Về trang đầu

Trang Bị Chu Tước

Thiên hạ võ lâm biến chuyển không ngừng, cao thủ từ thập đại môn phái hùng mạnh vẫn đang miệt mài tu luyện, tìm kiếm cho mình những trang bị mạnh mẽ, uy lực nhất nhằm thỏa chí chinh phục giang hồ.

Sau thời gian nghiên cứu, các bậc cao nhân giả kim đã sáng tạo thành công trang bị chiến trường mới, mang sức mạnh kinh hồn khiếp đảm trời đất mang tên Chu Tước. Qúy nhân sĩ hãy nhanh tay sở hữu ngay khi có thể để xưng bá thiên hạ!

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 11/03/2021.
 • Nội dung: Nâng cấp trang bị Chu Tước Tướng Quân và Chu Tước Nguyên Soái.
 • Điều kiện:
  • Nhân vật phải có trang bị Uy Hổ Tướng Quân, Trang bị Uy Hổ Nguyên Soái.
  • Nhân vật phải mặc trang bị trên người nhân vật để tiến hành Nâng Cấp.
 • Lưu ý: Nhân vật của tất cả môn phái có thể đến NPC Hỏa Phụng Tử để xem trước các thuộc tính của trang bị Chu Tước Tướng Quân/Nguyên Soái thuộc hệ phái của mình.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II

Hỏa Phụng Tử

  • Vị trí: Tuyền Châu (181/176).
  • Chức năng: Nâng cấp trang bị Chu Tước.

Nâng cấp Chu Tước Tướng Quân

Vo Lam II

 • Nhân sĩ đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Chu Tước.
 • Sau đó chọn dòng trang bị mong muốn để tiến hành nâng cấp.
 • Công thức nâng cấp trang bị Chu Tước Tướng Quân hiện tại như sau:

Gồm có 2 công thức nâng cấp: Công thức có tỷ lệ thành công và Công thức thành công 100%.
Công thức có tỷ lệ thành công
 • Nón, Áo, Quần Chu Tước Tướng nâng cấp có tỷ lệ thành công 9%.
 • Trang Sức Chu Tước Tường nâng cấp có tỷ lệ thành công 5%.
 • Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:
  • 01 Chu Tước Hồn.
  • 03 Thiên Cang Lệnh.
  • 03 Thiên Môn Kim Lệnh.
  • 40 Thái Nhất Lệnh.
  • 01 trang bị Uy Hổ Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Uy Hổ Tướng Quân Chiến Khôi +7 Chu Tước Tướng Quân Chiến Khôi +0
 • Mất 03 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 03 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 40 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 01 Chu Tước Hồn.
 • Nhận lại trang bị Uy Hổ Tướng Quân tương ứng, giữ nguyên độ cường hóa và Đá Quý.
 • Nhận được 01 Chu Tước Tinh Hoa.
Uy Hổ Tướng Quân Chiến Giáp +7 Chu Tước Tướng Quân Chiến Giáp +0
Uy Hổ Tướng Quân Chiến Trang +7 Chu Tước Tướng Quân Chiến Trang +0
Uy Hổ Tướng Quân Chiến Bài Chu Tước Tướng Quân Chiến Bài
Uy Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ Chu Tước Tướng Quân Chiến Kỳ
Uy Hổ Tướng Quân Chiến Phù Chu Tước Tướng Quân Chiến Phù
Công thức thành công 100%
Nguyên liệuThành công 100%
 • Uy Hổ Tướng Quân Chiến Khôi +7
 • 25 Chu Tước Tinh Hoa
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Chu Tước Hồn
Chu Tước Tướng Quân Chiến Khôi +0
 • Uy Hổ Tướng Quân Chiến Giáp +7
 • 25 Chu Tước Tinh Hoa
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Chu Tước Hồn
Chu Tước Tướng Quân Chiến Giáp +0
 • Uy Hổ Tướng Quân Chiến Trang +7
 • 25 Chu Tước Tinh Hoa
 • 20 Thiên Cang Lệnh
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Chu Tước Hồn
Chu Tước Tướng Quân Chiến Trang +0
 • Uy Hổ Tướng Quân Chiến Bài
 • 50 Chu Tước Tinh Hoa
 • 30 Thiên Cang Lệnh
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Chu Tước Hồn
Chu Tước Tướng Quân Chiến Bài
 • Uy Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ
 • 50 Chu Tước Tinh Hoa
 • 30 Thiên Cang Lệnh
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Chu Tước Hồn
Chu Tước Tướng Quân Chiến Kỳ
 • Uy Hổ Tướng Quân Chiến Phù
 • 50 Chu Tước Tinh Hoa
 • 30 Thiên Cang Lệnh
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Chu Tước Hồn
Chu Tước Tướng Quân Chiến Phù

Lưu ý

 • Trang bị Uy Hổ mang đi nâng cấp không cần mở khóa an toàn.
 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Chu Tước nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Sau khi nâng cấp, dù thành công hay thất bại thì trang bị nhận về cũng sẽ ở trạng thái không khóa an toàn.

Vo Lam II

Vo Lam II


Nâng cấp vũ khí Chu Tước Tướng Quân cao cấp
 • Vũ khí Chu Tước Tướng Quân Chỉ có 1 loại duy nhất là vũ khí cao cấp Chu Tước Tướng.
 • Vũ khí Chu Tước Tướng sẽ tăng thêm 10% lực tấn công cơ bản so với Vũ Khí Uy Hổ Tướng.
 • Đổi trực tiếp theo 2 công thức dưới:
Nguyên liệuThành công 100%
 • 40 Chu Tước Tinh Hoa
 • 500 Thái Nhất Lệnh
 • 50 Thiên Cang Lệnh
 • 50 Thiên Môn Kim Lệnh
1 vũ khí Chu Tước Tướng Quân cao cấp +0
 • 1 vũ khí Uy Hổ Tướng Quân Cao cấp +7
 • 10 Chu Tước Tinh Hoa
 • 500 Thái Nhất Lệnh
 • 50 Thiên Cang Lệnh
 • 50 Thiên Môn Kim Lệnh
1 vũ khí Chu Tước Tướng Quân cao cấp +0

Vo Lam II

Nâng cấp Chu Tước Nguyên Soái

 • Nhân sĩ đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Chu Tước.
 • Sau đó chọn dòng trang bị mong muốn để tiến hành nâng cấp.
 • Công thức nâng cấp trang bị Chu Tước Nguyên Soái hiện tại như sau:

Gồm có 2 công thức nâng cấp: Công thức có tỷ lệ thành công và Công thức thành công 100%.

Công thức có tỷ lệ thành công
 • Nón, Áo, Quần Chu Tước Soái nâng cấp có tỷ lệ thành công 9%.
 • Trang Sức Chu Tước Soái nâng cấp có tỷ lệ thành công 5%.
 • Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:
  • 02 Chu Tước Hồn.
  • 05 Thiên Cang Lệnh.
  • 05 Thiên Môn Kim Lệnh.
  • 60 Thái Nhất Lệnh.
  • 01 trang bị Uy Hổ Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Khôi +7
Chu Tước Nguyên Soái
Chiến Khôi +0
 • Mất 05 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 05 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 60 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 02 Chu Tước Hồn.
 • Nhận lại trang bị Uy Hổ Nguyên Soái tương ứng, giữ nguyên độ cường hóa và Đá Quý.
 • Nhận được 01 Chu Tước Tinh Hoa.
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Giáp +7
Chu Tước Nguyên Soái
Chiến Giáp +0
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Trang +7
Chu Tước Nguyên Soái
Chiến Trang +0
Uy Hổ Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Chu Tước Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Uy Hổ Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Chu Tước Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Uy Hổ Nguyên Soái
Hổ Phù
Chu Tước Nguyên Soái
Hổ Phù
Uy Hổ Nguyên Soái
Hiệu Phù
Chu Tước Nguyên Soái
Hiệu Phù
Công thức thành công 100%
Nguyên liệuThành công 100%
 • Uy Hổ Nguyên Soái Chiến Khôi +7
 • 35 Chu Tước Tinh Hoa
 • 30 Thiên Cang Lệnh
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 15 Chu Tước Hồn
Chu Tước Nguyên Soái Chiến Khôi +0
 • Uy Hổ Nguyên Soái Chiến Giáp +7
 • 35 Chu Tước Tinh Hoa
 • 30 Thiên Cang Lệnh
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 15 Chu Tước Hồn
Chu Tước Nguyên Soái Chiến Giáp +0
 • Uy Hổ Nguyên Soái Chiến Trang +7
 • 35 Chu Tước Tinh Hoa
 • 30 Thiên Cang Lệnh
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 15 Chu Tước Hồn
Chu Tước Nguyên Soái Chiến Trang +0
 • Uy Hổ Nguyên Soái Hiệu Kỳ
 • 70 Chu Tước Tinh Hoa
 • 45 Thiên Cang Lệnh
 • 45 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 15 Chu Tước Hồn
Chu Tước Nguyên Soái Hiệu Kỳ
 • Uy Hổ Nguyên Soái Lệnh Kỳ
 • 70 Chu Tước Tinh Hoa
 • 45 Thiên Cang Lệnh
 • 45 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 15 Chu Tước Hồn
Chu Tước Nguyên Soái Lệnh Kỳ
 • Uy Hổ Nguyên Soái Hổ Phù
 • 70 Chu Tước Tinh Hoa
 • 45 Thiên Cang Lệnh
 • 45 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 15 Chu Tước Hồn
Chu Tước Nguyên Soái Hổ Phù
 • Uy Hổ Nguyên Soái Hiệu Phù
 • 70 Chu Tước Tinh Hoa
 • 45 Thiên Cang Lệnh
 • 45 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 15 Chu Tước Hồn
Chu Tước Nguyên Soái Hiệu Phù

Lưu ý

 • Trang bị Uy Hổ mang đi nâng cấp không cần mở khóa an toàn.
 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Chu Tước nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Sau khi nâng cấp, dù thành công hay thất bại thì trang bị nhận về cũng sẽ ở trạng thái không khóa an toàn.

Vo Lam II

Vo Lam II


Nâng cấp vũ khí Chu Tước Nguyên Soái cao cấp
 • Vũ khí Chu Tước Nguyên Soái Chỉ có 1 loại duy nhất là vũ khí cao cấp Chu Tước Nguyên Soái.
 • Vũ khí Chu Tước Soái sẽ tăng thêm 10% lực tấn công cơ bản so với Vũ Khí Uy Hổ Soái.
 • Đổi trực tiếp theo 2 công thức dưới:
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 60 Chu Tước Tinh Hoa
 • 1000 Thái Nhất Lệnh
 • 80 Thiên Cang Lệnh
 • 80 Thiên Môn Kim Lệnh
1 vũ khí Chu Tước Nguyên Soái cao cấp +0
 • 1 vũ khí Uy Hổ Soái Cao cấp +7
 • 20 Chu Tước Tinh Hoa
 • 1000 Thái Nhất Lệnh
 • 80 Thiên Cang Lệnh
 • 80 Thiên Môn Kim Lệnh
1 vũ khí Chu Tước Nguyên Soái cao cấp +0

Vo Lam II

Nguồn gốc Chu Tước Hồn

Vo Lam II

 • Người chơi đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Chu Tước.
 • Có thể chọn bất kì dòng chọn nào để đổi Chu Tước Hồn.
  • 1 Chu Tước Hồn = 1 Hỏa Phụng Linh + 2.000 Vàng.
  • 1 Chu Tước Hồn = 1 Uy Hổ Hồn + 1.000 Vàng.
 • Chu Tước Hồn sau khi đổi có thể giao dịch.

Nguồn gốc Chu Tước Tinh Hoa

 • Khi nâng cấp thất bại trang bị Chu Tước tướng và soái (Nón, áo, quần và trang sức) nhân vật sẽ nhận được 01 Chu Tước Tinh Hoa.
 • Chu Tước tinh hoa nhận được có thể giao dịch.

Thuộc tính hỗ trợ môn phái của Chu Tước

Để nhân sĩ có thể nắm rõ hơn về loại trang bị mới này, Bổn Trang xin công bố dòng thuộc tính ẩn cuối cùng - thuộc tính hỗ trợ hệ phái. Chi tiết như sau:

Hệ pháiThuộc tính
Thiếu Lâm Tục Gia Sát thương của Vô Thường Côn Pháo, Nhiên Mộc Đao Pháp và Đạt Ma Vũ Kinh tăng thêm 30%.
Thiếu Lâm Thiền Tông Thời gian định thân của Bất Động Minh Vương Chú tăng lên 3 giây.
Thiếu Lâm Võ Tông Nộ khí tiêu hao của Vô Ảnh Cước giảm 1.
Đường Môn Sát thương của Truy Tâm Tiễn, Mãn Thiên Hoa Vũ và Bạo Vũ Lê Hoa Châm tăng thêm 30%.
Cái Bang Tĩnh Y Sát thương của Bá Vương Quyền, Lục Hợp Quyền và Túy Quyền tăng thêm 30%.
Cái Bang Ô Y Bá Vương Tạ Giáp sẽ khiến mục tiêu giảm 25% sức tấn công.
Nga My Tục Gia Hiệu quả của chiêu Dư Âm Nhiễu Lương Công và Khúc Nghệ Tĩnh tăng lên gấp 2 lần.
Nga My Phật Gia Sử dụng Thanh Âm Phạn Xướng sẽ khiến kẻ địch định thân 5 giây, Liên Hoa Tâm Kinh giãn cách bằng 0.
Võ Đang Đạo Gia Tốc độ thi triển của Liệt Diệm Kiếm Pháp, Tích Dương Kiếm Khí và Thiên Thanh Thuần Dương Kiếm tăng thêm 60%.
Võ Đang Tục Gia Giãn cách sử dụng Tàn Ảnh Quyết và Càn Khôn Quyết giảm 5 giây.
Ngũ Độc Tà Hiệp Số lượng và trị số Tà Linh tối đa tăng 40%.
Ngũ Độc Cổ Sư Sát thương của Phong Cổ, Cuồng Phong Trảo và Vạn Cổ Thực Thiên tăng thêm 30%.
Dương Gia Thương Kỵ Giãn cách xuất chiêu của Dương Gia Bôn Lang Thương, Dương Gia Đảo Hải Thương, Bích Nguyệt Phi Tinh Thương giảm 30%.
Dương Gia Cung Kỵ Sát thương của Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng thêm 30%, giãn cách xuất chiêu giảm 5 giây.
Côn Lôn Thiên Sư Giãn cách xuất chiêu của Ngũ Lôi Chính Pháp Phù giảm 7 giây. Sát Thương Tăng thêm 20%.
Thúy Yên Vũ Tiên Tỷ lệ xuất chiêu của tất cả kỹ năng tăng thêm 15%.
Thúy Yên Linh Nữ Bách Hoa Ngọc Lộ Công hiện tại sẽ không giảm ảnh hưởng của sức mạnh đối với lực tấn công.
Minh Giáo Thánh Chiến Giãn cách thi triển Chích Phong Toàn giảm 6 giây, Nộ khí tiêu hao của Chích Phong Toàn giảm 2.
Minh Giáo Trận Binh Nghiệp Hỏa Trận xuất chiêu sát thương tăng 30%. Ngũ Linh Quy Nguyên tăng tất cả thuộc tính 10 điểm.
Minh Giáo Huyết Nhân Tốc độ xuất chiêu Băng Huyết Ấn tăng 25%. Giản cách thi triển Thí Cảnh Trảo giảm 5 giây.
Côn Lôn Kiếm Tôn Tàn Vân Kiếm Canh, Đoạn Thủy Kiếm Canh sát thương tăng 40%.
Đường Môn Nhậm Hiệp Bích Lạc Nhẫn thời gian chờ giảm 20%. Thê Phong Đoạt sát thương tăng 20%.

Lưu ý: Nhân vật của tất cả môn phái có thể đến NPC Hỏa Phụng Tử để xem trước các thuộc tính của trang bị Uy Hổ Tướng Quân/Nguyên Soái thuộc hệ phái của mình.