Về trang đầu

Kim Xà 7

Bản cập nhật Quần Hùng Chiến Hải tháng 03/2020 không chỉ mang lại cho nhân sĩ những tính năng hấp dẫn mà còn đánh dấu sự ra mắt của trang bị siêu việt Kim Xà cấp 7. Với nguồn sức mạnh mới, Kim Xà cấp 7 chắc chắn sẽ giúp nhân sĩ thỏa chí tung hoành, vang danh thiên hạ.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 18/03/2020.

NPC Liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Thương Nhân
Bảo Rương

 • Vị trí: Ở giữa tất cả các thành thị
 • Chức năng:
  • Đổi trang bị Kim Xà 7 và vật phẩm tẩy luyện Kim Xà 7

Nguồn gốc Kim Xà 7

Võ Lâm II

 • Từ NPC Thương Nhân Bảo Rương, nhân vật có thể đổi Túi trang bị Kim Xà 7.
 • Công thức đổi 1 Túi Trang Bị Kim Xà 7:
  • 19 Thiên Môn Kim Lệnh + 19 Thiên Cang Lệnh + 1.500 Thái Nhất Lệnh
   = 1 Túi trang bị Kim Xà 7
 • Mở túi trang bị Kim Xà 7 sẽ tùy chọn nhận trang bị Kim Xà cấp 7 theo ý muốn.
 • Kim Xà cấp 7 nhận được có thể giao dịch bình thường.
 • Ngoài ra có thể đổi vật phẩm tẩy luyện Kim Xà 7 tại NPC Thương Nhân Bảo Rương như sau:
Nguyên liệu cầnThành phẩm
 • 2 Tẩy Tâm Thạch cấp 6
 • 200 vàng
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 7
 • 2 Luyện Lô Thiết cấp 6
 • 200 vàng
1 Luyện Lô Thiết cấp 7
 • 2 Tụ Linh Quyết
 • 2 Linh Thạch Khóa (1)
1 Tỏa Linh Thạch Cao (1) Kim Xà 7
 • 2 Tụ Linh Quyết
 • 2 Linh Thạch Khóa (2)
1 Tỏa Linh Thạch Cao (2) Kim Xà 7
 • 2 Tụ Linh Quyết
 • 2 Linh Thạch Khóa (3)
1 Tỏa Linh Thạch Cao (3) Kim Xà 7
 • 2 Tụ Linh Quyết
 • 2 Linh Thạch Khóa (4)
1 Tỏa Linh Thạch Cao (4) Kim Xà 7
 • 2 Tụ Linh Quyết
 • 2 Linh Thạch Khóa (5)
1 Tỏa Linh Thạch Cao (5) Kim Xà 7
 • 2 Tụ Linh Quyết
 • 2 Linh Thạch Khóa (6)
1 Tỏa Linh Thạch Cao (6) Kim Xà 7

Thuộc tính Kim Xà 7

 • Kim Xà cấp 7 được chia làm 3 hướng chính: Sát Lang, Nhuệ Nha, Mộng Sát.
 • Mỗi hướng sẽ có đặc trưng nhất định phù hợp với từng hệ phái.
 • Khi trang bị đủ bộ, các dòng thuộc tính ẩn sẽ được kích hoạt.
 • Như Kim Xà cấp 6, thuộc tính Kim Xà cấp 7 cũng được xác lập một cách ngẫu nhiên.
 • Nhân sĩ có thể tham khảo một số hình minh họa về Kim Xà Cấp 7 như bên dưới.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Tăng cấp Kim Xà 7

 • Kim Xà cấp 7 có thể tăng cấp khi dùng Tinh Thiết và Kim Xà cũ.
 • Kim Xà 7 có 12 cấp như Kim Xà 6: mỗi cấp Kim Xà 7 sẽ tiêu hao lượng điểm và số vàng nhất định.
 • Số lượng vàng và Thiết Tinh dùng để tăng cấp Kim Xà cấp 7 gần như tương đương với Kim Xà cấp 6 (41.440 vàng).

Tẩy luyện Kim Xà 7

Tẩy luyện thường
 • Kim Xà 7 phải dùng Tẩy Tâm Thạch cấp 7 và Luyện Lô Thiết cấp 7 để tẩy luyện.
 • Tẩy Tâm Thạch cấp 7: Dùng để tẩy luyện 3 dòng thuộc tính đầu tiên.
 • Luyện Lô Thiết cấp 7: Dùng để tẩy luyện 3 dòng thuộc tính kế tiếp.
 • Các dòng thuộc tính ẩn (thuộc tính kích hoạt khi mang đủ bộ) không thể tẩy luyện.
 • Thuộc tính sau khi tẩy luyện là ngẫu nhiên.
 • Tẩy Tâm Thạch cấp 7 và Luyện Lô Thiết cấp 7 có thể đổi từ NPC Thương Nhân Bảo Rương.

Võ Lâm II

Tẩy luyện đặc biệt
 • Sử dụng các loại Linh Thạch Cao Kim Xà 7 có thể mở chức năng tẩy luyện Kim Xà 7 đặc biệt.
 • Tỏa Linh Thạch Cao Kim Xà 7 (1), (2), (3), (4), (5), (6) có thể đổi tại NPC Thương Nhân Bảo Rương.

Võ Lâm II

 • Mỗi loại Tỏa Linh Thạch Cao Kim Xà 7 sẽ có trị số dòng thuộc tính nhất định. Khi tẩy luyện đặc biệt, thuộc tính tại dòng đó sẽ được giữ nguyên, 5 dòng thuộc tính còn lại sẽ được tẩy luyện.
 • Ví dụ: Khi dùng Tỏa Linh Thạch Cao Kim Xà 7 (2) để tẩy luyện, thuộc tính dòng 2 của trang bị Kim Xà 7 sẽ được giữ nguyên, thuộc tính của 5 dòng còn lại sẽ thay đổi.

Ghém Kim Xà 7 từ mảnh Kim Xà 7

Võ Lâm II

 • Khi thu thập đủ 1.000 Mảnh Kim Xà 7 cùng loại trang bị, nhân sĩ nhấp chuột phải sử dụng sẽ xuất hiện giao diện tự chọn Kim Xà 7 bao gồm:
  • Sát Lang (giày, áo choàng, huy chương tùy theo loại mảnh).
  • Nhuệ Nha (giày, áo choàng, huy chương tùy theo loại mảnh).
  • Mộng Sát (giày, áo choàng, huy chương tùy theo loại mảnh).
 • Kim Xà 7 sau khi ghép thành công có thể giao dịch bình thường.
 • Mảnh Kim Xà 7 sinh ra trong 3 phó bản: Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung và Vạn Kiếm Trũng.