Về trang đầu

Cân Bằng Môn Phái

CÂN BẰNG MÔN PHÁI


Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm cân bằng các môn phái trên giang hồ hiện tại, giúp sở trường của các phái được phát huy tốt hơn, kể từ bản cập nhật Vạn Boss Liên Thành tháng 07/2020, thập đại môn phái võ lâm sẽ được điều chỉnh cân bằng hệ thống chiêu thức kỹ năng. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 15/07/2020.
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh kỹ năng một số hệ phái như bảng dưới.
Tên Môn PháiTên Kỹ NăngNội Dung Điều Chỉnh
Thiếu Lâm
Tục Gia
Nhiệm Mộc Đao Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Đạt Ma Vũ Kinh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 5%
Vô Thường Côn Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cái Bang
Tịnh Y
Túy Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Lục Hợp Quyền Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Vô Song Hỗn Động Trấn Nhạc Chưởng Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Dương Gia Thương Kỵ Dương Gia Thiên
Hoành Thương
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Bích Nguyệt Phi
Tinh Thương
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Dương Gia Đảo
Hải Thương
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia
Cung Kỵ
Dương Gia Toái Kim Tiễn Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Chánh Khí Tiễn Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Hiệp Độc Thi Phù Ngoài việc cộng Thủ Ngũ Hành từ chủ nhân, Thi Phù sẽ nhận thêm 50 điểm phòng thủ tất cả Ngũ Hành
Thi Phù Ngoài việc cộng phòng thủ bạo kích từ chủ nhân, Thi Phù sẽ nhận thêm 50 điểm phòng thủ bạo kích
Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Võ Đang
Đạo Gia
Bát Quái Kiếm Khí Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Côn Lôn
Thiên Sư
Ngũ Lôi Chính Pháp Phù Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cuồng Lôi Phù Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Côn Lôn
Kiếm Tôn
Hồi Phong Kiếm Canh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Thúy Yên
Linh Nữ
Lạc Hoa Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Bách Hoa Tâm Kinh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Tỏa Tâm Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm bắt thông tin quý giá. Nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc trên con đường hành tẩu giang hồ, nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.