00h00 - 06/01: Bảo trì hệ thống máy chủ VLTK II

05-01-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, vào ngày mai - 06/01/2012, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II. Nội dung cụ thể như sau.

  • Thời gian dự kiến bảo trì: Từ 00h00 đến 03h00 thứ Sáu - ngày 06/01/2012.
  • Riêng 09 máy chủ dưới đây thời gian bảo trì sẽ kéo dài hơn:
Máy chủ Thời gian bảo trì
Hàng LongTừ 00h00 - 07h00 ngày 06/01/2012
Tàng Long
Bạch Hổ
Hoàng Hổ
Ngọa Hổ
Phi Hổ
Thanh Long
Phục Hổ
Hỏa Ưng

Trong thời gian bảo trì, quý nhân sĩ không thể tiến hành đăng nhập vào máy chủ, riêng trang chủ và trang diễn đàn vẫn hoạt động bình thường.