01/01/2012: Đã bắt đầu xóa tài khoản đợt đầu tiên

02-01-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Như thông báo Bổn Trang đã đưa về việc xóa tài khoản không tuân thủ điều khoản sử dụng thì bắt đầu từ ngày 01/01/2012, Bổn Trang sẽ tiến hành xóa đầu tiên các tài khoản game nếu trong thời hạn 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng mà tài khoản không được sử dụng để đăng nhập vào trò chơi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ gần xa!