quyền Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Túy Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Phạm vi hiệu quả kỹ năng tăng thêm 1 ô
Cái Bang Ô Y Khu xà côn pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Đả cẩu bổng pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Võ Đang Đạo Gia Vô Ngã Tâm Pháp Mỗi điểm nội lực kháng được 9 điểm sát thương giảm còn mỗi điểm nội lực kháng được 7.5 điểm sát thương
Bát quái kiếm khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Tích dương kiếm khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Thương Kỵ Dương gia phá phong thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Bích nguyệt phi tinh thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 5%
Hiệp Độc Thi phù Tăng thêm option giảm sát thương 30% cho tất cả thi phù
Cổ Sư Yêu cổ Có thể kháng 15 lần mọi trạng thái phụ tăng lên có thể kháng 16 lần mọi trạng thái phụ
Minh giáo Trận Binh Nghiệp hỏa trận Tốc độ thi triển bản thân và đồng đội tăng giới hạn tăng tối đa 60%
Ngũ Linh Tán Nguyên Chiêu 1: Hóa Thực Hành: giữ nguyên không thay đổi
Chiêu 2: Vạn Ban Quy Vô: tỷ lệ xuất hiện giảm 5% (ví dụ: Lúc trước có 13% tỷ lệ xuất hiện bây giờ giảm 5% là còn 8% tỷ lệ xuất hiện)
Côn Lôn Kiếm Tôn Vô Song định ảnh quyết Sinh lực thiên phong tăng thêm 100%
Minh giáo Thánh Chiến Liệt dượng trảm Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Vô song hồi phong trảm nhật côn Dùng lửa lớn xoay chuyển mũi đao, mỗi giây nhận được 1 ô nộ khí và hồi phục 1% sinh lực duy trì 10 giây, nay tăng lên thành duy trì 12 giây.
Thúy Yên Linh Nữ Lạc hoa quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Bách Điệp nghênh hương quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Ngọc Long Xuyên Nguyệt Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng giảm 5%
Chiêu 1: Tật phong tiêu: tỷ lệ xuất hiện giảm 10% (Ví dụ: Lúc trước có 35% tỷ lệ xuất hiện bây giờ giảm 10% là còn 25% tỷ lệ xuất hiện)
Chiêu 2: Ý loạn tình mê:  tỷ lệ xuất hiện giảm 7% (Ví dụ: Lúc trước có 17% tỷ lệ xuất hiện bây giờ giảm 7% là còn 10% tỷ lệ xuất hiện)

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm bắt thông tin quý giá. Nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc trên con đường hành tẩu giang hồ, nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.