x

Mời Bạn Cùng Chơi

Từ 22-06-23

Thêm nhiều niềm vui chào đón phiên bản Ngũ Hành Chiến Ấn, sự kiện Mời Bạn Cùng Chơi sẽ khai mở, mang đến cho nhân sĩ võ lâm nhiều phần thưởng hấp dẫn như Thiên Cang Lệnh, Thiên Môn Kim Lệnh, Hòa Thị Bích, Đá Quý 8, Đại Định Hồn...

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 06/07/2023.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 06/08/2023.
 • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân vật có đẳng cấp 90 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Đại Sứ Hoạt Động

 • Vị trí: Thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Nhận "Mã mời".
  • Kích hoạt "Mã mời".
  • Xem điểm tích lũy.
  • Nhận thưởng.

Nội dung hoạt động

 • Nhân sĩ đến gặp Đại Sứ Hoạt Động nhận "Mã mời" và gửi mã này đến tất cả bằng hữu để họ kích hoạt.
 • Sau khi kích hoạt "Mã mời" thành công, mỗi khi nhân vật kích hoạt mã thỏa điều kiện thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời nhân vật gửi mã sẽ nhận được điểm tích lũy.
Điều kiệnNhân vật gửi mã nhận đượcNhân vật kích hoạt mã nhận được
Nhân vật kích hoạt mã
sử dụng Thẻ Tháng
1 điểm tích lũy 1.000.000.000 kinh nghiệm
Nhân vật kích hoạt mã
đạt Chuyển Sinh 8 cấp 90
1 điểm tích lũy 1 thú cưỡi Cáo Năm Đuôi
(30 ngày, khóa)
Nhân vật kích hoạt mã
đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 199 mạch
3 điểm tích lũy 1 Lăng Ba Vi Bộ Toàn Tập
(khóa)
Nhân vật tiêu phí trong Ngự Các đạt 2000 xu 3 điểm tích lũy 1 Chân Võ Hồn Thạch
(7 ngày, khóa)
Nhân vật tiêu phí trong Ngự Các đạt 5000 xu 4 điểm tích lũy 1 Thiên Cang Lệnh
(không khóa)
 • Nhân vật kích hoạt mã phải nhận phần thưởng theo từng mốc nhiệm vụ, không thể nhận phần thưởng của nhiệm vụ sau mà chưa nhận phần thưởng của nhiệm vụ trước.
 • Ví dụ: Nhân vật phải kích hoạt thẻ tháng và nhận thưởng xong mới nhận thưởng của nhiệm vụ Chuyển Sinh 8 cấp 90, nhận thưởng mốc Chuyển Sinh 8 cấp 90 xong rồi mới có thể nhận thưởng mốc Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 199 mạch...
 • Đồng thời, nhân vật gửi mã có thể dùng điểm tích lũy để đổi thưởng:
Điểm tích lũyPhần thưởng
1 1 Thú cưỡi Tiểu Bạch Dương (khóa, 30 ngày)
6 20 Huân Chương Anh Hùng (khóa)
12 1 Đại Định Hồn (khóa, 7 ngày)
24 1 Thiên Thạch Linh Thạch (khóa, 7 ngày)
36 1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 7 (khóa)
50 1 Thiên Môn Kim Lệnh (không khóa)
60 1 Hòa Thị Bích (không khóa, 15 ngày)
80 1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 8 (khóa)
 • Ví dụ:
  • Nhân vật A có "Mã mời" là "1234" sẽ có thể gửi mã của mình đến nhân vật B, nhân vật C và nhiều nhân vật khác.
  • Nhân vật B, nhân vật C,... kích hoạt mã "1234" thì A sẽ nhận được điểm tích lũy (dùng đổi thưởng), còn B và C sẽ nhận được phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.
  • Đồng thời nhân vật A cũng có thể kích hoạt "Mã mời" của 1 nhân vật khác.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thú cưỡi Cáo Năm Đuôi

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thú cưỡi Tiểu Bạch Dương

Hướng dẫn tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đến gặp Đại Sứ Hoạt Động để nhận "Mã mời",
gửi mã này cho các bằng hữu để họ kích hoạt

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Sau khi nhận được "Mã mời" từ nhân vật khác, nhân sĩ kích hoạt tại Đại Sứ Hoạt Động

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thông báo kích hoạt thành công

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ngoài ra Nhân Sĩ có thể tham gia tại Giao diện Hoạt Động Code sẽ có chức năng tương đồng với NPC Đại Sứ Hoạt Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhân sĩ mở giao diện Hoạt Động Code tại biểu tượng cạnh bản đồ mini góc phải.


Lưu ý

 • Nếu chuyển server trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân vật sẽ không thể tham gia sự kiện Mã mời được nữa.
 • Nhân sĩ có thể vừa là người gửi mã, vừa là người kích hoạt mã của nhân sĩ khác.
 • Nhiều nhân vật có thể cùng kích hoạt 1 "Mã mời".
 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 "Mã mời" và kích hoạt 1 lần duy nhất.
 • Nhân vật khi chuyển server sẽ mất hết điểm tích lũy "Mời bạn".
 • Nhân vật được mời kích hoạt mã đã đạt Chuyển Sinh 8 cấp 90 sẽ nhận được phần thưởng mốc Chuyển Sinh 8 cấp 90 bình thường và tích lũy 1 điểm cho nhân vật gửi mã.
 • Khi nhân vật kích hoạt mã hoàn thành các điều kiện, phải nhận phần thưởng mốc đó thì mới tích lũy điểm cho cho vật gửi mã.
 • Người chơi nhận mã mời phải nhận và hoàn thành nhiệm vụ theo thứ tự từ 1 tới 5.
 • Ví dụ: Người chơi đạt chuyển sinh 8 Lv90 nhưng chưa kích hoạt thẻ tháng, vẫn không nhận được phần thưởng số 2 là Cáo Năm Đuôi (30 ngày). Người chơi phải kích hoạt thẻ tháng đồng thời nhận phần thưởng 1.000.000.000 exp, sau đó mới có thể nhận phần thưởng tiếp theo, tương tự phần thưởng 2-5. Người chơi phải nhận nhiệm vụ và phần thưởng theo thứ tự từ 1-5.