Về trang đầu

Kiếm Đãng Yên Vân

TĂNG THƯỞNG PHÓ BẢN


Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Từ ngày 15/07/2020, toàn quân đang hoan hỉ chào đón bản cập nhật Vạn Boss Liên Thành với vô vàn những bất ngờ, Kiếm Đãng Yên Vân cũng sẽ có những cập nhật phần thưởng hấp dẫn. Quý nhân sĩ hãy cùng tham khảo nhé:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/07/2020.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả thành viên trong tổ đội phải từ Phục Sinh 2 (Chuyển Sinh 7) cấp 90 trở lên.
  • Tất cả thành viên đều đã gia nhập hệ phái.
  • Tổ đội cần ít nhất 4 hệ phái khác nhau.
  • Mỗi thành viên khi tham chiến sẽ tiêu hao 20 điểm tinh lực.
  • Cách tham gia vượt ải vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
  • Mỗi ngày nhân vật có thể tham gia tối đa 5 lần vượt ải (bao gồm cả vượt ải thường và vượt ải anh hùng).

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Hoa Thánh Lạc Phi
(223/222 Thành Đô)

 • Vị trí: Thành Đô (223/222)
 • Chức năng:
  • Đưa nhân vật vào phó bản Kiếm Đãng Yên Vân.
  • Có thể tham gia ải thường hoặc ải anh hùng.
  • Ải anh hùng không thể tham gia với hình thức sao chép (triệu gọi và ứng chiến với nhiều Boss cùng lúc).

Phần thưởng vượt ải

Khi vượt ải với hình thức sao chép:

 • Đội trưởng được 5 Bảo Rương Kiếm Đãng Thường và 5 Bảo Rương IB Kiếm Đãng Thường.
 • Thành viên khác nhận được 5 Bảo Rương Kiếm Đãng Thường.
 • Tất cả thành viên trong tổ đội nhận được tổng kinh nghiệm của 5 ải
 • Bảo Rương Kiếm Đãng Thường mở sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong bảng lật thẻ miễn phí (xem bên dưới).
 • Bảo Rương IB Kiếm Đãng Thường khi mở sẽ tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh và nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên trong bảng lật thẻ thu phí (xem bên dưới).
 • Lưu ý: Nhân vật cần ít nhất 3 ô trống hành trang mới có thể mở rương nhận thưởng.

Võ Lâm II

Phần thưởng vượt ải

Khi tiêu diệt Boss mỗi ải, tất cả thành viên tổ đội sẽ được:

 • Nhận điểm kinh nghiệm.
 • 1 lần mở thưởng ngẫu nhiên (tương tự hình thức lật thẻ Rương Vàng ở phó bản khác).
Phần thưởng kinh nghiệm từng ải
ẢiKinh nghiệm ải thườngKinh nghiệm ải anh hùng
1 7.000.000 Kinh nghiệm 8.000.000 Kinh nghiệm
2 8.000.000 Kinh nghiệm 9.000.000 Kinh nghiệm
3 9.000.000 Kinh nghiệm 10.000.000 Kinh nghiệm
4 10.000.000 Kinh nghiệm 11.000.000 Kinh nghiệm
5 11.000.000 Kinh nghiệm 12.000.000 Kinh nghiệm
 • Tổng tối đa kinh nghiệm 5 lần vượt ải thường là 450.000.000 EXP.
 • Tổng tối đa kinh nghiệm 5 lần vượt ải anh hùng là 500.000.000 EXP.
Phần thưởng tăng thêm theo số hệ phái tham gia
Số lượng hệ pháiKinh nghiệm tăng thêm
4 0%
5 20%
6 40%
7 60%
8 100%
Phần thưởng lật thẻ miễn phí ải thường
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tu Chân Yếu Quyết (khóa, 7 ngày) Tứ Linh Quy Nguyên Đơn (khóa, 7 ngày)
Bồi Nguyên Đơn (khóa, 7 ngày) 5 Thiên Môn Hồng Dược (khóa)
Bạch Câu Hoàn (khóa, 7 ngày) 5 Thiên Môn Lam Dược (khóa)
Tẩy Tâm Thạch Khoáng Luyện Lô Thiết Khoáng
Thiết Tinh cấp 1, 2, 3 (khóa) Thái Nhất Đồng Quyển (khóa)
1 Huy Chương Anh Hùng 2 Huy Chương Anh Hùng
Đồng Tế Nguyện (khóa) Thương Hải Châu cấp 1
(khóa, chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 2
(khóa, chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 3
(khóa, chưa giám định)
Phần thưởng lật thẻ thu phí ải thường
Phần thưởng ngẫu nhiên
Đại Bạch Câu Hoàn Bạch Câu Tiên Đơn
Đại Nhân Sâm Thái Nhất Thiết Quyển
1 Huy Chương Anh Hùng Túi Đá Quý cấp 3
2 Huy Chương Anh Hùng Lưu Kim
Thiên Văn Thạch Cổ Kim Thạch
Thương Hải Di Châu cấp 1
(chưa giám định)
Điểm Tinh Ngọc
(Cường hóa trực tiếp văn sức lên +15)
Thương Hải Châu cấp 2
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 5
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 3
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 6
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 4
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 7
(chưa giám định)
Phần thưởng lật thẻ miễn phí ải anh hùng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tu Chân Yếu Quyết (khóa, 7 ngày) Tứ Linh Quy Nguyên Đơn (khóa, 7 ngày)
Bồi Nguyên Đơn (khóa, 7 ngày) Lưu Kim (khóa)
Bạch Câu Hoàn (khóa, 7 ngày) Thảo Phạt Lệnh (7 ngày)
Huyền Thạch (7 ngày) Thiết Tinh cấp 1, 2, 3 (khóa)
1 Huy Chương Anh Hùng 2 Huy Chương Anh Hùng
Thái Nhất Đồng Quyển (khóa) 2 Đồng Tế Nguyện (khóa)
Thương Hải Châu cấp 1
(khóa, chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 3
(khóa, chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 2
(khóa, chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 4
(khóa, chưa giám định)
Phần thưởng lật thẻ thu phí ải anh hùng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Đại Bạch Câu Hoàn Bạch Câu Tiên Đơn
Đại Nhân Sâm Thái Nhất Thiết Quyển
1 Huy Chương Anh Hùng Túi Đá Quý cấp 4
2 Huy Chương Anh Hùng Lưu Kim
Thiên Văn Thạch Cổ Kim Thạch
Thương Hải Di Châu cấp 1
(chưa giám định)
Điểm Tinh Ngọc
(Cường hóa trực tiếp văn sức lên +15)
Thương Hải Châu cấp 2
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 5
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 3
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 6
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 4
(chưa giám định)
Thương Hải Châu cấp 7
(chưa giám định)

Lưu ý

 • Tất cả các phần thưởng mở thu phí nhận được đều có thể giao dịch.
 • Thương Hải Châu cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chưa giám định dùng để giám định ra thuộc tính trong tính năng Thương Hải Di Châu.