00h00 ngày 01/02: Không thể quy đổi ZingXu sang Xu

31-01-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng để phục vụ đồng đạo võ lâm, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì dịch vụ quy đổi ZingXu thành tiền Xu trong Võ Lâm Truyền Kỳ II. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 00h00 đến 01h30 ngày 01/02/2013.
  • Ảnh hưởng: Nhân sĩ sẽ không thể quy đổi ZingXu thành tiền Xu trong khoảng thời gian kể trên.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa, rất mong quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này, đồng thời lưu ý đến thời gian bảo trì để thuận tiện trên hành trình bôn tẩu giang hồ.