Về trang đầu

Điều chỉnh kỹ năng môn phái

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm cân bằng các môn phái trên giang hồ hiện tại, giúp sở trường của các phái được phát huy tốt hơn, kể từ bản cập nhật Tống Liêu Liên Thành tháng 03/2021, thập đại môn phái võ lâm sẽ được điều chỉnh cân bằng hệ thống chiêu thức kỹ năng. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 11/03/2021.
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh kỹ năng một số hệ phái như bảng dưới.
Tên Môn PháiTên Kỹ NăngNội Dung Điều Chỉnh
Thiếu Lâm
Tục Gia
Nhiệm Mộc Đao Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Đạt Ma Vũ Kinh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Vô Thường Côn Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Đường Môn
Châm
Truy Tâm Tiễn Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Mãn Thiên Hoa Vũ Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Nga Mi
Phật Gia
Ngọc Nữ Kiếm Pháp Tất cả công kích Ngọc Nữ Kiếm Pháp có tỷ lệ xuyên thấu 100%
Yếu quyết cao cấp:
Tinh - Nga Mi Phật Ý
Quan Âm Quyết, Phổ Tế Chúng Sinh có tỷ lệ 20% tăng lên thành 50% làm mục tiêu mỗi nửa giây hồi phục 1% nội lực, duy trì 5 giây
Nga Mi
Tục Gia
Nguyệt Thực Khúc Khiến kẻ địch xung quanh mỗi lần tấn công sẽ mất 21% sinh lực giảm xuống còn 10% sinh lực
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng gấp 3 lần
Tùy Ý Khúc Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Mê Tâm Phiêu Hương Khúc Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Cái Bang
Tịnh Y
Bá Vương Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Lục Hợp Quyền Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Túy Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Phạm vi hiệu quả kỹ năng tăng thêm 1 ô
Võ Đang
Đạo Gia
Bát Quái Kiếm Khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Tích Dương Kiếm Khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 5%
Võ Đang
Tục Gia
Thiếu Dương Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng giảm 15%
Càn Khôn Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Thát Tinh Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia
Thương Kỵ
Bôn Lang Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng giảm 5%
Bích Nguyệt Phi Tinh Thương Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia
Cung Kỵ
Dương Gia Cung Tâm Pháp (nhập môn) Khi tăng Kỹ Năng tăng 100 điểm vô cụ tăng thành 200 điểm vô cụ
Dương Gia Toái Kim Tiễn Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Liên Xạ Thuật Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Vô Song Xuyên Vân Lạc Hồng Tiễn Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 15%
Hiệp Độc Thi Phù Ngoài việc cộng thủ ngũ hành từ trước và từ chủ nhận, Thi phù sẽ nhận thêm 50 điểm phòng thủ tất cả ngũ hành
Ngoài việc cộng thủ ngũ hành từ trước và từ chủ nhận, Thi phù sẽ nhận thêm 50 điểm phòng thủ bạo kích
Sát thương từ Thi Phù tăng thêm 10%
Sinh lực tất cả Thi Phù tăng thêm 10%
Cổ Sư Yêu Cổ Có thể kháng 14 lần mọi trạng thái phụ tăng lên có thể kháng 15 lần mọi trạng thái phụ
Cuồng Phong Trảo Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 15%
Phong Cổ Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 15%
Thi Cổ Tấn Công Hệ Ma Khiến đối phương mỗi lần tấn công mất máu tối đa 10% giảm xuống tối đa là 6%
Huyễn Cổ Khiến mục tiêu trúng phái hoa mắt 10 giây giảm xuống còn 8 giây
Minh Giáo
Trận Binh
Ngũ Linh Tán Nguyên Mỗi quả cầu ánh sáng 50% giải trừ 1 trạng thái có lợi của địch giảm còn 20%
Chiêu 1: Hóa thực hành: tỷ lệ xuất hiện giảm 8% (Ví dụ: Lúc trước có 25% tỷ lệ xuất hiện bây giờ giảm 8% là còn 17% tỷ lệ xuất hiện)
Chiêu 2: Vạn Ban Quy Vô: tỷ lệ xuất hiện giảm 3% (ví dụ: Lúc trước có 11% tỷ lệ xuất hiện bây giờ giảm 3% là còn 8% tỷ lệ xuất hiện)
Giá trị sát thương Kỹ Năng Giảm 5%
Côn Lôn
Kiếm Tôn
Vô Song Định Ảnh Quyết Sinh lực thiên phong tăng thêm 40%
Minh Giáo
Thánh Chiến
Liệt Dượng Trảm Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Vô Song Hồi Phong Trảm Nhật Côn Dùng lửa lớn xoay chuyển mũi đao, mỗi giây nhận được 1 ô nộ khí và hồi phục 1% sinh lực duy trì 8 giây tăng lên thành duy trì 10 giây.
Côn Lôn
Thiên Sư
Ngũ Lôi Chính Pháp Phù Chờ thi triển 50 giây tăng lên thành chờ thi triển 54 giây

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm bắt thông tin quý giá. Nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc trên con đường hành tẩu giang hồ, nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.