x

Trang Bị Lăng Sương

Từ 22-06-23

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục khai phá giang hồ, mở mang thêm nhiều cảnh giới mới lạ hấp dẫn, loại trang bị mới Lăng Sương sẽ lần đầu xuất hiện từ ngày 06/07/2023, mang theo các thuộc tính mạnh mẽ uy lực khó cưỡng. Hãy cùng tìm hiểu ngay về trang bị mới này trong bài viết sau đây:

Thời gian ra mắt

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 06/07/2023.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Lăng Sương.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II

Đỗ Tứ Nương

  • Vị trí: Tương Dương (180/182).
  • Chức năng: Nâng cấp trang bị Lăng Sương.

Võ Lâm II

Lệnh Bài Lăng Sương

 • Nguồn gốc: Nâng cấp từ nguyên liệu.
 • Có 5 loại: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí
 • Chức năng: Đổi trang bị Lăng Sương tương ứng.

Công thức nâng cấp trang bị Lăng Sương

Nguyên liệu đổiVật phẩm nhận được
 • 1 Trang bị Phá Hồn Nón
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Lăng Sương Lệnh Bài (Nón)
 • 1 Trang bị Phá Hồn Áo
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Lăng Sương Lệnh Bài (Áo)
 • 1 Trang bị Phá Hồn Quần
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Lăng Sương Lệnh Bài (Quần)
 • 1 Trang bị Phá Hồn Trang Sức
 • 25 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 25 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Lăng Sương Lệnh Bài (Trang Sức)
 • 1 Trang bị Phá Hồn Vũ Khí
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Lăng Sương Lệnh Bài (Vũ Khí)

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%
 • Sau khi nâng cấp thành công sẽ nhận được Lệnh Bài Lăng Sương tương ứng Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí có thể tự chọn thuộc tính.
 • Lệnh bài trang bị Lăng Sương có thể giao dịch.
 • Khi chọn thành công trang bị Lăng Sương sẽ nhận được là khóa.

Đổi trang bị Lăng Sương

  • Trang bị Lăng Sương gồm 5 món: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí.
  • Nhân vật sở hữu Lăng Sương Lệnh Bài: Nón, Áo, Quần, Trang Sức, Vũ Khí có thể nhấp chuột phải vào lệnh bài để nhận được trang bị Lăng Sương tương ứng và có thể lựa chọn thuộc tính mong muốn.

Vo Lam II
Hình ảnh Trang bị mới Lăng Sương

Thuộc tính Lăng Sương - Nón, Áo, Quần

Trang bị Lăng Sương Nón, Áo, Quần có 4 thuộc tính đầu là cố định:

Trang bị4 thuộc tính cố định đầu tiên
Lăng Sương - Nón Tăng tốc độ xuất chiêu 39%
Tăng sinh lực 28.000
Giảm sát thương bạo kích 115
Điểm vô cụ tăng 45
Lăng Sương - Áo Kháng tất cả 100
Tăng sinh lực 28.000
Giảm sát thương bạo kích 115
Điểm vô cụ tăng 45
Lăng Sương - Quần Giảm thọ thương 18%
Tăng sinh lực 28.000
Giảm sát thương bạo kích 115
Điểm vô cụ tăng 45

Các thuộc tính còn lại tự chọn gồm có:

Thuộc tính thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau

Độc sát tăng 1500
Sát thương tăng 1500
Công kích ngoại công tăng 48%
Công kích nội công tăng 48%
Sức mạnh tăng 150
Nội công tăng 150
Gân cốt tăng 150
Thân pháp tăng 150
Linh hoạt tăng 150

Thuộc tính thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau

Sinh lực tăng 80%
Nội lực tăng 80%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 6%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 6%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 5%

Thuộc tính thứ 7 - Chọn 1 trong các loại sau

Tránh mọi trạng thái phụ 5%
Khi bị tấn công có thể tăng tốc độ di chuyển 40%
Tăng sinh lực 28.000
Phòng thủ bạo kích tăng 55

Thuộc tính Lăng Sương- Trang Sức

Trang bị Lăng Sương - Trang Sức gồm có Nhẫn và Ngọc Bội.

Nhẫn và Ngọc Bội sẽ có 3 thuộc tính đầu và 2 thuộc tính ẩn là cố định:

3 thuộc tính đầu tiên cố định2 thuộc tính ẩn cố định
Tăng sinh lực 30.000 Tốc độ thi triển võ công tăng 26%
Bạo kích cộng thêm tăng 120 Kháng tất cả 80
Điểm phá địch tăng 30 -

3 thuộc tính tự chọn gồm có:

Thuộc tính thứ 4 - Chọn 1 trong các loại sau:

Công kích tăng 16%
Sức mạnh tăng 120
Nội công tăng 120
Gân cốt tăng 120
Thân pháp tăng 120
Linh hoạt tăng 120

Thuộc tính thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau:

Sinh lực tăng 60%
Nội lực tăng 60%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 8%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 8%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 7%

Thuộc tính thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau:

Dùng kỹ năng không tính tỷ lệ giãn cách 10%
Xác suất xuất chiêu tăng 8%
Hỗ trợ mật tịch tăng 8%
Chuyển hóa thành nội lực tăng 10%
Giảm thời gian thọ thương 20%
Tăng hiệu quả thương dược 50%
Nội lực tiêu hao 45%
Điểm bạo kích tăng 40

Thuộc tính Lăng Sương - Vũ Khí

Trang bị Lăng Sương Vũ Khí sẽ có 4 lựa chọn quan trọng:

 • Nội công
 • Ngoại công
 • Cầm chuyên dùng
 • Sát thương

Mỗi lựa chọn sẽ có 3 thuộc tính cố định:

Hướng chọn3 thuộc tính cố định nhận được
Nội công Nội công tăng 150
Công kích nội công tăng 72%
Bạo kích cộng thêm tăng 130
Ngoại công Sức mạnh tăng 150
Ngoại công tăng 72%
Bạo kích cộng thêm tăng 130
Cầm chuyên dùng Chọn 150 thân pháp hoặc 150 linh hoạt
Công kích nội công tăng 72%
Bạo kích cộng thêm tăng 130
Sát thương Chọn 150 thân pháp hoặc 150 linh hoạt
Sát thương tăng 1.500
Bạo kích cộng thêm tăng 130

Thuộc tính thứ 4 - Chọn 1 trong các loại sau:

Sức mạnh tăng 150
Nội công tăng 150
Thân pháp tăng 150
Gân cốt tăng 150
Linh hoạt tăng 150
Kháng tất cả 75

Thuộc tính thứ 5 - Chọn 1 trong các loại sau:

Độc sát tăng 1.500
Sát thương tăng 1.500
Điểm bạo kích tăng 55
Phá địch tăng 50

Thuộc tính thứ 6 - Chọn 1 trong các loại sau:

Giảm ngoại phòng đối phương 20%
Giảm nội phòng đối phương 20%
Giảm nội ngoại phòng đối phương 18%