00h00 - 17/04: Bảo trì chức năng nạp ZingXu qua ATM

16-04-2012

Thân gửi quý đồng đạo,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho việc thanh toán, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì chức năng nạp ZingXu trực tuyến qua thẻ ATM. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 00h00 đến 06h00 ngày 17/04/2012.
  • Ảnh hưởng: Không thể nạp ZingXu qua ATM trong thời gian bảo trì.
  • Lưu ý: Các kênh nạp ZingXu khác vẫn hoạt động bình thường.

Võ Lâm II

Rất mong quý đồng đạo cảm thông cho sự bất tiện này. Và ngay sau khi hoàn tất quá trình bảo trì, chức năng này sẽ hoạt động trở lại để phục vụ toàn thể quý đồng đạo.