00h00 - 08/03: Bảo trì hệ thống máy chủ VLTK II

07-03-2012

N hằm mục đích nâng cấp hệ thống và tiến hành một số cập nhật trong chuỗi sự kiện tháng 03/2012, Bổn Trang sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ VLTK II (bao gồm cả máy chủ thử nghiệm) từ lúc 00h00 ngày 08/03/2012, thời gian kết thúc bảo trì như định kỳ. Đồng đạo lưu ý các ảnh hưởng sau:

  • Không thể vào game trong thời gian bảo trì.
  • Trang chủ và diễn đàn vẫn hoạt động bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau thời gian bảo trì, Bổn Trang thân mời quý đồng đạo tiếp tục đăng nhập trò chơi và thỏa chí phiêu bạt cùng hảo hữu võ lâm.