00h00 - 16/01: Bảo trì máy chủ VLTK II

15-01-2012

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, vào ngày mai - 16/01/2012, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II. Nội dung cụ thể như sau.

  • Thời gian dự kiến bảo trì: Từ 00h00 đến 03h00 thứ Hai - ngày 16/01/2012.
  • Riêng 13 máy chủ dưới đây thời gian bảo trì sẽ kéo dài hơn:
Máy chủ Thời gian bảo trì
Bạch ƯngTừ 00h00 - 04h00 ngày 16/01/2012
Đại Ưng
Việt Ưng
Ngọc Phụng
Tường Phụng
Hoàng Ưng
Hồng Ưng
Hoàng Phụng
Huy Ưng
Tân Phụng
Quang Ưng
Quang Long
Hỏa Ưng

Trong thời gian bảo trì, quý nhân sĩ không thể tiến hành đăng nhập vào máy chủ, riêng trang chủ và trang diễn đàn vẫn hoạt động bình thường.

Sau thời gian bảo trì nói trên, Bổn Trang thân mời quý nhân sĩ tiếp tục đường hành tẩu giang hồ.