00h00 - 08/02: Bảo trì trang nạp thẻ trực tuyến

07-02-2012

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ quý nhân sĩ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì trang nạp thẻ trực tuyến https://pay.zing.vn/. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 00h00 - 02h00 ngày 08/02/2012.
  • Ảnh hưởng:
    • Không thể nạp thẻ hoặc đổi ZingXu trên trang trực tuyến.
    • Tất cả thuê bao nhắn tin nạp ZingXu đều không nhận được ZingXu nhưng vẫn bị nhà nhà mạng trừ tiền, số tiền của đồng đạo sẽ được nhà mạng hoàn lại sau. Vì vậy Bổn Trang khuyến cáo đồng đạo không nên nhắn tin nạp ZingXu trong khoảng thời gian từ 00h00 - 02h00 ngày 08/02/2012.
  • Lưu ý: Vẫn sử dụng Xu VLTK II để mua vật phẩm tại Ngự Các bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Rất mong quý đồng đạo cảm thông cho sự bất tiện này.